ການເຂົ້າ ແລະ ນອກຂອງສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ

ການເຂົ້າ ແລະ ນອກຂອງສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ

ສໍາລັບນາຍຈ້າງຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນເປັນການດຶງດູດໃຫ້ພະນັກງານເຮັດສັນຍາໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ. ໃນສະຖານະການນີ້, ມີທາງເລືອກລະຫວ່າງສາມຮູບແບບຂອງສັນຍາການໂທ: ສັນຍາການໂທກັບຂໍ້ຕົກລົງເບື້ອງຕົ້ນ, ສັນຍາຕ່ໍາສຸດແລະສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ. blog ນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວແປສຸດທ້າຍ. ຫມາຍຄວາມວ່າ, ສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບທັງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງແລະສິດທິແລະພັນທະທີ່ໄຫລມາຈາກມັນ?

ສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງແມ່ນຫຍັງ

ດ້ວຍສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ, ພະນັກງານໄດ້ຖືກຈ້າງໂດຍນາຍຈ້າງໂດຍຜ່ານສັນຍາການຈ້າງງານ, ແຕ່ບໍ່ມີຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດ. ນາຍຈ້າງມີອິດສະຫຼະໃນການໂທຫາລູກຈ້າງທຸກຄັ້ງທີ່ຕ້ອງການ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ, ສິດແລະພັນທະແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາການຈ້າງງານປົກກະຕິ (ສໍາລັບ (ບໍ່) ໄລຍະເວລາຄົງທີ່).

ສິດ ແລະພັນທະ

ພະນັກງານມີພັນທະທີ່ຈະມາເຮັດວຽກເມື່ອນາຍຈ້າງເອີ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນາຍຈ້າງມີພັນທະໃຫ້ພະນັກງານຢ່າງຫນ້ອຍ 4 ມື້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ນາຍຈ້າງໂທຫາລູກຈ້າງພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະຫນອງຕໍ່ມັນ.

ກຳນົດເວລາທີ່ຄ້າຍຄືກັນນຳໃຊ້ເມື່ອນາຍຈ້າງໄດ້ໂທຫາລູກຈ້າງ, ແຕ່ອັນນີ້ບໍ່ຈຳເປັນອີກຕໍ່ໄປ. ​ໃນ​ສະພາບ​ດັ່ງກ່າວ, ​ເຈົ້າ​ຈ້າງ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ເລີກ​ລູກ​ຈ້າງ​ລ່ວງ​ໜ້າ 4 ວັນ. ຖ້າລາວບໍ່ປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລານີ້ (ແລະລາວຍົກເລີກພະນັກງານ 3 ມື້ລ່ວງຫນ້າ, ຕົວຢ່າງ), ລາວມີພັນທະທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າຈ້າງສໍາລັບຊົ່ວໂມງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບພະນັກງານ.

ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນແມ່ນໄລຍະເວລາຂອງການໂທ. ຖ້າພະນັກງານຖືກເອີ້ນໜ້ອຍກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄັ້ງ, ລາວມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຊົ່ວໂມງ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ຢ່າໂທຫາພະນັກງານທີ່ໂທຫາເຈົ້າໜ້ອຍກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ.

ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຄາດເດົາໄດ້

ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ສິງຫາ 2022 ເປັນຕົ້ນ​ໄປ, ຄົນ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ​ສັນຍາ​ບໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ໃນເວລາທີ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບການຈ້າງງານສໍາລັບ 26 ອາທິດ (6 ເດືອນ) ພາຍໃຕ້ສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ, ລາວອາດຈະສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ນາຍຈ້າງສໍາລັບຊົ່ວໂມງທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ໃນບໍລິສັດທີ່ມີພະນັກງານ <10 ຄົນ, ລາວຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍນີ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 3 ເດືອນ. ໃນບໍລິສັດທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ, ລາວຕ້ອງຕອບສະໜອງພາຍໃນ 1 ເດືອນ. ຖ້າບໍ່ມີການຕອບສະຫນອງ, ການຮ້ອງຂໍຈະຖືກຍອມຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຊົ່ວໂມງຄົງທີ່

ເມື່ອພະນັກງານໃນສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງໄດ້ຮັບການຈ້າງງານຢ່າງຫນ້ອຍ 12 ເດືອນ, ນາຍຈ້າງມີພັນທະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຈ້າງສະເຫນີຈໍານວນຊົ່ວໂມງຄົງທີ່. ຂໍ້ສະເໜີນີ້ຕ້ອງເປັນ (ຢ່າງໜ້ອຍ) ເທົ່າກັບຈຳນວນຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍທີ່ເຮັດວຽກໃນປີນັ້ນ.

ພະນັກງານບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະຍອມຮັບການສະເຫນີນີ້, ແລະຍັງສາມາດເລືອກທີ່ຈະຮັກສາສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງຂອງຕົນ. ຖ້າພະນັກງານເຮັດແນວນັ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກຈ້າງອີກຫນຶ່ງປີໃນສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ, ເຈົ້າມີພັນທະອີກເທື່ອຫນຶ່ງທີ່ຈະເຮັດການສະເຫນີ.

ພະຍາດ

ນອກຈາກນີ້ໃນລະຫວ່າງການເຈັບປ່ວຍ, ພະນັກງານໃນສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງມີສິດທີ່ແນ່ນອນ. ຖ້າພະນັກງານເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະທີ່ລາວໂທ, ລາວຈະໄດ້ຮັບຢ່າງຫນ້ອຍ 70% ຂອງເງິນເດືອນສໍາລັບໄລຍະເວລາການໂທທີ່ຕົກລົງ (ຖ້ານີ້ຕໍ່າກວ່າຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ໍາ, ລາວຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ໍາຕາມກົດຫມາຍ).

ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນສັນຍາ 3-hours ຍັງຄົງເຈັບປ່ວຍເມື່ອໄລຍະເວລາການໂທຫມົດໄປບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ນາຍຈ້າງບໍ່ໂທຫາລາວອີກບໍ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຖືກຈ້າງມາຢ່າງໜ້ອຍ XNUMX ເດືອນແລ້ວບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບາງຄັ້ງລາວຍັງຮັກສາສິດທິຂອງຄ່າຈ້າງ. ນີ້ອາດຈະເປັນກໍລະນີ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ເນື່ອງຈາກການມີພັນທະກ່ຽວກັບການໂທຫາທີ່ປະຕິບັດຕາມການສົມມຸດຕິຖານວ່າຮູບແບບການເຮັດວຽກຄົງທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.

ການຢຸດເຊົາສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ

ນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາ XNUMX ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ໄດ້ໂທຫາພະນັກງານອີກຕໍ່ໄປ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າສັນຍາພຽງແຕ່ສືບຕໍ່ມີແບບນີ້. ໃນຖານະນາຍຈ້າງ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາໂດຍການດໍາເນີນການຂອງກົດຫມາຍ (ເນື່ອງຈາກວ່າສັນຍາການຈ້າງງານກໍານົດໄດ້ຫມົດອາຍຸ) ຫຼືໂດຍການແຈ້ງການທີ່ເຫມາະສົມຫຼືການຍົກເລີກ. ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຍົກເລີກການຍິນຍອມເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງການຕົກລົງ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ.

ສັນຍາສໍາເລັດ

ເມື່ອນາຍຈ້າງເຮັດສັນຍາ XNUMX ຊົ່ວໂມງກັບພະນັກງານດຽວກັນເປັນໄລຍະເວລາຄົງທີ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ແລະເຂົ້າໄປໃນສັນຍາກໍານົດເວລາໃຫມ່ຫຼັງຈາກການຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້, ມັນຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງສັນຍາຕ່ອງໂສ້ທີ່ຈະມາເຖິງ. ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ການ​ຫຼິ້ນ​.

ໃນກໍລະນີທີ່ 3 ສັນຍາຕິດຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງໄລຍະຫ່າງ (ໄລຍະເວລາທີ່ພະນັກງານບໍ່ມີສັນຍາ) ຫນ້ອຍກວ່າ 6 ເດືອນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ສັນຍາສຸດທ້າຍ (ທີສາມ), ຈະຖືກປ່ຽນອັດຕະໂນມັດເປັນສັນຍາເປີດ (ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ).

ກົດລະບຽບລະບົບຕ່ອງໂສ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ເມື່ອມີສັນຍາຫຼາຍກວ່າ 1 ສັນຍາກັບພະນັກງານໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ, ແລະໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ເກີນ 24 ເດືອນ (2 ປີ). ສັນຍາສຸດທ້າຍຈະຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍາເປີດປະຕູໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ດັ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນໄດ້, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງແມ່ນວິທີທີ່ສະດວກແລະດີສໍາລັບນາຍຈ້າງເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກແບບຍືດຫຍຸ່ນ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີຫຼາຍກົດລະບຽບທີ່ຕິດຢູ່ກັບມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສໍາລັບພະນັກງານ, ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫນ້ອຍກັບສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງ.

ຫຼັງຈາກອ່ານ blog ນີ້, ທ່ານຍັງມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສັນຍາສູນຊົ່ວໂມງຫຼືຮູບແບບອື່ນໆຂອງສັນຍາການໂທ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຂອງພວກເຮົາ ທະນາຍຄວາມການຈ້າງງານ ຈະຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານຕື່ມອີກ.

Law & More