ກົດ ໝາຍ ໂຮນລັງວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ

ຜູ້ປະກອບການທີ່ຈ້າງພະນັກງານ, ມັກຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ, ເຊັ່ນ: ສູດຫຼືສູດ, ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນເທັກນິກ, ເຊັ່ນຖານລູກຄ້າ, ກົນລະຍຸດການຕະຫລາດຫລືແຜນທຸລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບຂໍ້ມູນນີ້ເມື່ອພະນັກງານຂອງທ່ານເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຂອງຄູ່ແຂ່ງ? ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ບໍ? ໃນຫລາຍໆກໍລະນີ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍແມ່ນຖືກສະຫລຸບກັບພະນັກງານ. ໃນຫຼັກການ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ. ແຕ່ມີຫຍັງເກີດຂື້ນຖ້າພາກສ່ວນທີສາມໄດ້ຮັບມືກ່ຽວກັບຄວາມລັບທາງການຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ? ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ຈະປ້ອງກັນການແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫລືການ ນຳ ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້?

ຄວາມລັບທາງການຄ້າ

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2018, ມັນໄດ້ກາຍເປັນງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ມາດຕະການເມື່ອຄວາມລັບທາງການຄ້າ (ຫຼືມີຄວາມສ່ຽງ) ຖືກລະເມີດ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນວັນທີນີ້, ກົດ ໝາຍ ໂຮນລັງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຄວາມລັບດ້ານການຄ້າໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ກ່ອນການສ້າງກົດ ໝາຍ ສະບັບນີ້, ກົດ ໝາຍ ຂອງປະເທດໂຮນລັງບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າແລະວິທີການທີ່ຈະປະຕິບັດຕໍ່ການລະເມີດຄວາມລັບເຫລົ່ານີ້. ອີງຕາມກົດ ໝາຍ ຂອງປະເທດໂຮນລັງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດປະຕິບັດບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ກັບຝ່າຍທີ່ມີພັນທະໃນການຮັກສາຄວາມລັບໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ, ແຕ່ຍັງຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລັບແລະຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດ ການ ນຳ ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້. ຜູ້ພິພາກສາສາມາດຫ້າມການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບພາຍໃຕ້ການລົງໂທດປັບ ໃໝ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໂດຍການໃຊ້ຄວາມລັບທາງການຄ້າບໍ່ສາມາດຂາຍໄດ້. ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າຂອງປະເທດໂຮນລັງສະ ເໜີ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຮັບປະກັນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນລັບຂອງພວກເຂົາຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.

Law & More