ສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດຫມາຍຈໍາກັດ

ສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດຫມາຍຈໍາກັດ

ຕາມກົດໝາຍ, ສະມາຄົມແມ່ນນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີສະມາຊິກ. ສະມາຄົມແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະ, ຕົວຢ່າງ, ສະມາຄົມກິລາ, ແລະສາມາດສ້າງກົດລະບຽບຂອງຕົນເອງ. ກົດໝາຍຈຳແນກລະຫວ່າງສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍທັງໝົດ ແລະສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຈຳກັດ. blog ນີ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດຫມາຍຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າສະມາຄົມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານປະເມີນວ່ານີ້ແມ່ນຮູບແບບທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ເຫມາະສົມຫຼືບໍ່.

ກໍ່ຕັ້ງ

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຫາ notary ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດຫມາຍຈໍາກັດ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຕ້ອງ​ມີ​ກົດໝາຍ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ​ເຊິ່ງໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສອງ​ຄົນ​ກໍ່​ສ້າງ​ສະມາຄົມ. ໃນຖານະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ທ່ານສາມາດຮ່າງບົດຄວາມສະມາຄົມຂອງທ່ານແລະລົງນາມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າບົດຄວາມເອກະຊົນຂອງສະມາຄົມ. ບໍ່ເຫມືອນກັບແບບຟອມທາງກົດຫມາຍອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ, ທ່ານແມ່ນ ບໍ່ມີພັນທະ ເພື່ອລົງທະບຽນບົດຄວາມຂອງສະມາຄົມເຫຼົ່ານີ້ກັບສະພາການຄ້າ. ສຸດທ້າຍ, ສະມາຄົມບໍ່ມີທຶນເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕ່ໍາ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີທຶນເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ.

ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນປະກອບຢູ່ໃນບົດຄວາມສ່ວນຕົວຂອງສະມາຄົມ:

 1. ຊື່ສະມາຄົມ.
 2. ເທດສະບານທີ່ສະມາຄົມຕັ້ງຢູ່.
 3. ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ.
 4. ພັນທະຂອງສະມາຊິກ ແລະວິທີການພັນທະເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກບັງຄັບ.
 5. ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການເປັນສະມາຊິກ; ວິທີການເປັນສະມາຊິກແລະເງື່ອນໄຂ.
 6. ວິທີການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
 7. ວິທີການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະປົດຕໍາແໜ່ງຜູ້ອໍານວຍການ.
 8. ປາຍທາງສໍາລັບເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການຍຸບເລີກຂອງສະມາຄົມຫຼືວິທີການທີ່ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຈະຖືກກໍານົດ.

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການປະຈຸບັນນຳໃຊ້ ຖ້າບັນຫາໃດນຶ່ງບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາຂອງສະມາຄົມ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຂອບເຂດຈໍາກັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນຂຶ້ນກັບການລົງທະບຽນກັບສະພາການຄ້າ; ການລົງທະບຽນນີ້ແມ່ນບໍ່ບັງຄັບແຕ່ຈໍາກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຖ້າສະມາຄົມຖືກລົງທະບຽນ, ໃນຫຼັກການ, ສະມາຄົມຈະຮັບຜິດຊອບ, ອາດຈະເປັນຜູ້ອໍານວຍການ. ຖ້າສະມາຄົມບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ, ຜູ້ອໍານວຍການແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໂດຍສ່ວນຕົວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ອໍານວຍການຍັງຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງກັບເອກະຊົນໃນກໍລະນີທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ອໍານວຍການບໍ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບາງຕົວຢ່າງຂອງການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:

 • ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ: ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​, ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ໃນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​, ຫຼື​ການ​ລັກ​ຊັບ​ຂອງ​ເງິນ​.
 • ການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ: ການນໍາໃຊ້ຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເອງພາຍໃນອົງການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຕົວຢ່າງ, ໂດຍການໃຫ້ສັນຍາກັບຄອບຄົວຫຼືຫມູ່ເພື່ອນ.
 • ການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່ຜິດ: ການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນອຳນາດຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີ່ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງອົງກອນ.

ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຈໍາກັດ, ສະມາຄົມຈຶ່ງມີສິດໜ້ອຍລົງ ເນື່ອງຈາກສະມາຄົມບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ຊັບສິນ ຫຼື ຮັບມໍລະດົກ.

ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມ

ກໍາມະການຂອງສະມາຄົມແມ່ນຕ້ອງການໂດຍກົດຫມາຍທີ່ຈະຮັກສາບັນທຶກສໍາລັບເຈັດປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນປະຈໍາປີ. ສຳລັບ​ຄະນະ​ກຳມະການ, ຖ້າ​ບັນດາ​ມາດຕາ​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ບໍ່​ສະໜອງ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ອື່ນ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ສະມາຄົມ​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ມີ​ປະທານ, ​ເລຂາ, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄັງ​ເງິນ.

ອະໄວຍະວະ

ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ສະມາຄົມມີພັນທະທີ່ຈະມີຄະນະກໍາມະການ. ສະມາຊິກຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ມາດຕາຈະສະໜອງໃຫ້. ສະມາຊິກ​ທັງ​ໝົດ​ຮ່ວມ​ກັນ​ປະກອບ​ເປັນ​ອົງການ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ສະມາຄົມ, ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະມາຊິກ. ມາດຕາຂອງສະມາຄົມອາດຈະກໍານົດວ່າຈະມີຄະນະຊີ້ນໍາ; ວຽກ​ງານ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ນີ້​ແມ່ນ​ຊີ້​ນຳ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ແລະ ວຽກ​ງານ​ທົ່ວ​ໄປ.

ດ້ານການເງິນ

ສະມາຄົມຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພາສີແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າສະມາຄົມເປັນຜູ້ປະກອບການສໍາລັບ VAT, ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຫຼືຈ້າງພະນັກງານ, ສະມາຄົມອາດຈະປະເຊີນກັບພາສີ.

ລັກສະນະອື່ນໆຂອງສະມາຄົມຄວາມຮັບຜິດຊອບຈໍາກັດ

 • ຖານຂໍ້ມູນສະມາຊິກ, ນີ້ປະກອບດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ.
 • ຈຸດປະສົງ, ສະມາຄົມສ່ວນໃຫຍ່ຈັດກິດຈະກໍາສໍາລັບສະມາຊິກຂອງຕົນແລະ, ການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້.
 • ສະມາຄົມຕ້ອງປະຕິບັດເປັນອັນນຶ່ງໃນຂອບຂອງກົດໝາຍ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນອາດຈະບໍ່ປະຕິບັດດ້ວຍຈຸດປະສົງດຽວກັນກັບສະມາຄົມ. ຕົວຢ່າງ, ສະມາຊິກບຸກຄົນອາດຈະບໍ່ຫາເງິນສໍາລັບການກຸສົນຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງລາວ, ຖ້າການຫາເງິນສໍາລັບການກຸສົນນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງສະມາຄົມ. ນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມສັບສົນແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ.
 • ສະມາຄົມບໍ່ມີທຶນແບ່ງເປັນຫຸ້ນ; ດັ່ງນັ້ນ, ສະມາຄົມຍັງບໍ່ມີຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

ຢຸດການສະມາຄົມ

ສະມາຄົມຖືກຍົກເລີກຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງສະມາຊິກໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກທົ່ວໄປ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ຕ້ອງຢູ່ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ສະມາຄົມບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາທັນທີທັນໃດ; ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກທັງຫມົດຈົນກ່ວາຫນີ້ສິນທັງຫມົດແລະພັນທະທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆໄດ້ຮັບການຊໍາລະ. ຖ້າຊັບສິນໃດໆຍັງຄົງຢູ່, ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາເອກະຊົນຂອງສະມາຄົມຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມ.

ການເປັນສະມາຊິກອາດຈະສິ້ນສຸດໂດຍ:

 • ການເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການສືບທອດຂອງສະມາຊິກໄດ້ຖືກອະນຸຍາດ. ອີງຕາມບົດຄວາມຂອງສະມາຄົມ.
 • ການຢຸດເຊົາໂດຍສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືສະມາຄົມ.
 • ການຂັບໄລ່ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ; ຄະນະກໍາມະການຈະຕັດສິນໃຈນີ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າບົດຄວາມຂອງສະມາຄົມຈະກໍານົດອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ກະ​ທໍາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ​ທີ່​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ແມ່ນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​.
ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.