ການຢຸດເຊົາເງື່ອນໄຂໃນສັນຍາການຈ້າງງານ

ການຢຸດເຊົາເງື່ອນໄຂໃນສັນຍາການຈ້າງງານ

ຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ຈະຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານແມ່ນໂດຍການເຂົ້າໄປໃນເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂ. ແຕ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃດແດ່ທີ່ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາການຈ້າງງານ, ແລະໃນເວລາທີ່ສັນຍາການຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງຫຼັງຈາກເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ?

ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂແມ່ນຫຍັງ? 

ເມື່ອຮ່າງສັນຍາການຈ້າງງານ, ສິດເສລີພາບໃນສັນຍາໃຊ້ກັບຝ່າຍຕ່າງໆ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຝ່າຍຕ່າງໆເອງອາດຈະກໍານົດສິ່ງທີ່ລວມຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງ. ຕົວຢ່າງ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການມີເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂໃນສັນຍາການຈ້າງງານ.

ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂຫມາຍຄວາມວ່າການສະຫນອງໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາທີ່ມີເຫດການຫຼືເງື່ອນໄຂ. ເມື່ອເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນ, ຫຼືເງື່ອນໄຂຖືກກະຕຸ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍການປະຕິບັດກົດຫມາຍ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າສັນຍາຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຈ້ງການຫຼືການຍົກເລີກ.

ເມື່ອນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂ, ມັນຕ້ອງເປັນ ບໍ່ແນ່ນອນ ວ່າເງື່ອນໄຂຈະມີຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ມັນແນ່ນອນແລ້ວວ່າເງື່ອນໄຂຈະມີຜົນ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ເວລາທີ່ມັນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຍັງຖືກກໍານົດ.

ໃນສັນຍາການຈ້າງງານອັນໃດສາມາດລວມເອົາເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂ?

ສໍາລັບສັນຍາການຈ້າງງານແບບເປີດກວ້າງ, ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າ. ສັນຍາການຈ້າງງານຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ (ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການລະລາຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້) ຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ. ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງໂດຍການດໍາເນີນງານຂອງກົດຫມາຍ.

ຂໍ້ສະເໜີດຽວກັນນີ້ນຳໃຊ້ກັບສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ມີກຳນົດເວລາ. ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາ. ສັນຍາການຈ້າງງານມີຢູ່ຄືກັບສັນຍາປົກກະຕິ (ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂ) ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ. ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງໂດຍການດໍາເນີນງານຂອງກົດຫມາຍ.

ຕົວຢ່າງຂອງເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂ

ຕົວຢ່າງຂອງເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂແມ່ນການໄດ້ຮັບປະລິນຍາ. ຕົວຢ່າງ, ນາຍຈ້າງອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຈ້າງພະນັກງານທີ່ມີໃບປະກາດສະນີຍະບັດສະເພາະ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ສັນຍາການຈ້າງງານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂທີ່ລະບຸວ່າພະນັກງານຕ້ອງມີໃບປະກາດສະນີຍະບັດພາຍໃນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ຖ້າລາວບໍ່ໄດ້ຮັບຊັ້ນສູງພາຍໃນໄລຍະເວລານັ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍການປະຕິບັດກົດຫມາຍ.

ຕົວຢ່າງອື່ນແມ່ນການຄອບຄອງໃບຂັບຂີ່. ຖ້າໃບຂັບຂີ່ລົດແທັກຊີຖືກເອົາໄປ, ເຊິ່ງລວມເຂົ້າເປັນເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂໃນສັນຍາການຈ້າງງານຂອງລາວ, ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍການປະຕິບັດກົດຫມາຍ.

ຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍແມ່ນພັນທະທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຖະແຫຼງ VOG. ໃນບາງຕໍາແໜ່ງ (ເຊັ່ນ: ຄູສອນ, ຜູ້ຊ່ວຍສອນ, ແລະພະຍາບານ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນການປະພຶດທີ່ດີ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາການຈ້າງງານທີ່ພະນັກງານມີພັນທະທີ່ຈະອອກ VOG ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ພະນັກງານບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງໂດຍການດໍາເນີນການຂອງກົດຫມາຍ.

ຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບການລວມເອົາເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂແມ່ນຫຍັງ?

ເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນສັນຍາການຈ້າງງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.

  • ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ເງື່ອນໄຂຕ້ອງຖືກ ກຳ ນົດຢ່າງແນ່ນອນ. ມັນຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນຕໍ່ທຸກໆຄົນເມື່ອເງື່ອນໄຂການແກ້ໄຂມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ບໍ່ຄວນມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບທັດສະນະຂອງນາຍຈ້າງ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງໂດຍການປະຕິບັດກົດຫມາຍຖ້າລູກຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດ).
  • ອັນທີສອງ, ເງື່ອນໄຂຕ້ອງບໍ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມການຍົກຟ້ອງພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍການໄລ່ອອກ (ຕົວຢ່າງ, ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນຕ້ອງບໍ່ໄດ້ອ່ານ: ສັນຍາການຈ້າງງານສິ້ນສຸດລົງໂດຍການດໍາເນີນງານຂອງກົດຫມາຍໃນກໍລະນີຂອງການຖືພາຫຼືການເຈັບປ່ວຍ).
  • ອັນທີສາມ, ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສະພາບຈະເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ຄວນເປັນກໍລະນີທີ່ມີການສົມມຸດຕິຖານວ່າສະພາບຈະເກີດຂື້ນ, ແລະພຽງແຕ່ເວລາຂອງການເກີດຂື້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ.
  • ສຸດທ້າຍ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂທັນທີເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີໄລຍະເວລາແຈ້ງການໃຊ້.

ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຫຼື​ຄໍາ​ຖາມ​ທົ່ວ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ ສັນຍາຈ້າງງານ ແລະ​ຢາກ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ທະນາຍຄວາມການຈ້າງງານຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ!

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.