ກົດ ໝາຍ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ວຍຂອງໂຮນລັງຫຼັງຈາກຄວາມພິການໃນການເຮັດວຽກເປັນຜົນມາຈາກການຮ້ອງທຸກທາງຈິດໃຈຫຼັງຈາກຖືພາ?

ກົດ ໝາຍ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເຈັບປ່ວຍ

ອີງຕາມມາດຕາ 29a ຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຈັບປ່ວຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຖ້າສາເຫດຂອງຄວາມພິການໃນການເຮັດວຽກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືພາຫຼືການເກີດລູກ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນລະຫວ່າງການຮ້ອງທຸກທາງດ້ານຈິດໃຈ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມພິການໃນການເຮັດວຽກ, ແລະການຖືພາຫຼືການເກີດລູກແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະຖືກເຮັດແລະຖືກຮັບຮູ້. ກົດ ໝາຍ ກໍລະນີທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດນີ້.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

ແບ່ງ​ປັນ
Law & More B.V.