ກໍລະນີໃນເນເທີແລນ

ຄະດີອາຍາໃນປະເທດເນເທີແລນ

ໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ການດໍາເນີນຄະດີຈະຖືກນໍາມາຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຫ້ອງການໄອຍະການສາທາລະນະ (OM). OM ແມ່ນເປັນຕົວແທນໂດຍໄອຍະການປະຊາຊົນ. ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາປົກກະຕິແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຈາກຕໍາຫຼວດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄອຍະການຕັດສິນວ່າຈະດໍາເນີນຄະດີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ. ຖ້າໄອຍະການປະຊາຊົນດໍາເນີນການດໍາເນີນຄະດີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ຄະດີຈະສິ້ນສຸດລົງໃນສານ.

ການກະທໍາຜິດ

ການກະທໍາຜິດສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາວຸດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຝິ່ນ, ຫຼືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ, ແລະອື່ນໆ. ພາຍໃຕ້ຫຼັກການຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ບໍ່ມີໃຜອາດຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ການກະທໍາຫຼືການລະເວັ້ນໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດການລົງໂທດຕາມກົດຫມາຍ.

ສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການກະທຳຜິດ ແລະ ການກະທຳຜິດ. ການກະທຳຜິດແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດທີ່ຮຸນແຮງກວ່າການກະທຳຜິດ. ການກະທຳຜິດອາດລວມເຖິງການໂຈມຕີ ຫຼືການຄາດຕະກຳ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງການກະທໍາຜິດແມ່ນການດື່ມເຫຼົ້າສາທາລະນະຫຼືການລ່ວງລະເມີດ.

ການສືບສວນ

ຄະດີອາຍາມັກຈະເລີ່ມຈາກຕຳຫຼວດ. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ລາຍງານ ຫຼືການຕິດຕາມການກະທຳຜິດທາງອາຍາ. ການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງໄອຍະການສາທາລະນະ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕໍາຫຼວດ. ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຖືກ​ຊອກ​ຫາ​, ແລະ​ຫຼັກ​ຖານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​. ການຄົ້ນພົບຂອງການສືບສວນມີຢູ່ໃນບົດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ໄອຍະການປະຊາຊົນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ, ໄອຍະການປະຊາຊົນປະເມີນກໍລະນີ. ໄອຍະການຍັງປະເມີນວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຫຼືບໍ່. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າຫຼັກການເລັ່ງລັດ; ໄອ​ຍະ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ການ​ກະ​ທໍາ​ຜິດ.

Subາຍສົ່ງ

ຖ້າ​ໄອ​ຍະ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ, ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຮຽກຮ້ອງ. ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ທີ່​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ ​ແລະ ກ່າວ​ວ່າ​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ຄວນ​ປະກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ ​ແລະ ​ເວລາ​ໃດ.

ການປິ່ນປົວໂດຍສານ

ໃນຖານະເປັນຈໍາເລີຍ, ທ່ານບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໄຕ່ສວນ. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ, ຜູ້ພິພາກສາຈະຖາມທ່ານໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງລາວ. ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຫຼັກການ nemo tenetur: ທ່ານບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງຈິງຈັງກັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງທ່ານເອງ. ເມື່ອ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ສອບ​ຖາມ​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ, ລາວ​ຈະ​ມອບ​ຊັ້ນ​ໃຫ້​ໄອ​ຍະ​ການ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ຄໍາຟ້ອງ. ໃນນັ້ນ, ລາວກໍານົດຂໍ້ເທັດຈິງແລະຫຼັກຖານສໍາລັບການກະທໍາຜິດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ລາວ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​ກັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກະ​ທໍາ​ຜິດ​.

ຫຼັງ​ຈາກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໄດ້​ເວົ້າ​, ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​. ໃນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ທະນາຍຄວາມຕອບສະຫນອງຄໍາຟ້ອງຂອງໄອຍະການແລະເປັນຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ. ສຸດທ້າຍ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຊັ້ນ.

ການຕັດສິນຂອງສານ

ມີຫຼາຍການຕັດສິນໃຈທີ່ຜູ້ພິພາກສາສາມາດເຮັດໄດ້. ສໍາລັບການຄົ້ນຫາຫຼັກຖານ, ຈໍານວນຫຼັກຖານຕໍາ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງມີເພື່ອຕັດສິນໂທດຜູ້ຖືກກ່າວຫາ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼັກຖານຕໍາ່ສຸດທີ່ບັນລຸໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນກໍລະນີສະເພາະແລະແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້ພິພາກສາ.

ຫນ້າທໍາອິດ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາອາດຈະໄດ້ຮັບການ acquitted ໂດຍຜູ້ພິພາກສາ. ໃນກໍລະນີນີ້, ອີງຕາມຜູ້ພິພາກສາ, ການກະທໍາຜິດບໍ່ໄດ້ຖືກພິສູດ, ຫຼືຜູ້ພິພາກສາຕັດສິນວ່າການກະທໍາຜິດບໍ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນອາດຈະເປັນທີ່ຜູ້ພິພາກສາບໍ່ຫມັ້ນໃຈວ່າຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາອາດຈະຖືກປົດອອກຈາກການດໍາເນີນຄະດີ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນກໍລະນີຂອງການປ້ອງກັນຕົນເອງຫຼືຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນພະຍາດທາງຈິດ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ພິພາກສາເຫັນວ່າຜູ້ຖືກກ່າວຫາບໍ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດຫຼືການກະທໍາຜິດທີ່ຜູ້ຖືກກ່າວຫາຖືກດໍາເນີນຄະດີແມ່ນບໍ່ມີໂທດ. ການດຳເນີນຄະດີອາຍາອາດຈະສິ້ນສຸດຢູ່ທີ່ນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ພິພາກສາຍັງອາດຈະກໍານົດມາດຕະການຕໍ່ການຍົກເລີກການດໍາເນີນຄະດີ. ນີ້ສາມາດປະກອບມີ TBS ສໍາລັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາອາດຈະຖືກລົງໂທດ. ການລົງໂທດຕົ້ນຕໍສາມຢ່າງສາມາດຈໍາແນກໄດ້: ການຈໍາຄຸກ, ການບໍລິການຕົວຢ່າງ, ແລະການບໍລິການຊຸມຊົນ. ສານຍັງສາມາດກໍານົດມາດຕະການເຊັ່ນການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຫຼື TBS.

ການລົງໂທດສາມາດຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຫຼາຍຢ່າງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມັນສາມາດເປັນການແກ້ໄຂ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ໃນເວລາທີ່ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງໄດ້ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ, ລາວບໍ່ສາມາດຫນີໄປໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ແຕ່ຍັງສັງຄົມ, ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ. ຈຸດປະສົງຂອງການລົງໂທດແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດຈາກການເຮັດຊ້ໍາຕົວເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງໂທດຄວນຈະມີຜົນກະທົບທີ່ຂັດຂວາງ. ຄະດີອາຍາຕ້ອງຮູ້ວ່າການກະທໍາທາງອາຍາຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ. ສຸດທ້າຍ, ການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດປົກປ້ອງສັງຄົມ.

ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມທີ່ Law & More. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະຊ່ວຍທ່ານໃນການດໍາເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

 

Law & More