ການຂັບໄລ່ຊັບສິນທີ່ເຊົ່າ

ການຂັບໄລ່ຊັບສິນທີ່ເຊົ່າ

ການໄລ່ອອກຈາກເຮືອນແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບທັງຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງເຮືອນ. ຫລັງຈາກທີ່ຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮືອນແລ້ວ, ຜູ້ເຊົ່າໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກຊັບສິນທີ່ເຊົ່າດ້ວຍຊັບສິນທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງຜົນສະທ້ອນທີ່ຢູ່ໄກ. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນບໍ່ຄວນ ດຳ ເນີນການໄລ່ອອກຈາກເຮືອນພຽງແຕ່ຖ້າຜູ້ເຊົ່າບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາເຊົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຂັບໄລ່ບໍ່ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍກົດ ໝາຍ, ກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດແມ່ນ ນຳ ໃຊ້ກັບຂັ້ນຕອນນີ້.

ເພື່ອຈະສາມາດ ດຳ ເນີນການສືບຕໍ່ການຂັບໄລ່, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບ ຄຳ ສັ່ງຂັບໄລ່ຈາກສານ. ຄຳ ສັ່ງສານນີ້ລວມເຖິງການອະນຸຍາດໃຫ້ຍ້າຍຊັບສິນທີ່ຖືກໄລ່ອອກໃນວັນທີ່ສານ ກຳ ນົດ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່າບໍ່ເຫັນດີກັບ ຄຳ ສັ່ງການໄລ່ອອກ, ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນສາມາດອຸທອນຕໍ່ ຄຳ ສັ່ງສານນີ້. ການຍື່ນອຸທອນຕາມປົກກະຕິຈະໂຈະຜົນກະທົບຂອງ ຄຳ ສັ່ງຂອງສານແລະດັ່ງນັ້ນການຂັບໄລ່, ຈົນກວ່າສານອຸທອນໄດ້ຕັດສິນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າ ຄຳ ສັ່ງຂອງການຂັບໄລ່ຖືກປະກາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍສານ, ການອຸທອນຂອງຜູ້ເຊົ່າຈະບໍ່ ນຳ ໄປສູ່ການໂຈະແລະເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົ່າສາມາດ ດຳ ເນີນການກັບການໄລ່ອອກໄດ້. ເຫດການນີ້ແນ່ນອນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນຖ້າສານອຸທອນຕັດສິນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການຂັບໄລ່.

ການຂັບໄລ່ຊັບສິນທີ່ເຊົ່າ

ກ່ອນທີ່ສານຈະໃຫ້ການອະນຸຍາດ ສຳ ລັບການຂັບໄລ່, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງໄດ້ ໝົດ ສັນຍາເຊົ່າ. ເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົ່າສາມາດຢຸດຕິໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Dissolution

ສຳ ລັບວິທີການສິ້ນສຸດນີ້, ມັນຕ້ອງມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຜູ້ເຊົ່າໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງລາວຈາກສັນຍາເຊົ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນ ຄຳ ສັບອື່ນແມ່ນຂາດຕົກບົກຜ່ອງ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຖ້າຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ, ສ້າງຄ່າເຊົ່າເຮືອນຫລືກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຜູ້ເຊົ່າຕ້ອງມີພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ການລະລາຍສັນຍາການເຊົ່າແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຊັບສິນທີ່ເຊົ່າມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສຫລືສະຖານທີ່ເຮັດທຸລະກິດຂະ ໜາດ ກາງ, ຜູ້ເຊົ່າຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນແງ່ທີ່ການລະລາຍສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງສານ.

ການຍົກເລີກ

ນີ້ແມ່ນອີກວິທີ ໜຶ່ງ ຂອງການສິ້ນສຸດ. ຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂນີ້ແມ່ນຂື້ນກັບປະເພດຂອງຊັບສິນທີ່ເຊົ່າ. ຖ້າຊັບສິນທີ່ເຊົ່າມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສຫລືສະຖານທີ່ເຮັດທຸລະກິດຂະ ໜາດ ກາງ, ຜູ້ເຊົ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປົກປ້ອງໃນແງ່ທີ່ວ່າການຍົກເລີກການເກີດຂື້ນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍທີ່ກ່າວເຖິງໃນມາດຕາ 7: 274 ແລະ 7: 296 ຂອງ ປະມວນກົດ ໝາຍ ແພ່ງໂຮນລັງ. ໜຶ່ງ ໃນບັນດາພື້ນຖານທີ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໄດ້ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ຕົວຢ່າງ, ການໃຊ້ຊັບສິນທີ່ເຊົ່າໂດຍດ່ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບແບບອື່ນໆ, ເຊັ່ນວ່າເສັ້ນຕາຍ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັງເກດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນ.

ແມ່ນຫ້ອງເຊົ່າທີ່ນອກ ເໜືອ ຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຫລືສະຖານທີ່ເຮັດທຸລະກິດຂະ ໜາດ ກາງ, ຄືຊັ້ນທຸລະກິດ 230a ບໍ? ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງການເຊົ່າຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຍົກເລີກສັນຍາເຊົ່າຂ້ອນຂ້າງໄວແລະງ່າຍດາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບການຂັບໄລ່. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ຜູ້ເຊົ່າຂອງທີ່ເອີ້ນວ່າພື້ນທີ່ທຸລະກິດ 230a ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບ ການປ້ອງກັນການຂັບໄລ່ ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 230a ຂອງປະມວນກົດ ໝາຍ ແພ່ງຂອງໂຮນລັງໃນຄວາມ ໝາຍ ວ່າຜູ້ເຊົ່າສາມາດຮ້ອງຂໍຕໍ່ ກຳ ນົດເວລາຂອງການໄລ່ອອກໄດ້ສູງສຸດ ໜຶ່ງ ປີພາຍໃນສອງເດືອນຂອງການແຈ້ງການຂອງການໄລ່ອອກ. ຄຳ ຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ຕໍ່ກັບຜູ້ເຊົ່າເຮືອນທີ່ໄດ້ອອກຈາກຫຼືຫວ່າງແລ້ວໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຊົ່າແລ້ວ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່າໄດ້ຍື່ນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຕໍ່ອາຍຸການໄລ່ອອກ, ການປະເມີນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍນີ້ຈະຖືກດຸ່ນດ່ຽງກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສົມດຸນ. ສານຈະໃຫ້ການຮ້ອງຂໍນີ້ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເຊົ່າຖືກ ​​ທຳ ລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກການຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮືອນແລະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ຊັບສິນທີ່ເຊົ່າ. ຖ້າສານປະຕິເສດ ຄຳ ຮ້ອງຂໍ, ບໍ່ມີການອຸທອນຫຼືສານອາຫານໃດໆທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈນີ້. ສິ່ງນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັນຖ້າວ່າສານໄດ້ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ມາດຕາ 230a ຂອງປະມວນກົດ ໝາຍ ແພ່ງໂຮນລັງ.

ຖ້າເຈົ້າຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນໄດ້ເຮັດທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ ຈຳ ເປັນໃນຂັ້ນຕອນການຂັບໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສານໃຫ້ການອະນຸຍາດຂອງລາວໃນການຂັບໄລ່ຊັບສິນທີ່ເຊົ່າ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົ່າອາດຈະ ດຳ ເນີນການຂັບໄລ່ຕົນເອງ. ຖ້າລາວປະຕິບັດ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນມັກຈະກະ ທຳ ຜິດກົດ ໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າສາມາດທວງເອົາຄ່າຊົດເຊີຍໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ການອະນຸຍາດຂອງສານພຽງແຕ່ ໝາຍ ຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົ່າອາດຈະມີການເຊົ່າຊັບສິນທີ່ຖືກໄລ່ອອກໄປ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານປະກັນໄພເພື່ອໄລ່ອອກ. bailiff ຍັງຈະປະຕິບັດ ຄຳ ສັ່ງໄລ່ອອກໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າ, ໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າມີໂອກາດສຸດທ້າຍທີ່ຈະອອກຈາກຊັບສິນທີ່ເຊົ່າເອງ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່າບໍ່ປະຕິບັດແນວນີ້, ຄ່າເຊົ່າເຮືອນກໍ່ຈະເກີດຂື້ນໂດຍຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ.

ທ່ານມີ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບຫລືທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານກົດ ໝາຍ ໃນຂັ້ນຕອນການຂັບໄລ່? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Law & More. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດ ໝາຍ ການເຊົ່າເຮືອນແລະຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ / ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນຂັ້ນຕອນການຂັບໄລ່.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.