ການຍົກຟ້ອງໃນສັນຍາຖາວອນ

ການຍົກຟ້ອງໃນສັນຍາຖາວອນ

ການໄລ່ອອກໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສັນຍາຖາວອນບໍ?

ສັນຍາຖາວອນແມ່ນສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ທ່ານບໍ່ຕົກລົງໃນມື້ສິ້ນສຸດ. ດັ່ງນັ້ນສັນຍາຂອງເຈົ້າຈະແກ່ຍາວເຖິງບໍ່ມີກໍານົດ. ດ້ວຍສັນຍາຖາວອນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໄລ່ອອກຢ່າງໄວວາ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າສັນຍາການຈ້າງງານດັ່ງກ່າວຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອທ່ານຫຼືນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າໃຫ້ແຈ້ງການເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໄລຍະເວລາແຈ້ງການແລະກົດລະບຽບອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນການໄລ່ອອກ. ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າຍັງຕ້ອງມີເຫດຜົນທີ່ດີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຫດຜົນທີ່ດີນີ້ຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນໂດຍ UWV ຫຼືສານຂັ້ນເມືອງ.

ສັນຍາຖາວອນສາມາດຖືກຍົກເລີກດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຍົກ​ເລີກ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ແຈ້ງ​ການ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຢຸດ​ເຊົາ​ສັນ​ຍາ​ຖາ​ວອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ​ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ສັງ​ເກດ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ສັງເກດວ່າຖ້າທ່ານລາອອກຈາກຕົວທ່ານເອງ, ໃນຫຼັກການ, ທ່ານຈະສູນເສຍສິດທິຂອງທ່ານໃນຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານແລະການຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງ. ເຫດຜົນທີ່ດີທີ່ຈະລາອອກແມ່ນສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ລົງນາມກັບນາຍຈ້າງໃຫມ່ຂອງເຈົ້າ.
 • ນາຍຈ້າງມີເຫດຜົນທີ່ດີທີ່ຈະຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານ ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງເຫດຜົນທີ່ດີ ແລະສາມາດຢືນຢັນໄດ້ດ້ວຍເອກະສານການໄລ່ອອກທີ່ມີພື້ນຖານດີ. ມັນມັກຈະຖືກທົດລອງກ່ອນວ່າການຍົກເລີກໂດຍຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງກັນແລະກັນເປັນໄປໄດ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕົກລົງຮ່ວມກັນໄດ້, ເຫດຜົນຂອງເຈົ້າສຳລັບການໄລ່ອອກ ຫຼື UWV ຫຼືສານຂັ້ນເມືອງຈະຕັດສິນຕາມຄຳຮ້ອງຂໍການຍົກຟ້ອງ. ຕົວຢ່າງຂອງເຫດຜົນການໄລ່ອອກທີ່ພົບເລື້ອຍແມ່ນ:
 • ເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດ
 • ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ພຽງພໍ
 • ຂາດ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​
 • ຂາດປົກກະຕິ
 • ຄວາມພິການໃນໄລຍະຍາວ
 • ການກະທໍາທີ່ຜິດ ຫຼືການລະເວັ້ນ
 • ການປະຕິເສດການເຮັດວຽກ
 • ຢືນການໄລ່ອອກເນື່ອງຈາກ (ໂຄງສ້າງ) ພຶດຕິກໍາທີ່ຮ້າຍແຮງຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດຢ່າງຈິງຈັງ (ໂຄງສ້າງ), ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມການໄລ່ທ່ານ. ຄິດເຖິງເຫດຜົນອັນຮີບດ່ວນ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງ, ການລັກ ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ. ຖ້າເຈົ້າຖືກໄລ່ອອກໂດຍຫຍໍ້, ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກສານປົກຄອງເມືອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ວ່າການຍົກເລີກຂອງທ່ານຖືກປະກາດໃນທັນທີແລະວ່າທ່ານໄດ້ຖືກບອກເຫດຜົນອັນຮີບດ່ວນ.

ຂັ້ນຕອນການໄລ່ອອກດ້ວຍສັນຍາຖາວອນ

ເມື່ອນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າຕ້ອງການຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານຂອງເຈົ້າຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ, ລາວຕ້ອງມີເຫດຜົນອັນສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ). ອີງຕາມພື້ນຖານສໍາລັບການໄລ່ອອກ, ຫນຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນການຍົກຟ້ອງຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້:

 • ໂດຍການຕົກລົງຮ່ວມກັນ; ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ມັນ, ການເຈລະຈາແມ່ນເກືອບສະເຫມີເປັນໄປໄດ້ໃນຂັ້ນຕອນການໄລ່ອອກ. ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ, ທ່ານມັກຈະມີ leeway ທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ຖືກຍົກເລີກໂດຍຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍ້ອນວ່າທ່ານສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຂໍ້ກໍານົດທັງຫມົດແລະການອະນຸມັດຂອງທ່ານແມ່ນຕ້ອງການ. ຄວາມ​ໄວ, ຄວາມ​ແນ່​ນອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ, ແລະ​ຈໍາ​ນວນ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂະ​ບວນ​ການ​ນີ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ແມ່ນ​ມັກ​ຈະ​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ສໍາ​ລັບ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ນີ້. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ. ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງການຊໍາລະບໍ? ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ໃຫ້ກວດສອບໂດຍທະນາຍຄວາມການຈ້າງງານສະເໝີ.
 • ຜ່ານ UWV; ການໄລ່ອອກຈາກ UWV ແມ່ນການຮ້ອງຂໍສໍາລັບເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດທຸລະກິດຫຼືຄວາມພິການໃນໄລຍະຍາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີໃບອະນຸຍາດໄລ່ອອກ.
 • ໂດຍຜ່ານສານຂັ້ນເມືອງ, ຖ້າສອງທາງເລືອກທໍາອິດແມ່ນທັງສອງທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ / ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າຈະເລີ່ມດໍາເນີນຄະດີກັບສານປົກຄອງເມືອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າຈະຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານຂັ້ນເມືອງເພື່ອຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານ.

ເງິນຄ່າຊົດເຊີຽດ້ວຍສັນຍາຖາວອນ

ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ພະນັກງານຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກໄລ່ອອກໂດຍບໍ່ສະໝັກໃຈແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນວ່ານາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າໄດ້ລິເລີ່ມທີ່ຈະຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານຂອງເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຂໍ້ຍົກເວັ້ນສາມາດລົງກັບນາຍຈ້າງແລະຕົວທ່ານເອງ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຖ້າຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງສານຂັ້ນເມືອງ, ທ່ານໄດ້ປະພຶດຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ສານຂັ້ນເມືອງອາດຈະຍົກເລີກເງິນອຸດໜູນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ໃນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ສຸດ, ສານ​ຂັ້ນ​ເມືອງ​ອາດ​ຈະ​ໃຫ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ກະ​ທໍາ​ຜິດ.

ລະດັບການຊົດເຊີຍໄລຍະຂ້າມຜ່ານ

ເພື່ອກໍານົດຈໍານວນການຊົດເຊີຍໄລຍະຂ້າມຜ່ານຕາມກົດຫມາຍ, ຈໍານວນປີຂອງການບໍລິການແລະຈໍານວນເງິນເດືອນຂອງເຈົ້າຖືກພິຈາລະນາ.

ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການເຈລະຈາໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.

ມັນເປັນການດີທີ່ຈະຮູ້ວ່າການໄລ່ອອກແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນການຕົກລົງ. ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະປະເມີນສະຖານະການຂອງທ່ານ, ແລະອະທິບາຍໂອກາດຂອງທ່ານແລະຂັ້ນຕອນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປະຕິບັດ.

ກະລຸນາຢ່າຢູ່ໃນຂອບເຂດອີກຕໍ່ໄປ; ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ສໍາລັບທ່ານ.

ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາທີ່ info@lawandmore.nl ຫຼືໂທຫາພວກເຮົາທີ່ +31 (0)40-3690680.

Law & More