ໂຄງການເງິນບໍານານແມ່ນບັງຄັບບໍ?

ໂຄງການເງິນບໍານານແມ່ນບັງຄັບບໍ?

ແມ່ນ​ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ! ກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່ານາຍຈ້າງບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະສະເຫນີໂຄງການບໍານານແກ່ພະນັກງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຫຼັກການ, ພະນັກງານແມ່ນບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການບໍານານທີ່ນາຍຈ້າງສະຫນອງໃຫ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທາງປະຕິບັດ, ມີຫຼາຍສະຖານະການທີ່ກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍນີ້ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງມີທາງເລືອກຫນ້ອຍທີ່ຈະສະເຫນີໂຄງການບໍານານ. ນອກຈາກນີ້, ນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດອອກແບບຫຼືປ່ຽນໂຄງການເງິນບໍານານຕາມທີ່ລາວເຫັນວ່າເຫມາະສົມ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີຄວາມແນ່ນອນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ໃນສະຖານະການໃດທີ່ໂຄງການເງິນບໍານານບັງຄັບ?

  • ສໍາລັບການເປັນສະມາຊິກພາກບັງຄັບໃນ an ກອງທຶນບໍານານອຸດສາຫະກໍາ;
  • ພັນທະພາຍໃຕ້ ກ ຂໍ້ຕົກລົງລວມ; ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການs ສິດຂອງການຍິນຍອມ;
  • ໃນກໍລະນີທີ່ມີມາກ່ອນ ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  • ປະຕິບັດຕາມກ ການ​ໃຫ້​ກົດ​ຫມາຍ​ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງິນບໍານານ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມພາກບັງຄັບໃນກອງທຶນບໍານານອຸດສາຫະກໍາ

ເມື່ອບໍລິສັດຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກອງທຶນບໍານານອຸດສາຫະກໍາບັງຄັບ, ຜົນສະທ້ອນແມ່ນວ່ານາຍຈ້າງມີພັນທະທີ່ຈະສະເຫນີໂຄງການເງິນບໍານານຂອງກອງທຶນບໍານານແລະລົງທະບຽນພະນັກງານກັບກອງທຶນນີ້. ຖ້ານາຍຈ້າງຜິດພາດບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງທຶນບໍານານອຸດສາຫະກໍາພາກບັງຄັບ, ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລາວແລະພະນັກງານຂອງລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນພາຍຫຼັງ ແລະ ລົງທະບຽນພະນັກງານຄືນຄືນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການປະກອບສ່ວນເງິນບໍານານທີ່ເກີນກໍານົດຍັງຕ້ອງຈ່າຍ. ບາງຄັ້ງການຍົກເວັ້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອຸດສາຫະກໍາ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຄົ້ນຄ້ວານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າວິສາຫະກິດຂອງທ່ານຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍໜຶ່ງໃນກອງທຶນຜົນປະໂຫຍດທີ່ກຳນົດໄວ້ທີ່ບັງຄັບຢູ່ uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

ຄົນງານຊາວໂຮນລັງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູກມັດກັບໜຶ່ງໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ກອງທຶນບໍານານຂອງອຸດສາຫະກຳ. ກອງທຶນບໍານານອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຊື່ສຽງດີທີ່ສຸດແມ່ນ ABP (ສໍາລັບລັດຖະບານແລະການສຶກສາ), PFZW (ສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການ), BPF Bouw, ແລະກອງທຶນບໍານານໂລຫະແລະເຕັກໂນໂລຢີ.

ພັນທະເງິນບໍານານໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງລວມ

ຂໍ້ຕົກລົງລວມອາດຈະປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ໂຄງການເງິນບໍານານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼືອາດຈະກໍານົດການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍານານຕ້ອງຖືກວາງໄວ້. ຂໍ້ກໍານົດ CBA ກ່ຽວກັບເງິນບໍານານບໍ່ສາມາດຖືກປະກາດໂດຍທົ່ວໄປຜູກມັດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນຫຼັກການ, ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນບໍ່ຜູກມັດກັບພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສືບສວນສະເຫມີວ່ານາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກອງທຶນບໍານານອຸດສາຫະກໍາບັງຄັບ.

ຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບນາຍຈ້າງເນື່ອງຈາກສິດທິຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງສະພາການເຮັດວຽກ 

ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າສິດຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງສະພາການເຮັດວຽກຍັງຈໍາກັດສິດເສລີພາບຕາມສັນຍາຂອງນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບເງິນບໍານານ. ສິດທິການຍິນຍອມນີ້ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໃນມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາການເຮັດວຽກ. ສະພາເຮັດວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍກົດຫມາຍຖ້າບໍລິສັດມີພະນັກງານຢ່າງຫນ້ອຍ 50 ຄົນ. ເມື່ອກໍານົດຈໍານວນຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນວິສາຫະກິດ, ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເຮັດວຽກເຕັມເວລາແລະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກນອກເວລາ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຮງງານ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກຄະນະປະຕິບັດງານສຳລັບການຕັດສິນໃຈແນະນຳ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງເງິນບໍານານ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ.

ນາຍຈ້າງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ຕົກລົງບໍລິຫານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍານານແລ້ວ.

ໃນສະຖານະການນີ້, ນາຍຈ້າງເກືອບສະເຫມີມີພັນທະສັນຍາທີ່ຈະລົງທະບຽນພະນັກງານໃຫມ່ທັງຫມົດກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍານານ. ເຫດຜົນຫນຶ່ງສໍາລັບການນີ້ແມ່ນວ່າ, ໃນຫຼັກການ, ຜູ້ບໍລິຫານບໍານານບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະພາບສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງທະບຽນພຽງແຕ່ພະນັກງານທີ່ມີສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ດີ, ຜູ້ບໍລິຫານບໍານານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທັງຫມົດ - ຫຼືກຸ່ມພະນັກງານ - ລົງທະບຽນ.

ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ບໍາ​ນານ​

ນາຍຈ້າງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານໃຫມ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມວ່າພວກເຂົາຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການບໍານານ. ຖ້າພະນັກງານຄົນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນຂອງພະນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການບໍານານແລ້ວ, ພະນັກງານໃຫມ່ຈະເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການເງິນບໍານານນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ສະເຫນີ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ

ໂຄງການເງິນບໍານານພາກບັງຄັບກວມເອົານາຍຈ້າງບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການນັ້ນຫຼືສັນຍາລວມຈະປະກອບສ່ວນສູງສຸດຂອງພະນັກງານຂອງລັດ. ຫມາຍ​ເຫດ​! ການປະກອບສ່ວນບໍານານແມ່ນສາມາດຫັກອອກໄດ້ສ່ວນແບ່ງຂອງນາຍຈ້າງໃນການປະກອບສ່ວນເງິນບໍານານຂອງພະນັກງານນັບເປັນຄ່າແຮງງານ. ນາຍຈ້າງອາດຈະຫັກເງິນເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກກໍາໄລ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈ່າຍຄ່າພາສີຫນ້ອຍລົງ.

ໜ້າທີ່ດູແລຂອງນາຍຈ້າງ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເງິນບໍານານແມ່ນຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍານານ (ກອງທຶນບໍານານຫຼືຜູ້ປະກັນໄພບໍານານ). ແຕ່ນາຍຈ້າງຍັງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ບາງສິ່ງ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ໜ້າທີ່ດູແລ. ກອງທຶນບໍານານຫຼືຜູ້ປະກັນໄພບໍານານສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງນີ້ໄດ້. ນາຍຈ້າງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວກັບເງິນບໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າ:

  • ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຈ້າງງານ. ນາຍຈ້າງບອກພວກເຂົາກ່ຽວກັບໂຄງການເງິນບໍານານແລະການປະກອບສ່ວນເງິນບໍານານທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ. ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂອນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ພະນັກງານໃຫມ່ເອົາເງິນບໍານານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວເຂົ້າໄປໃນໂຄງການເງິນບໍານານຂອງນາຍຈ້າງໃຫມ່.
  • ຖ້າພວກເຂົາເຮັດວຽກແລ້ວ, ຕົວຢ່າງ, ກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ຈະສ້າງເງິນບໍານານພິເສດ.
  • ຖ້າພວກເຂົາອອກຈາກວຽກ, ນາຍຈ້າງບອກນາຍຈ້າງວ່າໂຄງການເງິນບໍານານອາດຈະສືບຕໍ່ຖ້າລູກຈ້າງເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຄວນແຈ້ງໃຫ້ລູກຈ້າງກ່ຽວກັບການໂອນມູນຄ່າຂອງເງິນບໍານານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບໂຄງການເງິນບໍານານຂອງນາຍຈ້າງໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາ.

ພະນັກງານສາມາດປະຕິເສດເງິນບໍານານບໍ?

ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມັນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການບໍານານ. ຖ້າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບໍານານຫຼືເງິນບໍານານຂອງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາລວມ, ພະນັກງານບໍ່ສາມາດອອກຈາກມັນໄດ້. ຖ້ານາຍຈ້າງໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາກັບຜູ້ປະກັນໄພບໍານານ, ປົກກະຕິແລ້ວຍັງມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ພະນັກງານທັງຫມົດຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນຖານະທີ່ເປັນພະນັກງານ, ເຈົ້າຍັງສາມາດຖາມຕົວເອງໄດ້ບໍ່ວ່າມັນເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກຈາກການປະກອບສ່ວນບັງຄັບຂອງທ່ານໃຫ້ກັບກອງທຶນບໍານານ, ນາຍຈ້າງຍັງປະກອບສ່ວນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກອບສ່ວນເງິນບໍານານແມ່ນມາຈາກເງິນເດືອນລວມ, ໃນຂະນະທີ່ມັນຄວນຈະມາຈາກເງິນເດືອນສຸດທິຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານເລີ່ມປະຫຍັດຕົວທ່ານເອງ.

ການຕັດສິນໂທດ

ຜູ້ຄັດຄ້ານທີ່ມີສະຕິແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກເອົາປະກັນໄພຍ້ອນຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເງິນບໍານານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີການແຈກຢາຍຢ່າງເປັນທາງການຈາກທະນາຄານປະກັນສັງຄົມ (SVB). ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການຍົກເວັ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຮຸນແຮງ, ຍ້ອນວ່າການຍົກເວັ້ນໃຊ້ກັບການປະກັນໄພທັງຫມົດ. ທ່ານຍັງຈະຖືກຍົກເລີກການລົງທະບຽນສໍາລັບ AOW ແລະ WW, ແລະທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະກັນໄພສຸຂະພາບອີກຕໍ່ໄປ. ດັ່ງນັ້ນຢ່າລົງທະບຽນເປັນຜູ້ຄັດຄ້ານທີ່ມີສະຕິພຽງແຕ່ເພື່ອອອກຈາກການປະກອບສ່ວນເງິນບໍານານບັງຄັບຂອງເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ SVB, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລາຄາຖືກກວ່າ. ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວປ່ຽນແປງຂອງປະກັນໄພ, ຜູ້ຄັດຄ້ານທີ່ມີສະຕິຈະຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພໃຫ້ກັບຕົວປ່ຽນແປງເງິນຝາກປະຢັດ. ຄ່າປະກັນໄພແມ່ນຈ່າຍຜ່ານບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ເປີດພິເສດດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນນີ້ໃນງວດໂດຍອາຍຸບໍານານຈົນກ່ວາຫມໍ້ຈະຫວ່າງ.

ນາຍຈ້າງອາດຈະບໍ່ປ່ຽນແປງໂຄງການເງິນບໍານານຄືນ.

ໂຄງການເງິນບໍານານແມ່ນເງື່ອນໄຂຂອງການຈ້າງງານ, ແລະນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງມັນຄືກັບວ່າ. ອັນນີ້ແມ່ນອະນຸຍາດດ້ວຍການຍິນຍອມຂອງພະນັກງານເທົ່ານັ້ນ. ບາງຄັ້ງໂຄງການເງິນບໍານານຫຼືສັນຍາລວມກ່າວວ່າການປັບຕົວຝ່າຍດຽວແມ່ນເປັນໄປໄດ້. ແຕ່ນີ້ແມ່ນອະນຸຍາດພຽງແຕ່ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຊັ່ນວ່າບໍລິສັດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລົ້ມລະລາຍຫຼືຍ້ອນວ່າກົດຫມາຍຫຼືສັນຍາແຮງງານລວມກໍາລັງປ່ຽນແປງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນກ່ຽວກັບການສະເຫນີການປ່ຽນແປງ.

ຖ້າໂຄງການສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນບໍລິສັດ, ມັນແມ່ນການບັງຄັບໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ. ຖ້າມີການສະເໜີໃຫ້ເງິນບໍານານແບບສະໝັກໃຈ, ກຸນແຈແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆຫຼັງຈາກອ່ານ blog ຂອງພວກເຮົາບໍ? ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າກັບ ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ພວກ​ເຮົາ; ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາຈະສົນທະນາກັບທ່ານຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມແກ່ທ່ານ. 

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.