ພັນທະຂອງພະນັກງານໃນເວລາເຈັບປ່ວຍ

ພັນທະຂອງພະນັກງານໃນເວລາເຈັບປ່ວຍ

ພະນັກງານມີພັນທະທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະປະຕິບັດເມື່ອພວກເຂົາເຈັບປ່ວຍແລະເຈັບປ່ວຍ. ພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍຕ້ອງລາຍງານການເຈັບປ່ວຍ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອຂາດວຽກ, ທັງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງລ້ວນແຕ່ມີສິດ ແລະ ພັນທະ. ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພັນທະຕົ້ນຕໍຂອງພະນັກງານ:

 • ພະນັກງານຕ້ອງລາຍງານການເຈັບປ່ວຍໃຫ້ນາຍຈ້າງເມື່ອເຈັບປ່ວຍ. ນາຍຈ້າງຕ້ອງລະບຸວ່າລູກຈ້າງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການບໍ່ມີແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວວາງໄວ້ໃນອະນຸສັນຍາການບໍ່ມີ. ໂປຣໂຕຄອນການບໍ່ມີຢູ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍການບໍ່ມີ. ມັນລະບຸກົດລະບຽບສໍາລັບການຂາດເຂີນແລະວິທີການລາຍງານການເຈັບປ່ວຍ, ການລົງທະບຽນການຂາດແຄນ, ການເບິ່ງແຍງການຂາດຕົວ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງຄືນໃຫມ່ໃນກໍລະນີຂອງການຂາດຕົວ (ໄລຍະຍາວ).
 • ທັນທີທີ່ພະນັກງານດີຂຶ້ນ, ລາວຄວນລາຍງານຄືນ.
 • ໃນລະຫວ່າງການເຈັບປ່ວຍ, ພະນັກງານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບຂະບວນການປິ່ນປົວ.
 • ພະນັກງານຍັງຈະຕ້ອງມີຢູ່ສໍາລັບການກວດສອບແລະຕອບສະຫນອງການໂທຈາກທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດ. ພະນັກງານມີພັນທະທີ່ຈະຮ່ວມມືໃນການເຊື່ອມໂຍງຄືນໃຫມ່.

ພາຍໃນບາງຂົງເຂດວຽກງານ, ອາດຈະມີຂໍ້ຕົກລົງລວມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຂາດຕົວ. ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນນໍາພາສໍາລັບນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ.

ໃນໄລຍະການເຈັບປ່ວຍ: ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຟື້ນຕົວແລະການຟື້ນຟູ.

ທັງລູກຈ້າງແລະນາຍຈ້າງມີຄວາມສົນໃຈໃນການຟື້ນຟູແລະການເຊື່ອມໂຍງຄືນໃຫມ່ຂອງພະນັກງານ. ການຟື້ນຕົວອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດກັບຄືນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຫຼີກເວັ້ນການກາຍເປັນຄົນຫວ່າງງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຈັບປ່ວຍສາມາດນໍາໄປສູ່ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ. ສໍາລັບນາຍຈ້າງ, ພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍຫມາຍຄວາມວ່າຂາດກໍາລັງແຮງງານແລະພັນທະທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງໂດຍບໍ່ມີການ quid pro quo.

ຖ້າມັນເຫັນວ່າພະນັກງານຈະເຈັບປ່ວຍເປັນເວລາດົນກວ່ານັ້ນ, ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືໃນຂະບວນການປະສົມປະສານ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​, ພັນທະ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ (ພາກ​ທີ 7:660a ຂອງ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ຫມາຍ​ແພ່ງ​):

 • ພະນັກງານຄວນຮ່ວມມືໃນການສ້າງ, ດັດປັບ, ປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດ.
 • ພະນັກງານຄວນຍອມຮັບການສະເຫນີຈາກນາຍຈ້າງເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເຫມາະສົມ.
 • ພະນັກງານຄວນຮ່ວມມືກັບມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ເຫັນວ່າການລວມຕົວ.
 • ພະນັກງານຄວນແຈ້ງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບອາຊີບຂອງລາວກ່ຽວກັບການບໍ່ຢູ່.

ຂະ​ບວນ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ໃຫມ່​ມີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

 • ພະນັກງານລົ້ມປ່ວຍ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງລາຍງານການເຈັບປ່ວຍໃຫ້ນາຍຈ້າງ, ໃນນັ້ນ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຈະຖືກແຈ້ງທັນທີ (ພາຍໃນເຈັດວັນ).
 • ກ່ອນຫົກອາທິດຜ່ານໄປ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບຈະປະເມີນວ່າມີ (ອາດມີ) ການເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະຍາວຫຼືບໍ່.
 • ພາຍໃນຫົກອາທິດ, ການບໍລິການສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພສະຫນອງການວິເຄາະບັນຫາ. ດ້ວຍການວິເຄາະນີ້, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຂາດແຄນ, ສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງຄືນໃຫມ່.
 • ກ່ອນທີ່ແປດອາທິດຜ່ານໄປ, ນາຍຈ້າງຕົກລົງກັບແຜນການປະຕິບັດກັບລູກຈ້າງ.
 • ປົກກະຕິແຜນການປະຕິບັດໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄັ້ງໃນຫົກອາທິດ.
 • ຫຼັງຈາກ 42 ອາທິດ, ພະນັກງານຈະຖືກລາຍງານວ່າເຈັບປ່ວຍກັບ UWV.
 • ການປະເມີນຜົນປີທໍາອິດປະຕິບັດຕາມນີ້.
 • ຫຼັງຈາກປະມານ 88 ອາທິດຂອງການເຈັບປ່ວຍ, ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບຈົດຫມາຍຈາກ UWV ທີ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສະຫມັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ WIA.
 • ຫຼັງຈາກ 91 ອາທິດ, ການປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍປະຕິບັດຕາມ, ອະທິບາຍເຖິງສະພາບຂອງການເຊື່ອມໂຍງຄືນໃຫມ່.
 • ບໍ່ເກີນ 11 ອາທິດກ່ອນທີ່ຜົນປະໂຫຍດ WIA ຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ພະນັກງານໄດ້ສະຫມັກຂໍເອົາຜົນປະໂຫຍດ WIA, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີບົດລາຍງານການບູລະນາການ.
 • ຫຼັງຈາກສອງປີ, ການຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢຸດເຊົາ, ແລະພະນັກງານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ WIA. ໃນຫຼັກການ, ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຈະສິ້ນສຸດລົງຫຼັງຈາກເຈັບປ່ວຍສອງປີ (104 ອາທິດ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ WIA.

ສືບຕໍ່ຈ່າຍໃນກໍລະນີທີ່ເຈັບປ່ວຍ

ນາຍຈ້າງຕ້ອງສືບຕໍ່ຈ່າຍໃຫ້ລູກຈ້າງທີ່ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍສັນຍາຖາວອນຫຼືຊົ່ວຄາວຢ່າງຫນ້ອຍ 70% ຂອງເງິນເດືອນສຸດທ້າຍແລະເງິນອຸດໜູນວັນພັກ. ມີອັດຕາສ່ວນສູງກວ່າໃນສັນຍາຈ້າງງານຫຼືສັນຍາລວມ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບສັນຍາຊົ່ວຄາວຫຼືຖາວອນ, ສູງສຸດ 104 ອາທິດ.

ກົດລະບຽບໃນວັນພັກ

ພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍມີວັນພັກຫຼາຍເທົ່າກັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ເຈັບປ່ວຍແລະອາດຈະໃຊ້ເວລາວັນພັກໃນລະຫວ່າງການເຈັບປ່ວຍ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ພະນັກງານຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກນາຍຈ້າງ. ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ງ່າຍ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ເມີນ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​ນີ້​. ດັ່ງນັ້ນ, ນາຍຈ້າງສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດສໍາລັບຄໍາແນະນໍາ. ທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດສາມາດກໍານົດຂອບເຂດທີ່ວັນພັກນັ້ນປະກອບສ່ວນກັບສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຕັດສິນໃຈ, ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນອີງໃສ່ຄໍາແນະນໍານີ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍສາມາດໄປພັກຜ່ອນໄດ້. ພະນັກງານເຈັບປ່ວຍໃນວັນພັກບໍ? ກົດລະບຽບຍັງໃຊ້ຫຼັງຈາກນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງວັນພັກ, ພະນັກງານແມ່ນພັນທະທີ່ຈະລາຍງານການເຈັບປ່ວຍ. ນາຍຈ້າງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂາດຕົວໄດ້ທັນທີຖ້າພະນັກງານຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນ. ພະນັກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດເຈັບບໍ່? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງລາຍງານການເຈັບປ່ວຍພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ພະນັກງານຍັງຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງຫນ້າ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າພະນັກງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມ?

ບາງຄັ້ງພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຮັດໄວ້ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງພຽງພໍໃນການລວມຕົວຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າພະນັກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງການນັດພົບແພດຂອງບໍລິສັດຫຼາຍຄັ້ງຫຼືປະຕິເສດການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ນາຍຈ້າງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົງໂທດຈາກ UWV, ຄືການສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃນລະຫວ່າງການເຈັບປ່ວຍເຖິງປີທີສາມ. ນາຍຈ້າງສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການໃນກໍລະນີນີ້. ຄໍາແນະນໍາແມ່ນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບພະນັກງານແລະລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງຮ່ວມມືໃນການເຊື່ອມໂຍງຄືນໃຫມ່. ຖ້າສິ່ງນີ້ບໍ່ຊ່ວຍ, ນາຍຈ້າງສາມາດເລືອກການໂຈະຄ່າຈ້າງຫຼືການຢຸດຄ່າຈ້າງ. ນາຍຈ້າງເຮັດໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງນີ້ໂດຍການສົ່ງຈົດຫມາຍລົງທະບຽນໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ມາດຕະການສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຢຸດເຊົາຄ່າຈ້າງແລະການລະງັບຄ່າຈ້າງແມ່ນຫຍັງ?

ເພື່ອໃຫ້ລູກຈ້າງຮ່ວມມື, ນາຍຈ້າງມີສອງທາງເລືອກ: ໂຈະຫຼືຢຸດເງິນເດືອນທັງຫມົດຫຼືບາງສ່ວນ. ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄ່າຈ້າງ, ຄວນມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄືນ ໃໝ່ ແລະ ຄວບຄຸມພັນທະ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະການປະຕິສັງຂອນ (ການປະຕິເສດການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມ, ຂັດຂວາງຫຼືຊັກຊ້າການຟື້ນຕົວ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການແຕ້ມຮູບ, ການປະເມີນຜົນ, ຫຼືການປັບແຜນການປະຕິບັດ) ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຢຸດເຊົາຄ່າຈ້າງ. ນາຍຈ້າງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ລູກຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຈ້າງຈະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ (ສິນລະປະ 7: 629-3 BW). ສິດທິໃນຄ່າຈ້າງກໍ່ບໍ່ມີຖ້າລູກຈ້າງບໍ່ (ຫຼືບໍ່ມີ) ບໍ່ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສົມມຸດວ່າພະນັກງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການຕິດຕາມ (ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນການຜ່າຕັດຂອງທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດ, ບໍ່ມີເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ຫຼືປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດ). ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ນາຍຈ້າງອາດຈະໂຈະການຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ພະນັກງານຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເຕັມຂອງຕົນຖ້າຫາກວ່າເຂົາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການຕິດຕາມ. ດ້ວຍການຢຸດເງິນຄ່າຈ້າງ, ສິດທິຂອງພະນັກງານທີ່ຈະຈ່າຍ lapses. ພະນັກງານພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເວລາທີ່ລາວປະຕິບັດຕາມພັນທະ. ດ້ວຍການໂຈະຄ່າຈ້າງ, ພະນັກງານຍັງມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ພຽງແຕ່ການຈ່າຍເງິນຂອງຕົນຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວຈົນກ່ວາລາວປະຕິບັດພັນທະອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ການລະງັບຄ່າຈ້າງແມ່ນວິທີການກົດດັນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດເຫັນ 

ນາຍຈ້າງອາດຈະບໍ່ເຫັນດີຖ້າທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດປະເມີນວ່າພະນັກງານບໍ່ເຈັບ (ອີກແລ້ວ). ຖ້າພະນັກງານບໍ່ເຫັນດີ, ສາມາດຮ້ອງຂໍຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນເອກະລາດ.

ພະນັກງານໂທຫາຄົນເຈັບຫຼັງຈາກເກີດການຂັດແຍ້ງ.

ອາດຈະມີສະຖານະການທີ່ນາຍຈ້າງແຕກຕ່າງຈາກລູກຈ້າງໃນເວລາທີ່ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ (ບາງສ່ວນ). ດັ່ງນັ້ນ, ການຂາດຕົວອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຂັດແຍ້ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນບ່ອນເຮັດວຽກຍັງສາມາດເປັນເຫດຜົນສໍາລັບການໂທຫາຄົນເຈັບ. ພະນັກງານລາຍງານວ່າເຈັບປ່ວຍຫຼັງຈາກການປະທະກັນຫຼືຄວາມບໍ່ເຫັນດີໃນບ່ອນເຮັດວຽກບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດປະເມີນວ່າພະນັກງານບໍ່ເຫມາະສົມກັບການເຮັດວຽກ. ທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດອາດຈະແນະນໍາໄລຍະເວລາພັກຜ່ອນໂດຍອີງຕາມສະຖານະການແລະການຮ້ອງທຸກດ້ານສຸຂະພາບ. ໃນໄລຍະນີ້, ຄວາມພະຍາຍາມສາມາດດໍາເນີນການໄດ້, ເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການໄກ່ເກ່ຍ, ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງບໍ່ເຫັນດີ, ແລະມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກເລີກສັນຍາກັບລູກຈ້າງບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຢຸດເຊົາຕາມປົກກະຕິແມ່ນປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຜົນສໍາເລັດບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອຍົກເລີກສັນຍາກັບລູກຈ້າງ. ໃນທີ່ນີ້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ເອກະສານການຂາດຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໃນພະນັກງານ.

ພະນັກງານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ (ຄ່າຊົດເຊີຍເມື່ອຖືກໄລ່ອອກ) ທັງໃນສັນຍາການຢຸດເຊົາ ແລະ ການຢຸດເຊົາຜ່ານສານຂັ້ນເມືອງ.

ເຊົາເຈັບປ່ວຍໃນສັນຍາຊົ່ວຄາວ

ພະນັກງານຍັງເຈັບປ່ວຍເມື່ອສັນຍາການຈ້າງງານຫມົດອາຍຸບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານອອກຈາກຄວາມບໍ່ພໍໃຈ. ນາຍຈ້າງຕ້ອງລາຍງານການເຈັບປ່ວຍຂອງລູກຈ້າງໃຫ້ UWV ໃນມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເຈັບປ່ວຍຈາກ UWV.

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຂາດຕົວ

ການບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍມັກຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຂອງ ' hassle .' ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລະມັດລະວັງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ. ສິດ ແລະພັນທະອັນໃດນຳໃຊ້ ແລະອັນໃດຍັງເປັນໄປໄດ້ ແລະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ? ເຈົ້າມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການພັກເຊົາ ແລະຢາກໄດ້ຄຳແນະນຳບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຂອງພວກເຮົາ ທະນາຍຄວາມການຈ້າງງານ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​!

Law & More