ສາທາລະນະແລະໂດຍທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າເຖິງການເປີດເຜີຍການລົງທະບຽນ

(ອີງຕາມມາດຕາ 35 ຂ (1) ຂອງກົດລະບຽບດ້ານວິຊາຊີບດ້ານກົດ ໝາຍ)

 

Tom Meevis

Tom Meevis ໄດ້ລົງທະບຽນພື້ນທີ່ດ້ານກົດ ໝາຍ ຕໍ່ໄປນີ້ໃນການລົງທະບຽນພື້ນທີ່ດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງແຖບ Netherlands:

ກົດ ໝາຍ ຂອງບໍລິສັດ
ບຸກຄົນແລະກົດ ໝາຍ ຄອບຄົວ
ກົດຫມາຍອາຍາ
ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ

ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງປະເທດ Netherlands Bar ການລົງທະບຽນມີພັນທະໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອການຝຶກອົບຮົມ XNUMX ຄັ້ງຕໍ່ປີໃນແຕ່ລະຂົງເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ.

 

Maxim Hodak

Maxim Hodak ໄດ້ລົງທະບຽນພື້ນທີ່ດ້ານກົດ ໝາຍ ຕໍ່ໄປນີ້ໃນການລົງທະບຽນພື້ນທີ່ທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງແຖບ Netherlands:

ກົດ ໝາຍ ຂອງບໍລິສັດ

ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງປະເທດ Netherlands Bar ການລົງທະບຽນມີພັນທະໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອການຝຶກອົບຮົມ XNUMX ຄັ້ງຕໍ່ປີໃນແຕ່ລະຂົງເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ.

Law & More B.V.