ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​

ຕະຫຼາດແຮງງານມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍ້ອນປັດໃຈຕ່າງໆ. ອັນໜຶ່ງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກງານ. ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ສ້າງ friction ລະຫວ່າງນາຍຈ້າງແລະພະນັກງານ. ອັນ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ກົດ​ລະບຽບ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ໄປ​ພ້ອມໆ​ກັນ. ນັບ​ມາ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 1 ສິງຫາ 2022, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ. ຜ່ານ ຄໍາສັ່ງຂອງ EU ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານທີ່ໂປ່ງໃສແລະຄາດຄະເນໄດ້, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການຈ້າງງານ, ຮູບ​ແບບ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ເປັນ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ແລະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄດ້. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ການປ່ຽນແປງໄດ້ຖືກອະທິບາຍຫນຶ່ງຄັ້ງ.

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ຄາດເດົາໄດ້

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022, ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານທີ່ມີຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼືບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂມື້ ແລະຊົ່ວໂມງການອ້າງອີງຂອງທ່ານລ່ວງໜ້າ. ນີ້ຍັງກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານຢ່າງຫນ້ອຍ 26 ອາທິດສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການເຮັດວຽກທີ່ມີເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ຄາດເດົາໄດ້ແລະປອດໄພກວ່າ. ຖ້າມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ 10 ຄົນຢູ່ໃນບໍລິສັດ, ຄໍາຕອບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະສົມເຫດສົມຜົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບພາຍໃນສາມເດືອນ. ຖ້າມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນໃນບໍລິສັດ, ກໍານົດເວລານີ້ແມ່ນຫນຶ່ງເດືອນ. ການຕອບສະ ໜອງ ທີ່ທັນເວລາຈາກນາຍຈ້າງຄາດວ່າຈະເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍບໍ່ມີ ຄຳ ຖາມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄລຍະເວລາແຈ້ງການສໍາລັບການປະຕິເສດການເຮັດວຽກຈະຖືກປັບເປັນສີ່ມື້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນຖານະທີ່ເປັນລູກຈ້າງ, ທ່ານອາດຈະປະຕິເສດການເຮັດວຽກຖ້າມັນຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍນາຍຈ້າງຫນ້ອຍກວ່າສີ່ມື້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກ.

ສິດ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ພາກ​ບັງ​ຄັບ / ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຟຣີ​

ຖ້າ, ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ, ທ່ານຕ້ອງການ, ຫຼືຕ້ອງການ, ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການຝຶກອົບຮົມນັ້ນ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບອຸປະກອນການສຶກສາຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນເວລາເຮັດວຽກ. ກົດລະບຽບໃຫມ່ຈາກວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022 ຫ້າມການຕົກລົງໃນປະໂຫຍກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມແບບບັງຄັບໃນສັນຍາການຈ້າງງານ. ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນ, ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຍັງໃຊ້ກັບສັນຍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າທ່ານໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາໄດ້ດີຫຼືບໍ່ດີຫຼືວ່າສັນຍາການຈ້າງງານຈະສິ້ນສຸດລົງ.

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມພາກບັງຄັບແມ່ນຫຍັງ?

ການຝຶກອົບຮົມທີ່ມາຈາກກົດຫມາຍແຫ່ງຊາດຫຼືເອີຣົບແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຝຶກອົບຮົມແບບບັງຄັບ. ການຝຶກອົບຮົມທີ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານລວມຫຼືກົດລະບຽບຕໍາແຫນ່ງທາງດ້ານກົດຫມາຍແມ່ນລວມຢູ່. ຍັງເປັນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຮັດວຽກຫຼືສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ໃນກໍລະນີທີ່ຫນ້າທີ່ຫວ່າງງານ. ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຫຼືການສຶກສາທີ່ທ່ານ, ໃນຖານະທີ່ເປັນພະນັກງານ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບສໍາລັບຄຸນວຸດທິວິຊາຊີບ, ບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຝຶກອົບຮົມແບບບັງຄັບ. ເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່ານາຍຈ້າງມີພັນທະພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ຈະສະເຫນີການຝຶກອົບຮົມບາງຢ່າງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

ກິດຈະກໍາເສີມ

ກິດຈະກຳເສີມແມ່ນວຽກທີ່ເຈົ້າເຮັດນອກເໜືອໄປຈາກກິດຈະກຳໃນລາຍລະອຽດວຽກຂອງເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ການຈັດງານນອກບໍລິສັດ ຫຼືດຳເນີນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າເອງ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກຕົກລົງໃນສັນຍາການຈ້າງງານ, ແຕ່ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກຫ້າມເຊັ່ນກັນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນສິງຫາ '22, ການຍຸຕິທໍາຕາມຈຸດປະສົງແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຮຽກຮ້ອງຂໍ້ກໍານົດກິດຈະກໍາເສີມ. ຕົວຢ່າງຂອງພື້ນຖານເຫດຜົນຈຸດປະສົງແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທີ່ອາດຈະທໍາລາຍຮູບພາບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.

ຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ໃນການເປີດເຜີຍ

ໜ້າທີ່ຂອງນາຍຈ້າງທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກເພື່ອປະກອບມີຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້. ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ:

 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຈ້າງ​ງານ, ລວມ​ທັງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ, ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ​ແລະ​ວັນ​ຫມົດ​ອາ​ຍຸ;
 • ຮູບແບບການອອກແຮງງານ;
 • ໄລຍະເວລາ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງໄລຍະທົດລອງ;
 • ເງິນເດືອນ, ລວມທັງກໍານົດເວລາ, ຈໍານວນ, ອົງປະກອບແລະວິທີການຊໍາລະ;
 • ສິດ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​, ເນື້ອ​ໃນ​ແລະ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຕົນ​;
 • ສິ່ງທີ່ພະນັກງານແມ່ນປະກັນໄພກ່ຽວກັບແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຄຸ້ມຄອງມັນ;
 • ຊື່ຂອງຜູ້ຈ້າງໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາຈ້າງຊົ່ວຄາວ;
 • ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຈ້າງ​ງານ, ເງິນ​ອຸດ​ຫນູນ​ແລະ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ສອງ​ຈາກ​ເນ​ເທີ​ແລນ​ກັບ​ປະ​ເທດ EU ອື່ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງມີຢູ່ລະຫວ່າງຄົນທີ່ມີຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຄົງທີ່ ແລະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ດ້ວຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ຄາດເດົາໄດ້, ນາຍຈ້າງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາເຮັດວຽກແລະຄ່າລ່ວງເວລາ. ມີຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ

 • ເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກ;
 • ຈໍານວນຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງຊົ່ວໂມງຈ່າຍ;
 • ເງິນເດືອນສໍາລັບຊົ່ວໂມງຂ້າງເທິງຈໍານວນຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ;
 • ເວລາຕໍາ່ສຸດສໍາລັບການປະຊຸມ (ຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ມື້ລ່ວງຫນ້າ).

ການປ່ຽນແປງສຸດທ້າຍສໍາລັບນາຍຈ້າງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະກໍານົດຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍບ່ອນເຮັດວຽກຖ້າພະນັກງານບໍ່ມີບ່ອນເຮັດວຽກຄົງທີ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມີອິດສະຫຼະໃນການກໍານົດບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານເອງ.

ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​, ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໃດໆ​ຂອງ​ວິ​ຊາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​. ດັ່ງນັ້ນ, ການຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ.

ຕິດຕໍ່

ເຈົ້າມີຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍວ່າຈ້າງບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາທີ່ info@lawandmore.nl ຫຼືໂທຫາພວກເຮົາທີ່ +31 (0)40-3690680.

Law & More