ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລວມ

ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລວມ

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງລວມແມ່ນຫຍັງ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນແລະອັນໃດໃຊ້ກັບພວກມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນຖ້ານາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລວມ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າໃນ blog ນີ້!

ການປະຕິບັດຕາມສັນຍາລວມແມ່ນບັງຄັບບໍ?

ສັນຍາລວມກໍານົດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານໃນອຸດສາຫະກໍາສະເພາະໃດຫນຶ່ງຫຼືພາຍໃນບໍລິສັດ. ປົກກະຕິແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນແມ່ນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼາຍກ່ວາເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານທີ່ມາຈາກກົດຫມາຍ. ຕົວຢ່າງປະກອບມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເງິນເດືອນ, ໄລຍະເວລາແຈ້ງການ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ຫຼືເງິນບໍານານ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຂໍ້ຕົກລົງລວມໄດ້ຖືກປະກາດວ່າມີຜົນຜູກມັດທົ່ວໂລກ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່ານາຍຈ້າງພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວມເອົາໂດຍສັນຍາລວມແມ່ນພັນທະທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບຂອງສັນຍາລວມ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ສັນຍາຈ້າງງານລະຫວ່າງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງອາດຈະບໍ່ໄດ້ devied ຈາກຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາແຮງງານລວມກັບຂໍ້ເສຍປຽບຂອງພະນັກງານ. ທັງໃນຖານະທີ່ເປັນລູກຈ້າງແລະນາຍຈ້າງ, ທ່ານຄວນຮູ້ເຖິງຂໍ້ຕົກລົງລວມທີ່ນໍາໃຊ້ກັບທ່ານ.

ການຟ້ອງຮ້ອງ 

ຖ້ານາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາບັງຄັບພາຍໃຕ້ສັນຍາລວມ, ລາວກະທໍາ "ການລະເມີດສັນຍາ." ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ໃຊ້​ກັບ​ລາວ. ໃນກໍລະນີນີ້, ພະນັກງານສາມາດໄປສານເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານາຍຈ້າງຍັງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດພັນທະໃນສານ. ພະນັກງານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລວມຢູ່ໃນສານ. ນາຍຈ້າງບາງຄົນຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດຫຼີກລ່ຽງຂໍ້ຕົກລົງລວມໄດ້ໂດຍການເຮັດສັນຍາທີ່ຊັດເຈນກັບລູກຈ້າງ (ໃນສັນຍາການຈ້າງງານ) ທີ່ deviate ຈາກສັນຍາໃນສັນຍາລວມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາລວມ.

ອົງການກວດກາແຮງງານ

ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ພະນັກງານ​ແລະ​ອົງການ​ຄົນ​ງານ​ແລ້ວ, ອົງການ​ກວດກາ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ເນ​ເທີ​ແລນ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບສວນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກະລາດ. ການສືບສວນດັ່ງກ່າວສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະກາດຫຼືບໍ່ໄດ້ປະກາດ. ການສືບສວນນີ້ອາດຈະປະກອບດ້ວຍການຖາມຄໍາຖາມກັບພະນັກງານໃນປະຈຸບັນ, ພະນັກງານຊົ່ວຄາວ, ຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ, ແລະບຸກຄົນອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການກວດກາແຮງງານອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການກວດສອບບັນທຶກ. ຜູ້​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອົງການ​ກວດກາ​ແຮງ​ງານ. ພື້ນຖານອຳນາດຂອງອົງການກວດກາແຮງງານແມ່ນມາຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານທົ່ວໄປ. ຖ້າອົງການກວດກາແຮງງານພົບວ່າຂໍ້ບັງຄັບຂອງສັນຍາລວມບໍ່ຖືກປະຕິບັດຕາມ, ມັນຈະແຈ້ງອົງການຂອງນາຍຈ້າງແລະພະນັກງານ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດດໍາເນີນການຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ອັດ​ຕາ​ການ​ປັບ​ໄຫມ 

ສຸດທ້າຍ, ສັນຍາລວມອາດຈະປະກອບດ້ວຍລະບຽບການຫຼືຂໍ້ກໍານົດພາຍໃຕ້ການທີ່ນາຍຈ້າງທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລວມສາມາດຖືກປັບໃຫມ. ອັນນີ້ຍັງເອີ້ນວ່າການປັບໃໝອັດຕາຮາບພຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນການປັບໃໝນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາລວມທີ່ນໍາໃຊ້ກັບນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນການປັບໄຫມແຕກຕ່າງກັນແຕ່ສາມາດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ການປັບໃໝດັ່ງກ່າວ, ໃນຫຼັກການ, ສາມາດຖືກບັງຄັບໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຂອງສານ.

ທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງລວມທີ່ນຳໃຊ້ກັບທ່ານບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາຊ່ຽວຊານໃນ ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ ແລະ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​!

Law & More