ການໝິ່ນປະໝາດ ແລະ ການໝິ່ນປະໝາດ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອະທິບາຍ

ການໝິ່ນປະໝາດ ແລະ ການໝິ່ນປະໝາດ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອະທິບາຍ 

ການໝິ່ນປະໝາດ ແລະການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແມ່ນຄຳສັບທີ່ມາຈາກກົດໝາຍອາຍາ. ພວກມັນເປັນອາຊະຍາກຳທີ່ຖືກລົງໂທດດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະແມ່ນແຕ່ໂທດຈຳຄຸກ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ບາງຄົນບໍ່ຄ່ອຍຈະສິ້ນສຸດການຖືກຄຸກຍ້ອນການໝິ່ນປະໝາດ ຫຼືໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ. ພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄໍາສັບທາງອາຍາ. ແຕ່ວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມີຄວາມຜິດໃນການໝິ່ນປະໝາດ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດຍັງກະທຳຜິດກົດໝາຍ (ມາດຕາ 6:162 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ) ແລະ ສາມາດຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍແພ່ງ, ເຊິ່ງມາດຕະການຕ່າງໆສາມາດຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ໃນການດຳເນີນຄະດີສະຫຼຸບ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເຊັ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ແລະ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄໍາ​ຖະ​ແຫຼງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ຫມາຍ​.

Defamation

ກົດໝາຍໄດ້ອະທິບາຍການໝິ່ນປະໝາດ (ມາດຕາ 261 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ) ເປັນການເຈດຕະນາທຳລາຍກຽດສັກສີຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໂດຍການກ່າວຫາຄວາມຈິງສະເພາະໃດໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ. ເວົ້າສັ້ນໆວ່າ: ການໝິ່ນປະໝາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າເລື່ອງ 'ບໍ່ດີ' ກ່ຽວກັບຄົນອື່ນເພື່ອເອົາເລື່ອງນີ້ມາສູ່ຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນອື່ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນນີ້ຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ດີ. ການໝິ່ນປະໝາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳເວົ້າທີ່ພະຍາຍາມທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ.

Libel ແມ່ນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ການກະທໍາຜິດໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ' ແລະຖືກດໍາເນີນຄະດີໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງລາຍງານມັນ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ຫຼັກການນີ້ແມ່ນການໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ອຳນາດລັດ, ອົງການສາທາລະນະ, ຫຼືສະຖາບັນ ແລະ ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍ່ລັດຖະກອນໃນຕຳແໜ່ງ. ໃນ​ກໍລະນີ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ, ຍາດ​ພີ່ນ້ອງ​ທາງ​ສາຍ​ເລືອດ​ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ ຖ້າ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ມີການລົງໂທດໃນເວລາທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ປະຕິບັດໃນການປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບຸກຄົນບໍ່ສາມາດຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນຂໍ້ຫາຫມິ່ນປະຫມາດໄດ້ຖ້າລາວສາມາດສົມມຸດຕິຖານວ່າການກະທໍາຜິດທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນແມ່ນຕົວຈິງແລະມັນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະທີ່ຈະຖືກຕັ້ງ. 

ດູຖູກ

ນອກຈາກການໝິ່ນປະໝາດ, ຍັງມີການໝິ່ນປະໝາດ (ມາດຕາ 261 Sr). Libel ແມ່ນຮູບແບບການຂຽນຂອງຫມິ່ນປະຫມາດ. Libel ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຈດຕະນາ blackening ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງໃນສາທາລະນະໂດຍຜ່ານ, ຕົວຢ່າງ, ບົດຄວາມຫນັງສືພິມຫຼືເວທີສາທາລະນະຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌. ການເສື່ອມເສີຍໃນການຂຽນທີ່ອ່ານອອກດັງໆຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຫມິ່ນປະຫມາດ. ຄືກັນກັບການໝິ່ນປະໝາດ, ການໝິ່ນປະໝາດຈະຖືກດຳເນີນຄະດີພຽງແຕ່ເມື່ອຜູ້ເຄາະຮ້າຍລາຍງານອາດຊະຍາກຳນີ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໝິ່ນປະໝາດແລະການໝິ່ນປະໝາດ

ການໝິ່ນປະໝາດ (ມາດຕາ 262 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ) ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນຕໍ່ສາທາລະນະ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ ຫຼືຄວນຈະຮູ້ວ່າຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເສັ້ນ​ທີ່​ມີ​ການ​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ບາງ​ຄັ້ງ​ອາດ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ແຕ້ມ. ຖ້າເຈົ້າຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ມັນອາດຈະເປັນການໝິ່ນປະໝາດ. ຖ້າເຈົ້າເວົ້າຄວາມຈິງ, ມັນບໍ່ມີວັນເປັນການໝິ່ນປະໝາດ. ແຕ່ມັນອາດຈະເປັນການໝິ່ນປະໝາດ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດ ເພາະການບອກຄວາມຈິງກໍສາມາດລົງໂທດໄດ້ (ແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຜິດກົດໝາຍ). ແທ້ຈິງແລ້ວ, ບັນຫາແມ່ນບໍ່ຫຼາຍປານໃດບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕົວະແຕ່ວ່າກຽດສັກສີແລະຊື່ສຽງຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່າວຫາໃນຄໍາຖາມ.

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​ແລະ​ຫມິ່ນ​ປະ​ຫມາດ​

ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາເສື່ອມເສີຍ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດການທໍລະຍົດ (ມາດຕາ 6: 162 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ) ແລະສາມາດຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍຜ່ານທາງກົດໝາຍແພ່ງ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍແລະເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນຄະດີສະຫຼຸບ.

ພະຍາຍາມໝິ່ນປະໝາດ ແລະໝິ່ນປະໝາດ

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​ຫຼື​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​ຍັງ​ມີ​ໂທດ. 'ພະຍາຍາມ' ໝາຍເຖິງການພະຍາຍາມກະທຳຜິດ ຫຼືໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຄົນອື່ນ. ຂໍ້ກໍານົດຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນວ່າຕ້ອງມີການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປະຕິບັດການກະທໍາຜິດ. ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າຄົນຈະໂພສຂໍ້ຄວາມທາງລົບກ່ຽວກັບເຈົ້າ? ແລະທ່ານຕ້ອງການປ້ອງກັນນີ້ບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານໃນການດໍາເນີນຄະດີສະຫຼຸບເພື່ອຫ້າມເລື່ອງນີ້. ທ່ານຈະຕ້ອງການທະນາຍຄວາມສໍາລັບການນີ້.

ບົດລາຍງານ

ປະຊາຊົນຫຼືບໍລິສັດຖືກກ່າວຫາປະຈໍາວັນກ່ຽວກັບການຫລອກລວງ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະອາດຊະຍາກໍາອື່ນໆ. ມັນເປັນຄໍາສັ່ງຂອງມື້ໃນອິນເຕີເນັດ, ໃນຫນັງສືພິມ, ຫຼືໂທລະພາບແລະວິທະຍຸ. ແຕ່ຂໍ້ກ່າວຫາຄວນຈະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຈິງ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນຮ້າຍແຮງ. ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ, ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ, ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ ຫຼື​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຍື່ນລາຍງານຕໍາຫຼວດ. ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງຫຼືຮ່ວມກັນກັບທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ. ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດເຮັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດເບິ່ງວ່າທ່ານກໍາລັງຈັດການກັບການ libel (ການຂຽນ) ຫຼືການຫມິ່ນປະຫມາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລາວຢຸດແລະຂໍໃຫ້ລາວລຶບຂໍ້ຄວາມ.

ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນຫນັງສືພິມຫຼືອອນໄລນ໌? ຂໍໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບລຶບຂໍ້ຄວາມອອກ.

ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ມັນຮູ້ວ່າທ່ານຈະດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ຢຸດຫຼືລຶບຂໍ້ຄວາມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະພິສູດວ່າມີໃຜຜູ້ຫນຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອທໍາລາຍຊື່ທີ່ດີຂອງເຈົ້າ. ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າໃນທາງລົບກ່ຽວກັບເຈົ້າເພື່ອເຕືອນຄົນອື່ນ. ທັງການໝິ່ນປະໝາດ ແລະ ການໝິ່ນປະໝາດແມ່ນເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະເປັນ 'ການກະທໍາຜິດໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຕໍາຫຼວດສາມາດເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານລາຍງານມັນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເກັບກໍາຫຼັກຖານຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການນີ້, ເຊັ່ນ:

  • ສຳເນົາຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ຈົດໝາຍ, ຫຼືເອກະສານອື່ນໆ
  • ຂໍ້ຄວາມ WhatsApp, ອີເມວ, ຫຼືຂໍ້ຄວາມອື່ນໆໃນອິນເຕີເນັດ
  • ລາຍງານຈາກຜູ້ອື່ນທີ່ໄດ້ເຫັນ ຫຼືໄດ້ຍິນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ທ່ານ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ມັນ​ກັບ​ຕໍາ​ຫຼວດ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ມີ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທາງ​ອາ​ຍາ​. ໄອຍະການຕັດສິນວ່າລາວມີຫຼັກຖານພຽງພໍຫຼືບໍ່ ແລະເລີ່ມດໍາເນີນຄະດີອາຍາ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຖ້າມີຫຼັກຖານພຽງພໍ, ໄອຍະການສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຄະດີອາຍາ. ຜູ້ພິພາກສາອາດຈະໃຫ້ໂທດ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຄ່າປັບໃໝ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ພິພາກສາອາດຈະຕັດສິນໃຈວ່າບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງລຶບຂໍ້ຄວາມແລະຢຸດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມໃຫມ່. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຄະດີອາຍາສາມາດໃຊ້ເວລາດົນ.

ຈະບໍ່ມີຄະດີອາຍາບໍ? ຫຼືທ່ານຕ້ອງການລຶບຂໍ້ຄວາມອອກໄວບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຍື່ນຟ້ອງໃນສານແພ່ງ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ໃຫ້​ເອົາ​ຂໍ້​ຄວາມ​ອອກ​.
  • ຫ້າມ​ການ​ປະກາດ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃໝ່.
  • 'ການແກ້ໄຂ.' ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂ / ການຟື້ນຟູການລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ.
  • ການຊົດເຊີຍ.
  • ການລົງໂທດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ກະທໍາຜິດຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມຖ້າລາວບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານ.

ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​ແລະ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ​

ເຖິງແມ່ນວ່າການຫລອກລວງແລະການເວົ້າຫຍາບຄາຍສາມາດລາຍງານໄດ້, ການກະທໍາຜິດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດຈໍາຄຸກ, ຢ່າງຫນ້ອຍການປັບໄຫມຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນເລືອກທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ (ຍັງ) ໂດຍຜ່ານກົດຫມາຍແພ່ງ. ພາກສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຖ້າການກ່າວຟ້ອງ ຫຼື ການກ່າວຟ້ອງຜິດກົດໝາຍ. ປະເພດຕ່າງໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍຊື່ສຽງແລະ (ສໍາລັບບໍລິສັດ) ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ມູນຄ່າ.

ຄວາມຮັບຮູ້

ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຫຼືຢູ່ໃນສານສໍາລັບການກະທໍາຜິດ, ໝິ່ນປະໝາດ, ຫຼືໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຫຼາຍຄັ້ງ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດຖືກລົງໂທດສູງກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະທໍາຜິດເປັນການກະທໍາຕໍ່ໄປຫຼືການກະທໍາແຍກຕ່າງຫາກຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

ເຈົ້າກໍາລັງປະເຊີນກັບການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຫຼືໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີບໍ? ແລະທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບໍ່ລັ່ງເລທີ່ຈະ ການ​ຕິດ​ຕໍ່ Law & More ທະນາຍຄວາມ. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີປະສົບການຫຼາຍ ແລະຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະຊ່ວຍທ່ານໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ. 

 

 

Law & More