ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນໃນຫ້ອງການ

Law & More ເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນການບໍລິການຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນກໍ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທີ່ທ່ານບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະໃດ ໜຶ່ງ ຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຈະພົບເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ການກະ ທຳ ທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດໃນສະພາບການດັ່ງກ່າວ.

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການມອບ ໝາຍ, ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຫຼື ຈຳ ນວນໃບເກັບເງິນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງ ຄຳ ຄັດຄ້ານຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານເອງ. ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ທ່ານ TGLM Meevis ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະຈັດການຮ້ອງທຸກຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂອງຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືກັບທ່ານເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ພວກເຮົາຈະຢືນຢັນການແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວເປັນລາຍລັກອັກສອນສະ ເໝີ ໄປ. ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບປະຕິກິລິຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 4 ອາທິດ. ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຫລອກລວງຈາກໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບໃນເວລາແລະພວກເຮົາຈະກ່າວເຖິງເຫດຜົນຂອງການບ່ຽງເບນແລະໄລຍະທີ່ທ່ານຄາດຫວັງວ່າຈະມີປະຕິກິລິຍາຈາກພວກເຮົາ.

ມາດຕາ 1 ນິຍາມ

ໃນຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້ຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະມີຄວາມ ໝາຍ ຕໍ່ໄປນີ້:

ຄໍາຮ້ອງທຸກ: ການສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຕາງ ໜ້າ ລູກຄ້າທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມຫຼືບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຫລືການປະຕິບັດການພົວພັນກັບລູກຄ້າ ສຳ ລັບການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ (overeenkomst van opdracht ກ), ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການດັ່ງກ່າວທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ຫຼື ຈຳ ນວນທີ່ໄດ້ຮັບ ສຳ ລັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຳ ຮ້ອງທຸກພາຍໃນຄວາມ ໝາຍ ຂອງວັກ 4 ຂອງກົດ ໝາຍ ເນເທີແລນກ່ຽວກັບອາຊີບທະນາຍຄວາມ (ທະນາຍຄວາມ Advocatenwet);

ຜູ້ຮ້ອງທຸກ: ລູກຄ້າຫຼືຜູ້ຕາງ ໜ້າ ຂອງລາວ, ຍື່ນ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ;

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກ: ທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຈັດການ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນທ່ານ TGLM Meevis.

ມາດຕາ 2 ຂອບເຂດການ ນຳ ໃຊ້

2.1 ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆການມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳ ລັບການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ Law & More B.V. ກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.

2.2 ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຍຄວາມທຸກຄົນຂອງ Law & More B.V. ເພື່ອຈັດການທຸກ ຄຳ ຮ້ອງທຸກທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້.

ມາດຕາ 3 ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງຂອງຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້ແມ່ນ:

  • ການຈັດວາງຂັ້ນຕອນທີ່ການຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີການແກ້ໄຂແລະໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະ ສົມ;
  • ວາງຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງສາເຫດຂອງການຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ;
  • ຮັກສາແລະປັບປຸງຄວາມ ສຳ ພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ໂດຍການຈັດການກັບການຮ້ອງທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
  • ເພື່ອສົ່ງເສີມການຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ ຄຳ ຮ້ອງທຸກໃນຮູບແບບທີ່ສຸມໃສ່ລູກຄ້າ;
  • ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການໂດຍການແກ້ໄຂແລະວິເຄາະ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ.

ມາດຕາ 4 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເລີ່ມຕົ້ນການບໍລິການ

4.1 ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ. ໃນຈົດ ໝາຍ ພົວພັນໃດໆກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກວ່າມີຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ແລະວ່າລະບຽບການນີ້ຈະ ນຳ ໃຊ້ກັບການບໍລິການທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້.

4.2 ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງການມີສ່ວນພົວພັນ (ເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນກັບລູກຄ້າໃດໆ (ໂດຍອີງຕາມຈົດ ໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າ) ຈະຕ້ອງ ກຳ ນົດບຸກຄົນຫລືອົງການທີ່ເປັນເອກະລາດໃຫ້ກັບໃຜ / ເຊິ່ງ ຄຳ ຮ້ອງທຸກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້ສາມາດຍື່ນໄດ້ແນວໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ການຕັດສິນໃຈຜູກມັດ.

4.3 ການຮ້ອງທຸກພາຍໃນຄວາມ ໝາຍ ຂອງມາດຕາ 1 ຂອງຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຫລັງຈາກ ດຳ ເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກນີ້ອາດຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມຄະນະ ກຳ ມະການຂັດແຍ້ງ (ໂຄສະນາໂຄສະນາ Geschillencommissie).

ມາດຕາ 5 ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກພາຍໃນ

5.1 ຖ້າລູກຄ້າເຂົ້າໄປຫາຫ້ອງການດ້ວຍການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ Law & More B.V.., ຄຳ ຮ້ອງທຸກຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຫາເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກ.

5.2 ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກຈະແຈ້ງຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຍື່ນ ຄຳ ຮ້ອງທຸກແລະຈະໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນແລະຜູ້ທີ່ຕໍ່ກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ມີໂອກາດອະທິບາຍ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ.

5.3 ບຸກຄົນທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງຈະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັບລູກຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ວ່າຈະຂຶ້ນກັບການແຊກແຊງຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກ.

5.4 ພະນັກງານຮ້ອງທຸກຕ້ອງແກ້ໄຂ ຄຳ ຮ້ອງທຸກພາຍໃນສີ່ອາທິດຫລັງຈາກໄດ້ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ, ຫຼືແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ໂດຍກ່າວເຖິງພື້ນຖານທີ່ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄຳ ສັບນີ້, ສະແດງເຖິງ ຄຳ ສັບທີ່ພາຍໃນທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳ ເຫັນຕໍ່ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ.

5.5 ພະນັກງານຮ້ອງທຸກຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະຜູ້ທີ່ຖືກຮ້ອງທຸກໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງການຮ້ອງທຸກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼືບໍ່ມີຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະໃດໆ.

5.6 ຖ້າ ຄຳ ຮ້ອງທຸກໄດ້ຖືກຈັດການໃນລັກສະນະທີ່ ໜ້າ ພໍໃຈ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກແລະບຸກຄົນທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງຈະເຊັນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງການຮ້ອງທຸກ.

ມາດຕາ 6 ການຮັກສາຄວາມລັບແລະບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ຄຳ ຮ້ອງທຸກທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ

6.1 ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກແລະບຸກຄົນທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວກັບການຈັດການ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ.

6.2 ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະບໍ່ເປັນ ໜີ້ ຄ່າຊົດເຊີຍໃດໆກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດການ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ.

ມາດຕາ 7 ໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ

7.1 ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການ ຄຳ ຮ້ອງທຸກຢ່າງທັນເວລາ.

7.2 ຜູ້ທີ່ມີການຮ້ອງທຸກຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກຊາບກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະວິທີການແກ້ໄຂທີ່ ເໝາະ ສົມ.

7.3 ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຊາບກ່ຽວກັບການຈັດການ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ.

7.4 ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກຕ້ອງຮັບປະກັນເອກະສານກ່ຽວກັບ ຄຳ ຮ້ອງທຸກທີ່ເກັບໄວ້.

ມາດຕາ 8 ການລົງທະບຽນ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ

8.1 ພະນັກງານຮ້ອງທຸກຕ້ອງລົງທະບຽນ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ, ໂດຍ ກຳ ນົດຫົວຂໍ້ຂອງ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ.

8.2 ຄຳ ຮ້ອງທຸກສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫົວຂໍ້ແຍກຕ່າງຫາກ.

8.3 ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮ້ອງທຸກຕ້ອງລາຍງານເປັນປະ ຈຳ ກ່ຽວກັບການຈັດການກັບ ຄຳ ຮ້ອງທຸກແລະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ເພື່ອປ້ອງກັນການຮ້ອງທຸກທີ່ເກີດຂື້ນ ໃໝ່ ແລະປັບປຸງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ.

8.4 ບົດລາຍງານແລະຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະໃດໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືແລະສົ່ງໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈຢ່າງ ໜ້ອຍ ປີລະຄັ້ງ.

ເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ Law & More ສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບທ່ານເປັນບໍລິສັດກົດຫມາຍໃນ Eindhoven ແລະ Amsterdam?
ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງໂທລະສັບ +31 40 369 06 80 ຫຼືສົ່ງອີເມວຫາ:
ທ້າວ. Tom Meevis, ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທີ່ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ທ້າວ. Maxim Hodak, ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທີ່ & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More