ຮູບພາບການເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຮູ້

ອົບພະຍົບຄວາມຮູ້

ທ່ານຕ້ອງການພະນັກງານຕ່າງປະເທດທີ່ມີການສຶກສາສູງມາເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເນເທີແລນບໍ? ນັ້ນເປັນໄປໄດ້! ໃນ blog ນີ້, ທ່ານສາມາດອ່ານກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນ.

ການເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງຟຣີ

ຄວນສັງເກດວ່າຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຮູ້ຈາກບາງປະເທດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີວີຊາ, ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫຼືໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ. ນີ້ໃຊ້ກັບທຸກປະເທດທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ນໍເວ, ໄອສແລນ, ສະວິດເຊີແລນ, ແລະ Liechtenstein. ຖ້າເຈົ້າຕັ້ງໃຈຈະນໍາເອົາຄົນອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງມາຈາກປະເທດໃດນຶ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຄົນອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງພຽງແຕ່ຕ້ອງການຫນັງສືຜ່ານແດນຫຼືບັດປະຈໍາຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຮູ້ແຮງງານຈາກນອກເອີຣົບ

ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເອົາຄົນອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກປະເທດໃດນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນວັກທີ່ຜ່ານມາ, ນຳໃຊ້ກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ. ພວກເຂົາຈະຕ້ອງການວີຊາ ແລະໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ. ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ, ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮ້ອງຂໍເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຈາກການບໍລິການຄົນເຂົ້າເມືອງແລະທໍາມະຊາດ (IND). ນອກຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ IND. ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງເຂົ້າມາປະເທດເນເທີແລນ, ທ່ານຕ້ອງສະຫມັກຂໍເອົາການຮັບຮູ້ນີ້ເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ. ທ່ານ, ໃນຖານະບໍລິສັດ, ຕ້ອງຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສະຖານະພາບນີ້, ລວມທັງການຮັບປະກັນທີ່ພຽງພໍຂອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແລະການແກ້ໄຂຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການຈ່າຍເງິນຄ່າສະຫມັກ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ແລະບຸກຄົນອື່ນໆ (ທາງກົດຫມາຍ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. . ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ, ມີພັນທະຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດ, ຄືຫນ້າທີ່ບໍລິຫານ, ຫນ້າທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ, ແລະຫນ້າທີ່ດູແລ.

ເງິນເດືອນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຮູ້

ສໍາລັບທ່ານ, ໃນຖານະນາຍຈ້າງ, ມັນຍັງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ລະດັບເງິນເດືອນສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຮູ້ໄດ້ຖືກກໍານົດໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງຟຣີກັບຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງຈາກພາຍນອກເອີຣົບ. ເງິນເດືອນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ບຸກຄົນ, ຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຮູ້ແລະວ່າກໍລະນີສະເພາະໃດຫນຶ່ງມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນເງິນເດືອນ. ຈໍານວນຕົວຈິງສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ IND. ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍຮັບຂອງຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງຈະຕ້ອງເທົ່າກັບຈໍານວນມາດຕະຖານທີ່ນໍາໃຊ້ກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ມີທັກສະສູງນັ້ນ. 

ບັດສີຟ້າເອີຣົບ

ການມີຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງເຂົ້າມາໂດຍອີງໃສ່ບັດສີຟ້າເອີຣົບແມ່ນເປັນໄປໄດ້. ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ກັບເລື່ອງນີ້ຫຼາຍກ່ວາທີ່ສົນທະນາຂ້າງເທິງ. ບັດສີຟ້າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການເຮັດວຽກລວມທີ່ມີອາຍຸ 4 ປີ. ມັນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບຄົນງານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງທີ່ມີສັນຊາດຈາກພາຍນອກ EU, EEA ຫຼືສະວິດເຊີແລນ. ກົງກັນຂ້າມກັບໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ນາຍຈ້າງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເວລາທີ່ສະຫມັກຂໍເອົາບັດສີຟ້າຂອງ EU. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີເງື່ອນໄຂອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບບັດສີຟ້າ. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາການຈ້າງງານຢ່າງຫນ້ອຍ 12 ເດືອນ, ແລະພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ສໍາເລັດຢ່າງຫນ້ອຍ 3 ປີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນຊັ້ນສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນີຂອງບັດສີຟ້າຂອງ EU, ຍັງມີລະດັບເງິນເດືອນທີ່ຈະຕ້ອງບັນລຸ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນວັກທີ່ຜ່ານມາ.

ເມື່ອຈ້າງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງ, ເຈົ້າສາມາດຖືກຂັດຂ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດລະບຽບ. ທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນານໍາເອົາຄົນອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງໄປປະເທດເນເທີແລນບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ Law & More. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຍິນດີທີ່ຈະນຳພາທ່ານຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງເຮັດ. 

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.