ພຶດຕິກໍາການລ່ວງລະເມີດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ພຶດຕິກໍາການລ່ວງລະເມີດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

#MeToo, ລະຄອນທີ່ອ້ອມຮອບ The Voice of Holland, ວັດທະນະທໍາຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ De Wereld Draait Door, ແລະອື່ນໆ. ຂ່າວແລະສື່ມວນຊົນສັງຄົມແມ່ນ teeming ກັບເລື່ອງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການລ່ວງລະເມີດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ແຕ່ວ່ານາຍຈ້າງມີບົດບາດແນວໃດເມື່ອເວົ້າເຖິງພຶດຕິກໍາການລ່ວງລະເມີດ? ທ່ານສາມາດອ່ານກ່ຽວກັບມັນຢູ່ໃນ blog ນີ້.

ພຶດຕິກໍາການລ່ວງລະເມີດແມ່ນຫຍັງ?

ພຶດຕິກຳການລ່ວງລະເມີດ ໝາຍເຖິງພຶດຕິກຳຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງຄົນອື່ນ. ອັນນີ້ອາດຈະລວມເຖິງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ການຂົ່ມເຫັງ, ການຮຸກຮານ, ຫຼືການຈໍາແນກ. ພຶດຕິກໍາຂ້າມຊາຍແດນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັງອອນໄລນ໌ແລະອອບໄລນ໌. ພຶດຕິກຳການລ່ວງລະເມີດໂດຍສະເພາະໃນເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະປະກົດວ່າບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ ແລະບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າລຳຄານ, ແຕ່ມັນມັກຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ອື່ນໃນລະດັບທາງກາຍ, ອາລົມ ຫຼືຈິດໃຈ. ຄວາມເສຍຫາຍນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ນາຍຈ້າງໃນຮູບແບບຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນວຽກແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂາດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຄວນຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກວ່າພຶດຕິກໍາໃດທີ່ເຫມາະສົມຫຼືບໍ່ເຫມາະສົມແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນຖ້າຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຂ້າມ.

ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ນາຍຈ້າງຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ. ນາຍຈ້າງມັກຈະຈັດການກັບເລື່ອງນີ້ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະພຶດແລະການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາລັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີກັບຕົວເອງ.

ພິທີການ

ອົງການຈັດຕັ້ງຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ນໍາໃຊ້ພາຍໃນວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດແລະວິທີການທີ່ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ຖືກປະຕິບັດ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານມີແນວໂນ້ມຫນ້ອຍທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ພະນັກງານທີ່ພົບພຶດຕິກໍາທີ່ລ່ວງລະເມີດຮູ້ວ່ານາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາຈະປົກປ້ອງພວກເຂົາແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ພິທີການດັ່ງກ່າວຄວນເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ພຶດຕິກຳໃດທີ່ຄາດຫວັງຈາກພະນັກງານ ແລະພຶດຕິກຳອັນໃດທີ່ຕົກຢູ່ໃຕ້ການລ່ວງລະເມີດ. ມັນຍັງຄວນປະກອບມີຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພະນັກງານສາມາດລາຍງານພຶດຕິກໍາການລ່ວງລະເມີດ, ຂັ້ນຕອນໃດທີ່ນາຍຈ້າງໃຊ້ເວລາຫຼັງຈາກບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວແລະສິ່ງທີ່ຜົນສະທ້ອນຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ລ່ວງລະເມີດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ແນ່ນອນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ພະນັກງານຮູ້ວ່າການມີຢູ່ຂອງໂປໂຕຄອນນີ້ແລະນາຍຈ້າງປະຕິບັດຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

Trustee

ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງຄົນຫມັ້ນໃຈ, ພະນັກງານມີຈຸດຕິດຕໍ່ເພື່ອຖາມຄໍາຖາມແລະເຮັດບົດລາຍງານ. ດັ່ງນັ້ນ, A fiduciary ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງຄໍາແນະນໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນພະນັກງານ. ຄົນທີ່ໝັ້ນໃຈສາມາດເປັນບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼື ເອກະລາດຈາກພາຍນອກອົງກອນ. ຄົນທີ່ໝັ້ນໃຈຈາກພາຍນອກອົງກອນມີຂໍ້ດີທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນຫາ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຫາໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພິທີການປະພຶດ, ພະນັກງານຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຜູ້ຫມັ້ນໃຈແລະວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຂົາ.

ວັດທະນະ ທຳ ຂອງບໍລິສັດ

ເສັ້ນທາງລຸ່ມແມ່ນວ່ານາຍຈ້າງຕ້ອງການຮັບປະກັນວັດທະນະທໍາທີ່ເປີດຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວສາມາດສົນທະນາໄດ້ແລະພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາສາມາດໂທຫາກັນແລະກັນເພື່ອບັນຊີສໍາລັບພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ປາຖະຫນາ. ດັ່ງນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຄວນເອົາເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງແລະສະແດງທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ພະນັກງານຂອງຕົນ. ນີ້ລວມທັງການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຖ້າມີລາຍງານພຶດຕິກໍາຂ້າມຊາຍແດນ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຄວນຂຶ້ນກັບສະຖານະການຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະພະນັກງານອື່ນໆເຫັນວ່າພຶດຕິກໍາຂ້າມຊາຍແດນໃນບ່ອນເຮັດວຽກຈະບໍ່ທົນທານ.

ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ, ທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການແນະນໍານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການລ່ວງລະເມີດໃນບ່ອນເຮັດວຽກບໍ? ຫຼືທ່ານ, ໃນຖານະທີ່ເປັນລູກຈ້າງ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການປະພຶດທີ່ລ່ວງລະເມີດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ແລະນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທີ່ພຽງພໍບໍ? ແລ້ວຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ! ຂອງພວກເຮົາ ທະນາຍຄວາມການຈ້າງງານ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​!

 

Law & More