ສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່

ສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່

ເມື່ອເດັກເກີດມາ, ແມ່ຂອງເດັກຈະມີສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ຕໍ່ເດັກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ແມ່ຕົນເອງຍັງເປັນເດັກນ້ອຍໃນເວລານັ້ນ. ຖ້າຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄູ່ນອນຂອງນາງຫຼືມີຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈົດທະບຽນໃນໄລຍະເກີດລູກ, ພໍ່ຂອງເດັກຍັງມີສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ຕໍ່ເດັກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າວ່າແມ່ແລະພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍອາໃສຢູ່ ນຳ ກັນ, ການດູແລຮັກສາຮ່ວມກັນຈະບໍ່ມີການອັດຕະໂນມັດ. ໃນກໍລະນີຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນ, ພໍ່ຂອງເດັກຕ້ອງ, ຖ້າລາວປາດຖະ ໜາ, ຮັບຮູ້ເດັກຢູ່ເທດສະບານ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄູ່ຮ່ວມງານຍັງມີສິດເບິ່ງແຍງເດັກ ນຳ ອີກ. ຕໍ່ບັນຫານີ້, ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນຍື່ນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງດູແລຮ່ວມກັນຕໍ່ສານ.

ສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ ໝາຍ ເຖິງຫຍັງ?

ສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ ໝາຍ ຄວາມວ່າພໍ່ແມ່ມີ ອຳ ນາດຕັດສິນໃຈໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ ສຳ ຄັນໃນຊີວິດຂອງເດັກທີ່ຍັງນ້ອຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຕັດສິນໃຈທາງການແພດ, ການເລືອກໂຮງຮຽນຫຼືການຕັດສິນໃຈທີ່ເດັກນ້ອຍຈະມີທີ່ຢູ່ອາໃສຫຼັກຂອງລາວ. ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ພວກເຮົາມີການຄຸ້ມຄອງດູແລທີ່ມີຫົວດຽວແລະຄຸ້ມຄອງດູແລຮ່ວມກັນ. ການດູແລຮັກສາຫົວດຽວ ໝາຍ ຄວາມວ່າການດູແລຮັກສາແມ່ນຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຄົນດຽວແລະການດູແລຮັກສາຮ່ວມກັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າການດູແລຮັກສາແມ່ນປະຕິບັດໂດຍພໍ່ແມ່ທັງສອງ.

ອຳ ນາດການປົກຄອງຮ່ວມສາມາດປ່ຽນເປັນ ອຳ ນາດຫົວ ໜ້າ ດຽວ?

ຫຼັກການພື້ນຖານແມ່ນວ່າການດູແລຮັກສາຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນເວລາແຕ່ງງານ, ຍັງສືບຕໍ່ຫຼັງຈາກການຢ່າຮ້າງ. ນີ້ມັກຈະຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການ ດຳ ເນີນຄະດີການຢ່າຮ້າງຫລືໃນການ ດຳ ເນີນຄະດີຫລັງຈາກການຢ່າຮ້າງ, ພໍ່ແມ່ ໜຶ່ງ ຄົນອາດຈະຂໍໃຫ້ສານຮັບຜິດຊອບການເບິ່ງແຍງດູແລຫົວດຽວ. ຄຳ ຮ້ອງຂໍນີ້ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ:

  • ຖ້າວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ວ່າເດັກຈະຖືກຕິດຢູ່ຫລືສູນເສຍລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ແລະມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ຈະປັບປຸງຢ່າງພຽງພໍໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດເດົາໄດ້, ຫຼື;
  • ການດັດແກ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລເດັກແມ່ນສິ່ງທີ່ ຈຳ ເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເດັກ.

ປະສົບການຕົວຈິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຮ້ອງຂໍສິດ ອຳ ນາດທີ່ມີຫົວ ໜ້າ ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນກໍລະນີພິເສດເທົ່ານັ້ນ. ໜຶ່ງ ໃນບັນດາມາດຖານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໄດ້. ເມື່ອການສະ ໝັກ ສຳ ລັບການດູແລຮັກສາຫົວດຽວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ພໍ່ແມ່ທີ່ມີສິດຄຸ້ມຄອງດູແລບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງປຶກສາກັບພໍ່ແມ່ອີກຝ່າຍ ໜຶ່ງ ເມື່ອການຕັດສິນໃຈທີ່ ສຳ ຄັນໃນຊີວິດຂອງເດັກມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງດູແລຮັກສາຕົວຈຶ່ງບໍ່ມີ ຄຳ ເວົ້າໃນຊີວິດຂອງເດັກອີກຕໍ່ໄປ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເດັກ

'ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເດັກ' ບໍ່ມີ ຄຳ ນິຍາມທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ແມ່ນແນວຄິດທີ່ວຸ້ນວາຍທີ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຕັມໄປດ້ວຍສະພາບການຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນຜູ້ພິພາກສາຈະຕ້ອງເບິ່ງທຸກສະພາບການໃນການສະ ໝັກ ດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລະມາດຖານຄົງທີ່ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້. ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນ ອຳ ນາດການປົກຄອງຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຫຼັງຈາກການຢ່າຮ້າງ. ພໍ່ແມ່ຕ້ອງສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ ສຳ ຄັນກ່ຽວກັບເດັກຮ່ວມກັນ. ນີ້ກໍ່ ໝາຍ ຄວາມວ່າພໍ່ແມ່ຕ້ອງສາມາດສື່ສານກັນແລະກັນໄດ້ດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສື່ສານທີ່ບໍ່ດີຫລືເກືອບບໍ່ມີການສື່ສານແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງດູແລຢ່າງດຽວ. ພຽງແຕ່ເມື່ອການສື່ສານທີ່ບໍ່ດີລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ກໍ່ຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າເດັກນ້ອຍຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ແລະຖ້າສິ່ງນີ້ບໍ່ຄາດວ່າຈະດີຂື້ນພາຍໃນເວລາສັ້ນໆ, ສານຈະຍຸດຕິການຄຸ້ມຄອງດູແລຮ່ວມກັນ.

ໃນການ ດຳ ເນີນຄະດີ, ບາງຄັ້ງຜູ້ພິພາກສາອາດຈະຂໍ ຄຳ ແນະ ນຳ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອ ກຳ ນົດວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບເດັກ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ລາວສາມາດຂໍໃຫ້ຄະນະ ກຳ ມະການປົກປ້ອງເດັກສືບສວນແລະອອກບົດລາຍງານວ່າການດູແລຮັກສາແບບດຽວຫຼືຮ່ວມກັນແມ່ນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເດັກ.

ອຳ ນາດການປົກຄອງສາມາດປ່ຽນຈາກຫົວ ໜ້າ ດຽວເປັນ ອຳ ນາດຮ່ວມກັນໄດ້ບໍ?

ຖ້າວ່າມີການດູແລຮັກສາຫົວດຽວແລະພໍ່ແມ່ທັງສອງຕ້ອງການປ່ຽນມັນໄປເປັນການຄຸ້ມຄອງດູແລຮ່ວມກັນ, ສິ່ງນີ້ສາມາດຈັດຫາໄດ້ຜ່ານສານ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຖືກຮຽກຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນຫລືແບບດິຈິຕອລຜ່ານແບບຟອມ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຈະມີການເຮັດບົດບັນທຶກລົງທະບຽນດູແລເພື່ອໃຫ້ມີຜົນກະທົບທີ່ເດັກມີ ຄຳ ຖາມມີການດູແລຮັກສາຮ່ວມກັນ.

ຖ້າຜູ້ປົກຄອງບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ການປ່ຽນແປງຈາກການຄຸ້ມຄອງດູແລຄອບຄົວດຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດູແລຮ່ວມກັນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດຄຸ້ມຄອງດູແລໃນເວລານັ້ນອາດຈະເອົາເລື່ອງດັ່ງກ່າວໄປຂຶ້ນສານແລະສະ ໝັກ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮ່ວມປະກັນ. ສິ່ງນີ້ຈະຖືກປະຕິເສດເທົ່ານັ້ນຖ້າມີເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າມາຂ້າງເທິງແລະການຂາດຄຸນສົມບັດຫຼືຖ້າການປະຕິເສດແມ່ນມີຄວາມ ຈຳ ເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເດັກ. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ຽນແປງການຄຸ້ມຄອງດູແລຄອບຄົວດຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດູແລຮ່ວມກັນແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເລື້ອຍໆ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນປະເທດເນເທີແລນພວກເຮົາມີຫລັກການໃນການເປັນພໍ່ແມ່ເທົ່າທຽມກັນ. ຫຼັກການນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າພໍ່ແລະແມ່ຄວນມີບົດບາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນການເບິ່ງແຍງແລະລ້ຽງດູລູກຂອງພວກເຂົາ.

ສິ້ນສຸດສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່

ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງຜູ້ປົກຄອງຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍການ ດຳ ເນີນງານຂອງກົດ ໝາຍ ໃນທັນທີທີ່ເດັກມີອາຍຸຮອດ 18 ປີ. ນັບແຕ່ເວລານັ້ນເດັກນ້ອຍອາຍຸໄດ້ແລະມີ ອຳ ນາດຕັດສິນໃຈໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ.

ທ່ານມີ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ຫລືທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂັ້ນຕອນໃນການສະ ໝັກ ຂໍສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ດຽວຫຼືຮ່ວມກັນບໍ? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາທີ່ມີປະສົບການໃນກົດ ໝາຍ ຄອບຄົວໂດຍກົງ. ທະນາຍຄວາມທີ່ Law & More ຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະຊ່ວຍທ່ານໃນການ ດຳ ເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລູກທ່ານ.

Law & More