ຂັ້ນຕອນທາງກົດ ໝາຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ…

ຂັ້ນຕອນທາງກົດ ໝາຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຕ່ມັກຈະບັນລຸຜົນກົງກັນຂ້າມທີ່ສົມບູນ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາໂຮນລັງ HiiL, ບັນຫາທາງກົດ ໝາຍ ກຳ ລັງຖືກແກ້ໄຂ ໜ້ອຍ ລົງແລະ ໜ້ອຍ ລົງ, ຍ້ອນວ່າຮູບແບບຂະບວນການແບບດັ້ງເດີມ (ຮູບແບບການເອີ້ນວ່າການແຂ່ງຂັນ) ແທນທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ສະພາຕຸລາການຂອງອົງການຕຸລາການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການແນະ ນຳ ບົດບັນຍັດການທົດລອງ, ເຊິ່ງໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ພິພາກສາໃນການ ດຳ ເນີນຄະດີທາງດ້ານຕຸລາການໃນທາງອື່ນ.

22​, 05​, 2017

ແບ່ງ​ປັນ