ບໍ່ແມ່ນທຸກໆອົງກອນທີ່ ດຳ ເນີນກິດຈະ ກຳ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ…

House for Whistleblowers Act

ບໍ່ແມ່ນທຸກໆອົງການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍຄົນຢ້ານທີ່ຈະສົ່ງສຽງປຸກ, ໃນປັດຈຸບັນປະສົບການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງວ່າຜູ້ whistleblowers ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງພຽງພໍສະເຫມີ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ House for Whistleblowers, ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2016, ມີຄວາມໝາຍທີ່ຈະປ່ຽນແປງອັນນີ້ ແລະວາງກົດລະບຽບການລາຍງານການກະທຳຜິດໃນອົງກອນທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ. ໃນຫຼັກການ, ກົດຫມາຍແມ່ນສ້າງຂຶ້ນປະມານນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ. ໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາກໍລະນີໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ, ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕີຄວາມຫມາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ຍັງ freelancer ແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້.

22-02-2017

Law & More