ເຈົ້າ-ລູກຈ້າງ-ເຈັບປ່ວຍ

ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ, ທ່ານສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະລາຍງານພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ່?

ມັນເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆວ່ານາຍຈ້າງມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບພະນັກງານຂອງພວກເຂົາລາຍງານການເຈັບເປັນຂອງພວກເຂົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເພາະວ່າພະນັກງານມັກຈະລາຍງານວ່າເຈັບປ່ວຍໃນວັນຈັນຫຼືວັນສຸກຫຼືຍ້ອນວ່າມີການຂັດແຍ້ງທາງອຸດສາຫະ ກຳ. ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສອບຖາມລາຍງານການເຈັບເປັນຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານແລະໂຈະການຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າພະນັກງານເຈັບຕົວແທ້ໆບໍ? ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ຖາມ ສຳ ຄັນທີ່ນາຍຈ້າງຫຼາຍຄົນປະເຊີນ. ມັນກໍ່ແມ່ນບັນຫາ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບພະນັກງານ. ຕາມຫລັກການແລ້ວ, ພວກເຂົາມີສິດທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດວຽກໃດໆ. ໃນ blog ນີ້, ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຫຼາຍໆສະຖານະການຕົວຢ່າງເຊິ່ງທ່ານອາດຈະປະຕິເສດການລາຍງານທີ່ບໍ່ດີຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານຫຼືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໃນກໍລະນີທີ່ສົງໄສ.

ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການເຈັບເປັນບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ພະນັກງານຄວນລາຍງານການເຈັບເປັນຂອງຕົນເອງແລະທາງປາກຕໍ່ນາຍຈ້າງ. ນາຍຈ້າງສາມາດຖາມພະນັກງານວ່າຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະເຈັບເປັນໄດ້ດົນປານໃດແລະອີງໃສ່ສິ່ງນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງສາມາດເຮັດໄດ້ກ່ຽວກັບວຽກງານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນນອນຢູ່ຕະຫຼອດ. ຖ້າສັນຍາການຈ້າງງານຫລືຂໍ້ ກຳ ນົດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີກົດລະບຽບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການລາຍງານການເຈັບເປັນ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວພະນັກງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນກັນ. ຖ້າພະນັກງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສະເພາະເພື່ອລາຍງານການເຈັບປ່ວຍ, ສິ່ງນີ້ສາມາດມີບົດບາດໃນ ຄຳ ຖາມທີ່ວ່າທ່ານ, ເປັນນາຍຈ້າງ, ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ການລາຍງານການເຈັບປ່ວຍຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານ.

ຄວາມຈິງແລ້ວພະນັກງານບໍ່ໄດ້ເຈັບຕົວ, ແຕ່ລາຍງານວ່າເຈັບປ່ວຍ

ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ອອກແຮງງານລາຍງານວ່າຕົນເອງບໍ່ສະບາຍເມື່ອຕົວເອງບໍ່ເຈັບປ່ວຍແທ້ໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງສະພາບການທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານລາຍງານວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍເພາະວ່າລູກຂອງລາວເຈັບປ່ວຍແລະລາວບໍ່ສາມາດຈັດຫາລ້ຽງເດັກໄດ້. ໃນຫຼັກການ, ພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ່ເຈັບປ່ວຍຫຼືບໍ່ສະບາຍໃຈໃນການເຮັດວຽກ. ຖ້າທ່ານສາມາດ ກຳ ນົດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈາກ ຄຳ ອະທິບາຍຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານວ່າມັນມີເຫດຜົນອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ນອກ ເໜືອ ຈາກຄວາມພິການໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ເຊິ່ງຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານສະແດງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ທ່ານສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະລາຍງານວ່າບໍ່ສະບາຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ກະລຸນາ ຄຳ ນຶງເຖິງວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານອາດຈະມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນໄພພິບັດຫຼືການຢຸດເຊົາການພັກເຊົາໃນໄລຍະສັ້ນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງຕົກລົງຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານຈະອອກແບບໃດ.

ພະນັກງານບໍ່ສະບາຍ, ແຕ່ວ່າກິດຈະ ກຳ ປົກກະຕິກໍ່ຍັງສາມາດປະຕິບັດໄດ້

ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານລາຍງານວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍແລະທ່ານສາມາດຫັກອອກຈາກການສົນທະນາວ່າມັນມີພະຍາດຕົວຈິງ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຮ້າຍແຮງທີ່ວຽກປົກກະຕິບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ສະຖານະການກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ຄຳ ຖາມກໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ບໍ? ພະນັກງານຜູ້ ໜຶ່ງ ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກວ່າຈາກຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືຈິດໃຈ, ລາວບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກທີ່ຕົນເອງຄາດວ່າຈະເຮັດໄດ້ຕາມສັນຍາຈ້າງງານ. ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງສະຖານະການທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ກົ້ນລາວ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີ ໜ້າ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນນັ່ງແລ້ວ. ໃນຫຼັກການ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານຂອງທ່ານຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ໃນບາງກໍລະນີ, ສິ່ງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກພິເສດອາດຈະຕ້ອງມີ. ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກັບລູກຈ້າງຂອງທ່ານ. ຖ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນແລະພະນັກງານຂອງທ່ານຮັກສາ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງລາວທີ່ລາວບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ຄຳ ແນະ ນຳ ກໍ່ຄືການຍອມຮັບການລາຍງານການພັກຜ່ອນທີ່ບໍ່ສະບາຍແລະຂໍໃຫ້ທ່ານ ໝໍ ຂອງບໍລິສັດຫຼືແພດ ໝໍ ດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພດ້ານອາຊີບຮັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບຄວາມ ເໝາະ ສົມຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານ. ສຳ ລັບ ໜ້າ ທີ່ຂອງຕົນເອງ, ຫລື ສຳ ລັບ ໜ້າ ທີ່ທີ່ ເໝາະ ສົມ.

ພະນັກງານເຈັບປ່ວຍໂດຍເຈດຕະນາຫຼືຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ

ມັນຍັງອາດຈະມີສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານເຈັບປ່ວຍໂດຍເຈດຕະນາຫຼືຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງສະພາບການຕ່າງໆທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເຄື່ອງ ສຳ ອາງຫຼືເຈັບປ່ວຍຍ້ອນການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ກົດ ໝາຍ ກຳ ນົດວ່າທ່ານ, ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ, ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານຖ້າວ່າການເຈັບເປັນເກີດຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈໃນສ່ວນຂອງພະນັກງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຕັ້ງໃຈນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຫັນໃນການພົວພັນກັບ ເຈັບປ່ວຍ, ແລະນີ້ເກືອບຈະບໍ່ເປັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນແນວນີ້ກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ເປັນການຍາກທີ່ທ່ານເປັນນາຍຈ້າງທີ່ຈະພິສູດສິ່ງນີ້. ສຳ ລັບນາຍຈ້າງທີ່ຈ່າຍເງິນຫລາຍກ່ວາຂັ້ນຕ່ ຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ໃນກໍລະນີເຈັບເປັນ (70% ຂອງເງິນເດືອນ), ມັນເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະລວມຢູ່ໃນສັນຍາການຈ້າງງານວ່າພະນັກງານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນທີ່ເປັນກົດ ໝາຍ ຂອງເງິນເດືອນໃນເວລາເຈັບເປັນ, ຖ້າວ່າ ການເຈັບເປັນແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຜິດຫຼືຄວາມປະ ໝາດ ຂອງພະນັກງານເອງ.

ພະນັກງານເຈັບປ່ວຍຍ້ອນການຜິດຖຽງກັນດ້ານອຸດສາຫະ ກຳ ຫລືການປະເມີນຜົນບໍ່ດີ

ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານ ກຳ ລັງລາຍງານວ່າເຈັບປ່ວຍຍ້ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານອຸດສະຫະ ກຳ ຫລືຕົວຢ່າງ, ການປະເມີນທີ່ບໍ່ດີເມື່ອໄວໆມານີ້, ມັນເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ. ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ່ເປີດໃຈໃນການສົນທະນາ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສະຫລາດທີ່ຈະຍອມຮັບເອົາບົດລາຍງານທີ່ບໍ່ສະບາຍແລະໂທຫາທ່ານ ໝໍ ບໍລິສັດຫຼືແພດ ໝໍ ດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພດ້ານອາຊີບ. ທ່ານ ໝໍ ຈະສາມາດປະເມີນວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ່ ເໝາະ ສົມກັບການເຮັດວຽກແທ້ຫຼືບໍ່ແລະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານກັບໄປເຮັດວຽກໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ທ່ານບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍທີ່ຈະສາມາດປະເມີນລາຍງານການເຈັບເປັນໄດ້

ທ່ານບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ພະນັກງານອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການເຈັບເປັນຂອງລາວຫຼືການຮັກສາຂອງມັນ. ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ນີ້ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຈະປະຕິເສດທີ່ຈະລາຍງານການເຈັບເປັນຂອງລາວ. ສິ່ງທີ່ທ່ານເປັນນາຍຈ້າງສາມາດເຮັດໄດ້ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນການໂທຫາທ່ານ ໝໍ ບໍລິສັດຫຼືທ່ານ ໝໍ ດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພດ້ານອາຊີບໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານມີພັນທະທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບການກວດກາໂດຍທ່ານ ໝໍ ບໍລິສັດຫຼືແພດ ໝໍ ດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພດ້ານອາຊີບແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ ຈຳ ເປັນ (ທາງການແພດ) ແກ່ພວກເຂົາ. ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ, ທ່ານອາດຈະຖາມວ່າໃນເວລາທີ່ພະນັກງານຄາດຫວັງວ່າຈະສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້, ເວລາແລະວິທີການທີ່ພະນັກງານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້, ບໍ່ວ່າພະນັກງານຍັງສາມາດເຮັດວຽກສະເພາະໃດຫນຶ່ງແລະບໍ່ວ່າການເຈັບເປັນເກີດຈາກບຸກຄົນທີສາມທີ່ຮັບຜິດຊອບ. .

ທ່ານມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານຫຼືທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງຕໍ່ໄປບໍ? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານຂອງ Law & More ໂດຍກົງ. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ທ່ານແລະຖ້າ ຈຳ ເປັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການ ດຳ ເນີນຄະດີຕາມກົດ ໝາຍ. 

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.