ທ່ານເຄີຍໄດ້ຈອງວັນພັກຜ່ອນຂອງທ່ານຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດບໍ?

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂອກາດແມ່ນສູງທີ່ທ່ານໄດ້ພົບກັບຂໍ້ສະເຫນີ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂອກາດແມ່ນສູງທີ່ທ່ານໄດ້ພົບກັບຂໍ້ສະເຫນີທີ່ເຂົ້າມາໃນສິ່ງທີ່ດຶງດູດຫຼາຍກ່ວາພວກເຂົາໃນທີ່ສຸດກໍ່ພິສູດໄດ້, ດ້ວຍຄວາມອຸກອັ່ງຫຼາຍ. ການກວດສອບຂອງຄະນະກໍາມະຫະພາບເອີຣົບແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງເວັບໄຊທ໌ຈອງສໍາລັບວັນພັກແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ລາຄາທີ່ສະແດງແມ່ນມັກຈະບໍ່ເທົ່າກັບລາຄາສຸດທ້າຍ, ການສະເຫນີສົ່ງເສີມອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລາຄາທັງຫມົດມັກຈະບໍ່ຊັດເຈນຫຼືເວັບໄຊທ໌ບໍ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການສະເຫນີຫ້ອງຕົວຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ອໍານາດການປົກ EU ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການນໍາໃຊ້.

Law & More