ສານສູງສຸດໂຮນລັງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລະໄດ້ ກຳ ນົດ…

ອ້າງເອົາມູນຄ່າຕະຫຼາດ

ມັນສາມາດເກີດຂື້ນກັບທຸກໆຄົນ: ທ່ານແລະລົດຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນອຸປະຕິເຫດລົດໃຫຍ່ແລະລົດຂອງທ່ານແມ່ນທັງ ໝົດ. ການຄິດໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະລວມທັງ ໝົດ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ວາທີຢ່າງຮຸນແຮງ. ການໂຮນລັງຊາຊົນສູງສຸດສານໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນແລະໄດ້ກໍານົດວ່າໃນກໍລະນີທີ່ຫນຶ່ງສາມາດຂໍການມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງລົດໃນເວລາຂອງການສູນເສຍໄດ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຫຼັກການທາງກົດ ໝາຍ ຂອງປະເທດໂຮນລັງວ່າຝ່າຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນສູ່ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບຖ້າຄວາມເສຍຫາຍຈະບໍ່ເກີດຂື້ນ.

Law & More