ການປ່ຽນແປງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ ຳ ຢູ່ເຂດ Nederlands ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2017

ອາຍຸຂອງພະນັກງານ

ໃນປະເທດເນເທີແລນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ ຳ ແມ່ນຂື້ນກັບອາຍຸຂອງພະນັກງານ. ລະບຽບກົດ ໝາຍ ກ່ຽວກັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ ຳ ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປີ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກໍລະກົດປີ 2017, ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ ຳ ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ 1.565,40 per ຕໍ່ເດືອນ ສຳ ລັບພະນັກງານທີ່ມີອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ.

2017-05-30

Law & More