ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ພະນັກງານ... ຮູບພາບ

ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ພະນັກງານ…

ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງຕາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເຮັດວຽກ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກຫຍັງກໍ່ຕາມ, ຫຼັກການພື້ນຖານໃນປະເທດເນເທີແລນແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນຄວນຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະສຸຂະພາບ. ວິໄສທັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມຄິດເຫັນນີ້ແມ່ນວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວບໍ່ຕ້ອງ ນຳ ໄປສູ່ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຮ່າງກາຍຫລືຈິດໃຈແລະບໍ່ແມ່ນຜົນເສຍຊີວິດ. ຫຼັກການນີ້ແມ່ນການຮັບປະກັນໃນພາກປະຕິບັດໂດຍກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເຮັດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນການກະ ທຳ ດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີແລະປ້ອງກັນພະຍາດແລະຄວາມບໍ່ສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ. ເຈົ້າເປັນນາຍຈ້າງບໍ? ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການເບິ່ງແຍງດູແລສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະປອດໄພຕາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ໃນຫຼັກການກັບທ່ານ. ພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພຽງພໍກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະປອດໄພເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕໍ່ພະນັກງານ. ເຈົ້າເປັນພະນັກງານບໍ? ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະປອດໄພ.

ພັນທະຂອງພະນັກງານ

ອີງຕາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະພາບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຈ້າງຂອງລາວ. ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ, ສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະປອດໄພ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ, ໃນແງ່ຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ທ່ານມີພັນທະ:

  • ການ ນຳ ໃຊ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກແລະສານອັນຕະລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
  • ບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນແປງແລະ / ຫຼືເອົາການປົກປ້ອງໃສ່ອຸປະກອນເຮັດວຽກ;
  • ການ ນຳ ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ນາຍຈ້າງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ ເໝາະ ສົມ;
  • ຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສິດສອນ;
  • ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສັງເກດເຫັນຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນບໍລິສັດ;
  • ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນາຍຈ້າງແລະບຸກຄົນຊ່ຽວຊານອື່ນໆ (ເຊັ່ນວ່າເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ປ້ອງກັນ), ຖ້າ ຈຳ ເປັນໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ.

ສະຫລຸບແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງປະພຶດຕົວຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະເປັນພະນັກງານ. ທ່ານເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍໃຊ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃນແບບທີ່ປອດໄພແລະໂດຍການປະຕິບັດວຽກຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທ່ານເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວທ່ານເອງແລະຜູ້ອື່ນ.

ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະ ໜອງ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະປອດໄພ, ທ່ານທີ່ເປັນນາຍຈ້າງຕ້ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພື່ອແນໃສ່ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃຫ້ທິດທາງ ສຳ ລັບນະໂຍບາຍນີ້ແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັບມັນ. ຕົວຢ່າງ, ນະໂຍບາຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຕ້ອງຢູ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມປະກອບດ້ວຍ a ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະການປະເມີນຜົນ (RI&E). ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ຈ້າງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ, ວິທີການທີ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານແລະຄວາມສ່ຽງໃນຮູບແບບອຸປະຕິເຫດແຮງງານໄດ້ເກີດຂື້ນແລ້ວ. ກ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ປ້ອງກັນ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແຕ້ມບັນຊີແລະປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພທີ່ດີ. ທຸກໆບໍລິສັດຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ຄົນ. ສິ່ງນີ້ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມາຈາກບໍລິສັດພາຍນອກ. ທ່ານຈ້າງພະນັກງານ 25 ຄົນຫລື ໜ້ອຍ ກວ່າບໍ? ຈາກນັ້ນທ່ານອາດຈະເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ.

ໜຶ່ງ ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍລິສັດໃດທີ່ຈ້າງພະນັກງານສາມາດປະເຊີນ ​​ໜ້າ ໄດ້ແມ່ນການຂາດວິຊາການ. ອີງຕາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ທ່ານເປັນນາຍຈ້າງຕ້ອງມີ ນະໂຍບາຍການຂາດຄວາມເຈັບປ່ວຍ. ທ່ານເປັນນາຍຈ້າງຈັດການແນວໃດກັບການຂາດວຽກເມື່ອມັນເກີດຂື້ນພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ? ທ່ານຄວນບັນທຶກ ຄຳ ຕອບຕໍ່ ຄຳ ຖາມນີ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລະພຽງພໍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮູ້, ຄວນມີ ການກວດສຸຂະພາບອາຊີບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ (PAGO) ປະຕິບັດພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ. ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໝໍ ຂອງບໍລິສັດເຮັດສາງກ່ຽວກັບວ່າທ່ານປະສົບບັນຫາສຸຂະພາບຍ້ອນການເຮັດວຽກຫຼືບໍ່. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບພະນັກງານຂອງທ່ານ, ແຕ່ມັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແລະ ສຳ ຄັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທີມງານຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໃນບ້ານ (BHV). ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຕອບສະ ໜອງ ສຸກເສີນຂອງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອ ນຳ ພະນັກງານແລະລູກຄ້າໄປສູ່ຄວາມປອດໄພໃນເວລາສຸກເສີນແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດ ກຳ ນົດຕົວເອງໄດ້ວ່າທ່ານໃດແລະ ຈຳ ນວນຄົນທີ່ທ່ານແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນພະນັກງານສຸກເສີນ. ນີ້ຍັງໃຊ້ກັບວິທີທີ່ບໍລິສັດຈະຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງ ຄຳ ນຶງເຖິງຂະ ໜາດ ຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ການຕິດຕາມແລະປະຕິບັດຕາມ

ເຖິງວ່າຈະມີກົດ ໝາຍ ແລະລະບຽບການທີ່ ເໝາະ ສົມ, ອຸບັດຕິເຫດໃນການເຮັດວຽກກໍ່ຍັງເກີດຂື້ນທຸກໆປີໃນປະເທດເນເທີແລນເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ງ່າຍຈາກນາຍຈ້າງຫລືພະນັກງານ. ການມີຢູ່ພຽງແຕ່ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກບໍ່ປາກົດວ່າພຽງພໍທີ່ຈະຮັບປະກັນຫຼັກການທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະມີສຸຂະພາບດີ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ອົງການກວດກາ SZW ກວດກາເບິ່ງວ່ານາຍຈ້າງຫຼືບໍ່, ແຕ່ວ່າພະນັກງານກໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ປອດໄພແລະຍຸດຕິ ທຳ. ອີງຕາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ອົງການກວດກາສາມາດລິເລີ່ມການສືບສວນໃນເວລາທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼືເມື່ອສະພາທີ່ເຮັດວຽກຫຼືສະຫະພັນການຄ້າຮ້ອງຂໍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການກວດກາຍັງມີ ອຳ ນາດຢູ່ໄກແລະການຮ່ວມມືໃນການສືບສວນນີ້ແມ່ນມີຄວາມ ຈຳ ເປັນ. ຖ້າເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກວດກາພົບວ່າມີການລະເມີດກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເຮັດວຽກ, ການຢຸດເຮັດວຽກອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການປັບ ໃໝ ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຫລືເປັນການກະ ທຳ ຜິດທາງອາຍາ / ເສດຖະກິດ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີມາດຕະການທີ່ໄກດັ່ງກ່າວ, ຄວນແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານເປັນນາຍຈ້າງ, ແຕ່ຍັງເປັນພະນັກງານ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທຸກພັນທະຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ.

ທ່ານມີ ຄຳ ຖາມຫຍັງກ່ຽວກັບ blog ນີ້? ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ Law & More. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊ່ຽວຊານດ້ານກົດ ໝາຍ ການຈ້າງງານແລະຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແກ່ທ່ານ.

Law & More