ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ປະເທດເນເທີແລນກົດ ໝາຍ ແຮງງານມີການປ່ຽນແປງ…

ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ປະເທດເນເທີແລນກົດ ໝາຍ ແຮງງານມີການປ່ຽນແປງ. ແລະດ້ວຍວ່າເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພແລະການປ້ອງກັນ.

ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກແມ່ນປັດໃຈ ສຳ ຄັນໃນສາຍພົວພັນການຈ້າງງານ. ນາຍຈ້າງແລະພະນັກງານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະແຈ້ງ. ໃນເວລານີ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັນຍາລະຫວ່າງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ, ທ່ານ ໝໍ ຂອງບໍລິສັດແລະນາຍຈ້າງ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການເບິ່ງແຍງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ເພື່ອຕ້ານສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານແນະ ນຳ ສັນຍາພື້ນຖານ.

Stappenplan Arbozorg

ລັດຖະບານຍັງຈະເປີດຕົວ« Stappenplan Arbozorg ». ແຜນການນີ້ຄວນສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປະຕິບັດລະບົບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພທີ່ ເໝາະ ສົມພາຍໃນບໍລິສັດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ນາຍຈ້າງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານຫຼືການເປັນຕົວແທນຂອງພະນັກງານແລະການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຈາກພາຍນອກກໍ່ຈະມີບົດບາດໃນແຜນນີ້.

ທ່ານສົງໄສບໍ່ວ່າກົດ ໝາຍ ໃໝ່ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງຕໍ່ອົງກອນຂອງທ່ານ? ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2017 ກະຊວງສັງຄົມແລະການຈ້າງງານໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຊຸດເຄື່ອງມືດິຈິຕອລ«ການປ່ຽນແປງຂອງກົດ ໝາຍ ແຮງງານ», ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ, ເອກະສານແລະພາບເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງກົດ ໝາຍ.

Law & More