ສັນຍາຈ້າງງານມີ ກຳ ນົດ

ສັນຍາຈ້າງງານມີ ກຳ ນົດ

ໃນຂະນະທີ່ສັນຍາການຈ້າງງານຄົງທີ່ເຄີຍເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນກົດລະບຽບ. ສັນຍາການຈ້າງງານແບບກຳນົດເວລາຍັງເອີ້ນວ່າສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວ. ສັນຍາການຈ້າງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນໄລຍະເວລາຈໍາກັດ. ມັນມັກຈະສະຫຼຸບເປັນເວລາຫົກເດືອນຫຼືຫນຶ່ງປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສັນຍານີ້ຍັງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກ. ເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ຫຍັງເມື່ອສະເໜີສັນຍາຈ້າງງານ? ເຈົ້າເອົາຫຍັງໃສ່ໃນນັ້ນ? ແລະສັນຍາຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງແນວໃດ?

ມັນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດເວລາກໍານົດແມ່ນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ນີ້ສາມາດເປັນສອງສາມເດືອນແຕ່ຍັງຫຼາຍປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດຈະສິ້ນສຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສິ້ນສຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະບໍ່ມີການດໍາເນີນການໃດໆຂອງນາຍຈ້າງຫຼືລູກຈ້າງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍຈ້າງອາດຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຖ້າລາວບໍ່ປະຕິບັດຕາມເວລາແຈ້ງການໃນເວລາທີ່ສັນຍາການຈ້າງງານກໍານົດກໍານົດຫມົດອາຍຸ. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຫມົດອາຍຸຂອງ 'ອັດຕະໂນມັດ' ແມ່ນວ່າພະນັກງານມີຄວາມແນ່ນອນຫນ້ອຍກັບສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດເວລາເນື່ອງຈາກວ່ານາຍຈ້າງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ (ຜ່ານໃບອະນຸຍາດຍົກເລີກຈາກ UWV) ຫຼືລະລາຍ (ຜ່ານສານປະຊາຊົນເຂດປົກຄອງ) ເພື່ອກໍາຈັດ. ຂອງພະນັກງານ. ການຢຸດເຊົາຫຼືການຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານຕ້ອງເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາການຈ້າງງານສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ມີກໍານົດ. ມີເງື່ອນໄຂຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຕິດກັບຮູບແບບຂອງການຢຸດເຊົາເຫຼົ່ານີ້.

ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ດີ, ສັນຍາການຈ້າງງານແບບຄົງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບນາຍຈ້າງ.

ສະເຫນີສັນຍາທີ່ມີກໍານົດເວລາ.

ມີຈຸດສຳຄັນຫຼາຍອັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ຈະສະເໜີສັນຍາ:

ການຈັດຕ່ອງໂສ້: ຈໍານວນສັນຍາກໍານົດໄລຍະເວລາ

ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາອັນທີ່ເອີ້ນວ່າກົດລະບຽບລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີສັນຍາການຈ້າງງານແບບກໍານົດ. ນີ້ກໍານົດເວລາທີ່ສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວປ່ຽນເປັນສັນຍາການຈ້າງງານຖາວອນ. ອີງຕາມລະບຽບນີ້, ທ່ານອາດຈະສະຫຼຸບໄດ້ສູງສຸດສາມສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 36 ເດືອນ. ການຈັດການອື່ນໆອາດຈະນໍາໃຊ້ໃນສັນຍາລວມ

ທ່ານສະຫຼຸບຫຼາຍກວ່າສາມສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ? ຫຼືສັນຍາການຈ້າງງານເກີນ 36 ເດືອນ, ລວມທັງໄລຍະຫ່າງເຖິງ 6 ເດືອນບໍ? ແລະບໍ່ມີການສະຫນອງໃນສັນຍາລວມທີ່ເພີ່ມຈໍານວນສັນຍາຫຼືໄລຍະເວລານີ້ບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວສຸດທ້າຍຈະປ່ຽນເປັນສັນຍາຈ້າງງານຖາວອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ສັນຍາການຈ້າງງານມີຜົນຕໍ່ເນື່ອງຖ້າລູກຈ້າງອອກຈາກການບໍລິການເປັນເວລາຫົກເດືອນຫຼືຫນ້ອຍລົງລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ທ່ານຕ້ອງການທໍາລາຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງສັນຍາການຈ້າງງານບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນຫຼາຍກວ່າຫົກເດືອນ.

ໂກ

ບາງຄັ້ງຂໍ້ຕົກລົງການຕໍ່ລອງແບບລວມ (CAO) ປະກອບມີຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບການສະເຫນີສັນຍາການຈ້າງງານແບບກໍານົດເວລາ. ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ຕົກລົງລວມອາດຈະປະກອບມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບກົດລະບຽບລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງສັນຍາ. ຄິດເຖິງຂໍ້ບັງຄັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີສັນຍາຈ້າງງານຊົ່ວຄາວເພີ່ມເຕີມສໍາລັບໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ. ບໍລິສັດຫຼືອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານມີສັນຍາແຮງງານລວມບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກວດເບິ່ງສິ່ງທີ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້.

ການປິ່ນປົວເທົ່າທຽມກັນ

ພະນັກງານຄວນຈະສາມາດນັບໄດ້ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວເທົ່າທຽມກັນ. ນີ້ຍັງໃຊ້ໃນເວລາທີ່ສະເຫນີສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດເວລາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມັນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວຂອງພະນັກງານຖືພາຫຼືພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍຊໍາເຮື້ອຍ້ອນການຖືພາຫຼືພະຍາດຊໍາເຮື້ອ.

ນາຍຈ້າງສົບຜົນສໍາເລັດ

ມີນາຍຈ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງສັນຍາການຈ້າງງານຍັງສືບຕໍ່ (ແລະອາດຈະຖືກນັບ). ນາຍຈ້າງຕໍ່ມາອາດຈະເປັນກໍລະນີໃນການຄອບຄອງບໍລິສັດ. ຫຼືຖ້າພະນັກງານຖືກຈ້າງໂດຍອົງການການຈ້າງງານແລະຕໍ່ມາໂດຍນາຍຈ້າງໂດຍກົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານໄດ້ຮັບນາຍຈ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກດຽວກັນຫຼືຄ້າຍຄືກັນ.

ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ

ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາການຈ້າງງານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສັນຍາການຈ້າງງານແບບເປີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີບາງລັກສະນະພິເສດ:

ໄລຍະເວລາ

ສັນຍາການຈ້າງງານແບບກຳນົດເວລາຕ້ອງລະບຸໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາການຈ້າງງານ. ປົກກະຕິແລ້ວ ຄຳ ສັບແມ່ນສະແດງດ້ວຍວັນທີເລີ່ມຕົ້ນແລະວັນທີສິ້ນສຸດ.

ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາການຈ້າງງານສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. ຫຼືເພື່ອທົດແທນພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍໄລຍະຍາວຈົນກ່ວາພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງສາມາດກໍານົດການສິ້ນສຸດຂອງໂຄງການຫຼືການກັບຄືນຂອງພະນັກງານທີ່ເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະຍາວຢ່າງເປັນຈຸດປະສົງ. ການສິ້ນສຸດຂອງສັນຍາການຈ້າງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບການກໍານົດຈຸດປະສົງນັ້ນແລະບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພະນັກງານຫຼືນາຍຈ້າງ.

ຂໍ້​ຄວາມ​ແຈ້ງ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ​

ລວມທັງຂໍ້ກໍານົດການຢຸດເຊົາຊົ່ວຄາວໃນສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດເວລາແມ່ນສະຫລາດ. ຂໍ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານໄວ. ຢ່າລືມຕັ້ງຊື່ໄລຍະເວລາແຈ້ງການ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ນາຍຈ້າງສາມາດຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານໄວ, ແຕ່ຍັງເປັນພະນັກງານ.

Probation

ໄລຍະເວລາທົດລອງພຽງແຕ່ບາງຄັ້ງອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສັນຍາການຈ້າງງານແບບກໍານົດ. ທ່ານສາມາດຕົກລົງກັບໄລຍະເວລາທົດລອງໃນສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວທີ່ມີໄລຍະເວລາສັນຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຫຼາຍກວ່າຫົກເດືອນແຕ່ຫນ້ອຍກວ່າສອງປີ: ໄລຍະເວລາທົດລອງສູງສຸດຫນຶ່ງເດືອນ;
 • 2 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​: ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທົດ​ລອງ​ສູງ​ສຸດ​ສອງ​ເດືອນ​;
 • ບໍ່ມີວັນທີສິ້ນສຸດ: ໄລຍະເວລາທົດລອງໃຊ້ສູງສຸດຫນຶ່ງເດືອນ.

ຂໍ້​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015, ມັນໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລວມເອົາຂໍ້ກໍານົດທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດເວລາ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍນີ້ແມ່ນວ່າຂໍ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາການຈ້າງງານແບບກໍານົດເວລາຖ້າຂໍ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນແມ່ນມາພ້ອມກັບຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ກໍານົດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຍ້ອນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທຸລະກິດຫຼືການບໍລິການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາກສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.

ສັນຍາດ່ວນປ່ຽນເປັນສັນຍາຖາວອນເມື່ອໃດ?

ສັນຍາຖາວອນຫຼັງຈາກສາມສັນຍາຊົ່ວຄາວຕິດຕໍ່ກັນ

ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບສັນຍາຖາວອນໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າ:

 • ລາວມີຫຼາຍກວ່າສາມສັນຍາຊົ່ວຄາວກັບນາຍຈ້າງດຽວກັນ, ຫຼື;
 • ລາວມີຫຼາຍກວ່າສາມສັນຍາຊົ່ວຄາວກັບນາຍຈ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບການເຮັດວຽກປະເພດດຽວກັນ. (ຕົວຢ່າງ, ຖ້າພະນັກງານທໍາອິດເຮັດວຽກຜ່ານອົງການການຈ້າງງານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າຮ່ວມກັບນາຍຈ້າງໂດຍກົງ), ແລະ;
 • ການພັກຜ່ອນ (ໄລຍະຫ່າງ) ລະຫວ່າງສັນຍາແມ່ນສູງສຸດ 6 ເດືອນ. ສໍາລັບວຽກທີ່ຄ້າງຄືນຊົ່ວຄາວ (ບໍ່ຈໍາກັດວຽກຕາມລະດູການ) ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຖິງ 9 ເດືອນຕໍ່ປີ, ອາດຈະມີເວລາສູງສຸດ 3 ເດືອນລະຫວ່າງສັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລວມເຂົ້າໃນສັນຍາລວມ, ແລະ;
 • ສັນຍາທີ 3 ຂອງພະນັກງານຈະສິ້ນສຸດໃນ ຫຼື ຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020, ແລະ;
 • ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອື່ນ​ໃດ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ລວມ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ສັນ​ຍາ​ລວມ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ.

ສັນຍາຖາວອນຫຼັງຈາກສາມປີຂອງສັນຍາຊົ່ວຄາວ

ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບສັນຍາຖາວອນໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າ:

 • ລາວໄດ້ຮັບສັນຍາຊົ່ວຄາວຫຼາຍສະບັບກັບນາຍຈ້າງດຽວກັນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສາມປີ. ຫຼືສໍາລັບປະເພດດຽວກັນຂອງການເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
 • ມີເວລາສູງສຸດ 6 ເດືອນລະຫວ່າງສັນຍາ (ໄລຍະຫ່າງ). ສໍາລັບວຽກທີ່ຄ້າງຄືນຊົ່ວຄາວ (ບໍ່ຈໍາກັດວຽກຕາມລະດູການ) ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຖິງ 9 ເດືອນຕໍ່ປີ, ອາດຈະມີເວລາສູງສຸດ 3 ເດືອນລະຫວ່າງສັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົ້າໃນສັນຍາລວມ;
 • ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂອື່ນໆໃນສັນຍາລວມ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

ກົດລະບຽບລະບົບຕ່ອງໂສ້ໃຊ້ໄດ້ກັບບາງຄົນເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍອັດຕະໂນມັດຕໍ່ກັບສັນຍາຖາວອນໃນສະຖານະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ສໍາລັບສັນຍາຝຶກງານສໍາລັບຫຼັກສູດ BBL (ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ);
 • ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກສູງສຸດ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ;
 • ພະນັກງານຊົ່ວຄາວທີ່ມີເງື່ອນໄຂຂອງອົງການ;
 • ເຈົ້າເປັນນັກຝຶກງານ;
 • ເຈົ້າເປັນຄູສອນທົດແທນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນກໍລະນີຄູສອນ ຫຼືພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອການສອນ;
 • ທ່ານມີອາຍຸ AOW. ນາຍຈ້າງອາດຈະໃຫ້ລູກຈ້າງຫົກສັນຍາຊົ່ວຄາວໃນ 4 ປີນັບຈາກອາຍຸບໍານານຂອງລັດ.

ສິ້ນສຸດສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກໍານົດ

ສັນຍາການຈ້າງງານແບບກໍານົດເວລາຈະສິ້ນສຸດລົງໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງຫຼືຫຼັງຈາກໂຄງການສໍາເລັດ. ມັນເປັນສັນຍາຈ້າງຊົ່ວຄາວ 6 ເດືອນຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງການ, ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃຫ້ມັນເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າທ່ານຕ້ອງການສືບຕໍ່ສັນຍາການຈ້າງງານແລະ, ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານບໍ່ຂະຫຍາຍສັນຍາການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວ. ມັນຈະດີທີ່ສຸດຖ້າທ່ານໃຫ້ແຈ້ງການບໍ່ເກີນ XNUMX ເດືອນກ່ອນສັນຍາການຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ ເຈົ້າເປັນໜີ້ເງິນເດືອນໜຶ່ງເດືອນ. ຫຼື, ຖ້າທ່ານໃຫ້ແຈ້ງການຊ້າເກີນໄປ, ຈໍານວນເງິນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ. ມັນຂຶ້ນກັບນາຍຈ້າງທີ່ຈະພິສູດວ່າລາວໄດ້ໃຫ້ຫນັງສືແຈ້ງການໃຫ້ທັນເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ສົ່ງຫນັງສືແຈ້ງການທາງໄປສະນີທີ່ລົງທະບຽນແລະຮັກສາໃບຮັບເງິນຕິດຕາມແລະຕິດຕາມ. ໃນປັດຈຸບັນ, ອີເມວທີ່ມີການຢືນຢັນການຮັບແລະການອ່ານຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

ສະຫຼຸບ

ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສະຫລາດສໍາລັບທັງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງທີ່ຈະມີສັນຍາທີ່ຈໍາເປັນ (ເຊັ່ນ: ສັນຍາການຈ້າງງານແບບກໍານົດເວລາແລະສັນຍາເປີດ) ທີ່ຮ່າງໂດຍທະນາຍຄວາມ. ໂດຍສະເພາະສໍາລັບນາຍຈ້າງ, ການຮ່າງແບບດຽວສາມາດສ້າງຮູບແບບທີ່ລາວສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບສັນຍາການຈ້າງງານທັງຫມົດໃນອະນາຄົດ. ບັງເອີນ, ຖ້າບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວ (ຕົວຢ່າງ, ການຍົກຟ້ອງ ຫຼືບັນຫາທີ່ອ້ອມຮອບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຄຸມຂັງ), ຄວນຈະໃຫ້ທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມ. ທະນາຍຄວາມທີ່ດີສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາເພີ່ມເຕີມແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນແລ້ວ.

ເຈົ້າມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຍາຊົ່ວຄາວ ຫຼືຕ້ອງການສ້າງສັນຍາ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາຊ່ຽວຊານໃນ ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ ແລະ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​!

 

Law & More