ການຍົກຟ້ອງໃນລະຫວ່າງການທົດລອງຮູບພາບ

ການປະຕິເສດໃນໄລຍະການທົດລອງ

ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ, ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງສາມາດຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ພະນັກງານສາມາດເບິ່ງວ່າການເຮັດວຽກແລະບໍລິສັດແມ່ນຄວາມມັກຂອງລາວຫລືບໍ່, ໃນຂະນະທີ່ນາຍຈ້າງສາມາດເບິ່ງວ່າພະນັກງານ ເໝາະ ສົມກັບ ໜ້າ ທີ່ຫຼືບໍ່. ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ສິ່ງນີ້ສາມາດ ນຳ ໄປສູ່ການໄລ່ອອກໃຫ້ພະນັກງານ. ນາຍຈ້າງສາມາດໄລ່ພະນັກງານອອກຍ້ອນເຫດຜົນໃດ ໜຶ່ງ ພາຍໃນໄລຍະທົດລອງວຽກ? ໃນບົດຂຽນ blog ນີ້ພວກເຮົາອະທິບາຍສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະເປັນພະນັກງານຫລືນາຍຈ້າງ. ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືເປັນຄັ້ງ ທຳ ອິດເມື່ອໄລຍະເວລາການທົດລອງປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ. ຕໍ່ໄປ, ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຖືກໄລ່ອອກໃນໄລຍະທົດລອງທົດລອງຖືກປຶກສາຫາລື.

ໄລຍະການທົດລອງທາງກົດ ໝາຍ

ຍ້ອນວ່າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການໄລ່ອອກພາຍໃນໄລຍະການທົດລອງ, ກ່ວາການໄລ່ອອກນອກໄລຍະທົດລອງ, ມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຕົ້ນຕໍບໍ່ວ່າໄລຍະເວລາການທົດລອງແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໄລຍະທົດລອງຕ້ອງຄືກັນ ສຳ ລັບທັງສອງຝ່າຍ. ອັນທີສອງ, ໄລຍະເວລາການທົດລອງຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ນີ້ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນຂໍ້ຕົກລົງແຮງງານ (ລວມ).

ຄວາມຍາວຂອງໄລຍະເວລາການທົດລອງ

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄລຍະເວລາການທົດລອງຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຍາວກວ່າອະນຸຍາດຕາມກົດ ໝາຍ. ນີ້ແມ່ນຂື້ນກັບໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາການຈ້າງງານ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ກົດ ໝາຍ ໄດ້ລະບຸວ່າບໍ່ມີໄລຍະເວລາການທົດລອງໃຊ້ໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງ 6 ເດືອນຫຼື ໜ້ອຍ ກວ່ານັ້ນ. ຖ້າສັນຍາການຈ້າງງານມີໄລຍະເວລາຕ່ ຳ ກວ່າ 1 ປີ, ແຕ່ດົນກວ່າ 6 ເດືອນ, ກຳ ນົດສູງສຸດ 1 ເດືອນ. ຖ້າສັນຍາຖືກສະຫລຸບເປັນເວລາ 2 ປີຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ (ຕົວຢ່າງ: ສຳ ລັບໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ມີ ກຳ ນົດ), ກຳ ນົດເວລາສູງສຸດແມ່ນ 2 ເດືອນ.

ໄລຍະເວລາການທົດລອງໃນສັນຍາຈ້າງງານ ໃໝ່ ກັບນາຍຈ້າງຄົນດຽວກັນ

ມັນຍັງປາກົດຈາກກົດ ໝາຍ ວ່າໄລຍະທົດລອງໃນສັນຍາຈ້າງງານ ໃໝ່ ກັບນາຍຈ້າງຄົນດຽວກັນແມ່ນຢູ່ໃນຫຼັກການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າສັນຍາການຈ້າງງານ ໃໝ່ ຕ້ອງການທັກສະຫລືຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໄລຍະເວລາການທົດລອງ ໃໝ່ ອາດຈະບໍ່ຖືກລວມເຂົ້າຖ້າວຽກດຽວກັນກ່ຽວຂ້ອງກັບນາຍຈ້າງຜູ້ສືບທອດ (ຕົວຢ່າງ: ການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວ). ຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງນີ້ແມ່ນວ່າ, ໂດຍອີງຕາມກົດ ໝາຍ, ໄລຍະການສືບສວນອາດຈະ, ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການ, ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ໄລຍະເວລາການທົດລອງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ

ຖ້າໄລຍະການທົດລອງທົດລອງບໍ່ຕອບສະ ໜອງ ຕາມກົດ ໝາຍ (ຕົວຢ່າງເພາະວ່າມັນຍາວກວ່າທີ່ອະນຸຍາດ), ມັນຖືວ່າເປັນໂມຄະແລະ ໝົດ ໄປ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໄລຍະເວລາການທົດລອງບໍ່ມີ. ນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຖືກໄລ່ອອກ, ເພາະວ່າ ລະບຽບກົດ ໝາຍ ເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບການຖືກໄລ່ອອກ ສະ ໝັກ. ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າການຖືກໄລ່ອອກໃນໄລຍະການທົດລອງ.

ການປະຕິເສດພາຍໃນໄລຍະທົດລອງ

ຖ້າໄລຍະການທົດລອງທົດລອງປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບົບການໄລ່ອອກທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຈະປ່ຽນແປງໄດ້. ໝາຍ ຄວາມວ່າສັນຍາການຈ້າງງານສາມາດຢຸດໄດ້ທຸກເວລາພາຍໃນໄລຍະທົດລອງໂດຍບໍ່ມີພື້ນຖານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ສຳ ລັບການໄລ່ອອກ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພະນັກງານຍັງອາດຈະຖືກໄລ່ອອກໃນໄລຍະທົດລອງໃນກໍລະນີເຈັບເປັນ, ຕົວຢ່າງແລະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບໄລຍະທົດລອງທີ່ຍາວນານກວ່າໃນກໍລະນີນີ້. ເມື່ອສິ້ນສຸດສັນຍາການຈ້າງງານ, ຄຳ ເວົ້າທີ່ປາກເປົ່າແມ່ນພຽງພໍ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນການດີທີ່ຈະຢືນຢັນເລື່ອງນີ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ການຢຸດຕິສັນຍາການຈ້າງງານໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງອາດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ສຳ ລັບທັງພະນັກງານແລະຜູ້ຈ້າງງານ. ນີ້ຍັງເປັນໄປໄດ້ຖ້າພະນັກງານຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຂອງລາວເທື່ອ. ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກໄລ່ອອກໄປພາຍໃນໄລຍະທົດລອງ, ນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ (ຍົກເວັ້ນສະພາບການທີ່ຕ້ອງການ) ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ.

ເຫດຜົນ ສຳ ລັບການໄລ່ອອກ

ນາຍຈ້າງບໍ່ມີພັນທະໃນການໃຫ້ເຫດຜົນເມື່ອລາວຢຸດສັນຍາການຈ້າງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕາມການສະ ເໜີ ຂອງພະນັກງານ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງອະທິບາຍເລື່ອງນີ້. ສິ່ງດຽວກັນນີ້ໃຊ້ກັບພະນັກງານຖ້ານາຍຈ້າງຕ້ອງການແຮງຈູງໃຈ ສຳ ລັບການຢຸດເຊົາ. ແຮງຈູງໃຈໃນການໄລ່ອອກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຖ້າພະນັກງານເລືອກທີ່ຈະລາອອກໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ, ລາວບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ WW. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຈາກເທດສະບານ. ຖ້າພະນັກງານຖືກໄລ່ອອກຍ້ອນພະຍາດ, ລາວອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຈັບປ່ວຍ (Ziektewet).

ການຈໍາແນກ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍຈ້າງມີພັນທະທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມຂອງການ ຈຳ ແນກໃນເວລາທີ່ ກຳ ນົດສັນຍາຈ້າງງານ. ສະນັ້ນ, ນາຍຈ້າງອາດຈະບໍ່ຢຸດຕິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ (ຕົວຢ່າງ: ການຖືພາ), ເຊື້ອຊາດ, ສາສະ ໜາ, ການ ກຳ ນົດທິດທາງ, ຄວາມພິການຫຼືພະຍາດ ຊຳ ເຮື້ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທີ່ນີ້ວ່າການຢຸດເຊົາພາຍໃນໄລຍະທົດລອງໃນໄລຍະຖືພາຫຼືເຈັບເປັນ ຊຳ ເຮື້ອແມ່ນອະນຸຍາດໃນການພົວພັນກັບສາເຫດທີ່ຖືກຍົກເລີກໂດຍທົ່ວໄປ.

ຖ້າການໄລ່ອອກແມ່ນມີການ ຈຳ ແນກ, ມັນສາມາດຖືກຍົກເລີກໂດຍສານຍ່ອຍ. ສິ່ງນີ້ຕ້ອງຖືກຮ້ອງຂໍພາຍໃນສອງເດືອນຫຼັງຈາກຖືກໄລ່ອອກ. ເພື່ອໃຫ້ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຕ້ອງມີການກະ ທຳ ຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງ. ຖ້າສານຕັດສິນຄວາມໂປດປານຂອງລູກຈ້າງ, ນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ຍ້ອນວ່າການແຈ້ງການການໄລ່ອອກແມ່ນຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ. ແທນທີ່ຈະຍົກເລີກ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຢຸດຕິການ ຈຳ ແນກ, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງການຊົດເຊີຍທີ່ຍຸດຕິ ທຳ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການ ຕຳ ນິຕິຕຽນຢ່າງຮຸນແຮງ.

ທ່ານປະເຊີນກັບການຖືກໄລ່ອອກຫຼືມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໄລ່ພະນັກງານໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງວຽກບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Law & More. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊ່ຽວຊານດ້ານກົດ ໝາຍ ການຈ້າງງານແລະຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນລະຫວ່າງການ ດຳ ເນີນຄະດີ. ທ່ານມີ ຄຳ ຖາມຫຍັງກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຫຼືກ່ຽວກັບການໄລ່ອອກ? ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ: ການຍົກເລີກ.

Law & More