ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບບັງຄັບ: ເພື່ອຕົກລົງຫລືບໍ່ເຫັນດີ?

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບບັງຄັບ: ເພື່ອຕົກລົງຫລືບໍ່ເຫັນດີ?

ເຈົ້າ ໜີ້ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ຊຳ ລະ ໜີ້ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງຕົນມີຫລາຍທາງເລືອກ. ລາວສາມາດຍື່ນເອກະສານ ສຳ ລັບຕົນເອງ ການລົ້ມລະລາຍ ຫຼືສະ ໝັກ ເຂົ້າໃນການຈັດການປັບໂຄງສ້າງ ໜີ້ ສິນຕາມກົດ ໝາຍ. ເຈົ້າ ໜີ້ ຍັງສາມາດສະ ໝັກ ເອົາການລົ້ມລະລາຍຂອງລູກ ໜີ້ ຂອງຕົນ. ກ່ອນທີ່ເຈົ້າ ໜີ້ ສາມາດຖືກຍອມຮັບໃນ WSNP (ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ ໜີ້ ສິນຕາມ ທຳ ມະຊາດ), ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນມິດ. ໃນຂະບວນການນີ້, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ສະ ໜິດ ສະ ໜົມ ກັບເຈົ້າ ໜີ້ ທັງ ໝົດ. ຖ້າເຈົ້າ ໜີ້ ໜຶ່ງ ຫລືຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນດີ, ເຈົ້າ ໜີ້ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານບັງຄັບໃຫ້ເຈົ້າ ໜີ້ ປະຕິເສດການຕົກລົງ.

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບບັງຄັບ

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບບັງຄັບແມ່ນຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 287a ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍ. ເຈົ້າ ໜີ້ ຕ້ອງສົ່ງ ຄຳ ຮ້ອງຂໍການ ຊຳ ລະສະສາງທີ່ ຈຳ ເປັນໃຫ້ສານໃນເວລາດຽວກັນກັບໃບສະ ໝັກ ເພື່ອເຂົ້າໂຮງຮຽນ WSNP. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາເຈົ້າ ໜີ້ ທັງ ໝົດ ແມ່ນໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປໄຕ່ສວນ. ຈາກນັ້ນທ່ານອາດຈະສົ່ງການປ້ອງກັນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຫຼືທ່ານອາດຈະສົ່ງຕໍ່ການປ້ອງກັນຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ. ສານຈະປະເມີນວ່າທ່ານສາມາດປະຕິເສດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ເປັນມິດ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານໃນການປະຕິເສດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າ ໜີ້ ຫລືເຈົ້າ ໜີ້ ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປະຕິເສດນັ້ນຈະຖືກ ຄຳ ນຶງເຖິງ. ຖ້າສານມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິເສດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດການການ ຊຳ ລະ ໜີ້, ການຮ້ອງຂໍການຈັດສັນການ ຊຳ ລະສະສາງຈະຖືກອະນຸຍາດ. ຈາກນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີກັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ສະ ເໜີ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຍອມຮັບການຈ່າຍເງິນບາງສ່ວນຂອງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ປະຕິເສດເຈົ້າ ໜີ້, ທ່ານຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ ດຳ ເນີນຄະດີ. ຖ້າການ ຊຳ ລະສະສາງແບບບັງຄັບບໍ່ຖືກບັງຄັບ, ມັນຈະຖືກປະເມີນວ່າເຈົ້າ ໜີ້ ຂອງທ່ານສາມາດຍອມຮັບໃນການປັບໂຄງສ້າງ ໜີ້, ຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ຕາມຕາບໃດທີ່ເຈົ້າ ໜີ້ ຮັກສາ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງ.

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບບັງຄັບ: ເພື່ອຕົກລົງຫລືບໍ່ເຫັນດີ?

ທ່ານຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີເປັນເຈົ້າ ໜີ້ ບໍ?

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນເຕັມ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ. ສະນັ້ນ, ໃນຫຼັກການ, ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີກັບການ ຊຳ ລະເງິນເປັນບາງສ່ວນຫລືການຈັດການ ຊຳ ລະເງິນ (ມິດງຽບ).

ສານຈະພິຈາລະນາຂໍ້ເທັດຈິງແລະສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອພິຈາລະນາ ຄຳ ຮ້ອງ. ຜູ້ພິພາກສາມັກຈະປະເມີນດ້ານຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຂໍ້ສະ ເໜີ ແມ່ນເປັນເອກະສານແລະມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖື;
 • ຂໍ້ສະ ເໜີ ການປັບໂຄງສ້າງ ໜີ້ ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ເປັນເອກະລາດແລະຊ່ຽວຊານ (ເຊັ່ນ: ທະນາຄານສິນເຊື່ອຂອງເທດສະບານ);
 • ມັນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງຢ່າງພຽງພໍວ່າການສະເຫນີແມ່ນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຫນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນ;
 • ທາງເລືອກຂອງການລົ້ມລະລາຍຫລືການປັບໂຄງສ້າງ ໜີ້ ຄືນໄດ້ສະ ເໜີ ຄວາມຫວັງບາງຢ່າງ ສຳ ລັບລູກ ໜີ້;
 • ທາງເລືອກຂອງການລົ້ມລະລາຍຫລືການສ້າງໂຄງສ້າງ ໜີ້ ຄືນ ໃໝ່ ສະ ເໜີ ຄວາມຫວັງບາງຢ່າງ ສຳ ລັບເຈົ້າ ໜີ້: ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດວ່າການປະຕິເສດເຈົ້າ ໜີ້ ຈະໄດ້ຮັບ ຈຳ ນວນດຽວກັນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ?
 • ມີແນວໂນ້ມວ່າການຮ່ວມມືແບບບັງຄັບໃນການຈັດການແກ້ໄຂ ໜີ້ ສິນບິດເບືອນການແຂ່ງຂັນ ສຳ ລັບເຈົ້າ ໜີ້;
 • ມີຕົວຢ່າງ ສຳ ລັບກໍລະນີຄ້າຍຄືກັນ;
 • ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມສົນໃຈດ້ານການເງິນຂອງເຈົ້າ ໜີ້ ໃນການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມທີ່;
 • ອັດຕາສ່ວນຂອງ ໜີ້ ສິນທັງ ໝົດ ທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍເຈົ້າ ໜີ້ ປະຕິເສດ;
 • ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິເສດເຈົ້າ ໜີ້ ຕ້ອງຢືນຢູ່ຄົນດຽວກັບເຈົ້າ ໜີ້ ອື່ນໆທີ່ຕົກລົງກັບການແກ້ໄຂ ໜີ້;
 • ຜ່ານມາໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ໜີ້ ສິນແບບສັນຕິວິທີຫຼືບັງຄັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. [1]

ມີຕົວຢ່າງຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າຜູ້ພິພາກສາກວດກາຄະດີດັ່ງກ່າວແນວໃດ. ໃນກໍລະນີກ່ອນສານອຸທອນໃນ Den Bosch [2], ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າການສະ ເໜີ ຂອງເຈົ້າ ໜີ້ ຕໍ່ເຈົ້າ ໜີ້ ຂອງລາວພາຍໃຕ້ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ເປັນມິດບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ລາວຄາດວ່າຈະມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນ. . ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າເຈົ້າ ໜີ້ ຍັງມີອາຍຸຂ້ອນຂ້າງຂ້ອນຂ້າງ (25 ປີ) ແລະສ່ວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນຍ້ອນອາຍຸນັ້ນ, ຕາມຫຼັກການແລ້ວ, ຄວາມສາມາດໃນການຫາເງິນທີ່ມີທ່າແຮງສູງ. ມັນຍັງຈະສາມາດເຮັດ ສຳ ເລັດການຈັດຫາວຽກໃນໄລຍະສັ້ນ. ໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວ, ຄາດວ່າເຈົ້າ ໜີ້ ຈະສາມາດຊອກວຽກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຈ້າງງານຕົວຈິງບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນການຈັດການ ຊຳ ລະ ໜີ້ ທີ່ສະ ເໜີ ໃຫ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ສາມາດ ກຳ ນົດຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າເສັ້ນທາງຂອງການປັບໂຄງສ້າງ ໜີ້ ສິນຕາມກົດ ໝາຍ ຈະສະ ເໜີ ໃນແງ່ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໜີ້ ຂອງເຈົ້າ ໜີ້ ປະຕິເສດ, DUO, ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ໜີ້ ສິນທັງ ໝົດ. ສານອຸທອນແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ວ່າ DUO ສາມາດປະຕິເສດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະຕົກລົງເຫັນດີຕໍ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ສະຫງົບງຽບ.

ຕົວຢ່າງນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງການສະແດງເທົ່ານັ້ນ. ມີສະພາບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນກັນ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າ ໜີ້ ສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະຕົກລົງເຫັນດີຕໍ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ສະຫງ່າງາມແຕກຕ່າງກັນໄປເລື້ອຍໆ. ມັນຂື້ນກັບຂໍ້ເທັດຈິງແລະສະພາບການສະເພາະ. ທ່ານປະເຊີນກັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບບັງຄັບບໍ? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ Law & More. ພວກເຂົາສາມາດສ້າງການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ແກ່ທ່ານແລະຊ່ວຍທ່ານໃນເວລາໄຕ່ສວນ.

[1] ສານອຸທອນ 's-Hertogenbosch 9 ກໍລະກົດ 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.

[2] ສານອຸທອນຂອງສານອຸທອນ Hertogenbosch 12 ເມສາ 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.