ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກແມ່ນຫຍັງ?

ພັນທະຂອງນາຍຈ້າງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກແມ່ນຫຍັງ?

ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທຸກຄົນຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບດີ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ (ຫຍໍ້ຕື່ມອີກວ່າ Arbowet) ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກົດລະບຽບ ແລະຂໍ້ແນະນຳເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກມີພັນທະທີ່ນາຍຈ້າງ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ທີ່ເຮັດວຽກ (ດັ່ງນັ້ນຍັງກັບສະມາຄົມ ແລະຮາກຖານ ແລະພະນັກງານນອກເວລາ ແລະພະນັກງານ flex, ພະນັກງານໂທ, ແລະປະຊາຊົນໃນສັນຍາ 0 ຊົ່ວໂມງ). ນາຍຈ້າງຂອງບໍລິສັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນບໍລິສັດ.

ສາມລະດັບ

ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ XNUMX ລະດັບ​ຄື: ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ​ແລະ ລະບຽບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ.

 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບ ​ເປັນ​ພື້ນຖານ ​ແລະ ​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍ​ກອບ​ດ້ວຍ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ມີກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງສະເພາະ. ທຸກໆອົງການ ແລະຂະແໜງການສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຕົນແນວໃດ ແລະວາງໄວ້ໃນລາຍການສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະດຳລັດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານໄດ້ກຳນົດກົດລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້.
 • ດຳລັດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ. ມັນປະກອບດ້ວຍກົດລະບຽບທີ່ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເພື່ອຕ້ານຄວາມສ່ຽງດ້ານອາຊີບ. ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ປະ​ເພດ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ.
 • ຄໍາສັ່ງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງແມ່ນເປັນການລະອຽດຕື່ມອີກຂອງດໍາລັດດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບການລະອຽດ. ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ກໍານົດທີ່ອຸປະກອນການເຮັດວຽກຕ້ອງຕອບສະຫນອງຫຼືແນ່ນອນວ່າການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບຕ້ອງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕາມກົດຫມາຍຂອງມັນ. ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຍັງບັງຄັບສໍາລັບນາຍຈ້າງແລະພະນັກງານ.

ລາຍການສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ

ໃນລາຍການສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ, ນາຍຈ້າງ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພະນັກງານອະທິບາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າ (ຈະ) ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເປົ້າຫມາຍຂອງລັດຖະບານສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະປອດໄພ. ກົດລະບຽບເປົ້າຫມາຍແມ່ນມາດຕະຖານໃນກົດຫມາຍທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ - ຕົວຢ່າງ, ລະດັບສຽງສູງສຸດ. ລາຍການອະທິບາຍເຕັກນິກແລະວິທີການ, ການປະຕິບັດທີ່ດີ, ແຖບ, ແລະຄູ່ມືພາກປະຕິບັດສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພແລະມີສຸຂະພາບດີແລະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະດັບສາຂາຫຼືບໍລິສັດ. ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາແລະການແຈກຢາຍລາຍການສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນາຍຈ້າງ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທົ່ວໄປແລະພັນທະສໍາລັບນາຍຈ້າງລວມຢູ່ໃນນິຕິກໍາ. ຂໍ້ຕົກລົງສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຈາກອົງກອນໜຶ່ງ ແລະອຸດສາຫະກຳໜຶ່ງໄປຫາອີກອົງກອນໜຶ່ງ.

 • ນາຍຈ້າງທຸກຄົນຕ້ອງມີຂໍ້ຕົກລົງກັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຫຼືທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດ: ສັນຍາຕົ້ນຕໍ. ຄົນງານທັງໝົດຕ້ອງເຂົ້າເຖິງແພດຂອງບໍລິສັດ, ແລະທຸກບໍລິສັດຕ້ອງຮ່ວມມືກັບແພດຂອງບໍລິສັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານທັງຫມົດສາມາດຮ້ອງຂໍຄວາມຄິດເຫັນທີສອງຈາກທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດ. ສັນຍາຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງນາຍຈ້າງກັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບຫຼືທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດກໍານົດວ່າການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພອື່ນໆຫຼືທ່ານຫມໍຂອງບໍລິສັດສາມາດປຶກສາຫາລືເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຄິດເຫັນທີສອງ.
 • ດັດປັບການອອກແບບຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ, ວິທີການເຮັດວຽກ, ອຸປະກອນການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້, ແລະເນື້ອໃນການເຮັດວຽກກັບລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນຂອງພະນັກງານຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ນີ້ຍັງໃຊ້ກັບພະນັກງານທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ.
 • ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈໍາກັດການເຮັດວຽກທີ່ monotonous ແລະ pace-bound ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ('ສາມາດສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນຕ້ອງການ).
 • ນາຍຈ້າງຕ້ອງປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດເຫດໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານອັນຕະລາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ນາຍຈ້າງ.
 • ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະຄໍາແນະນໍາ. ຂໍ້ມູນແລະການສຶກສາອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການເຮັດວຽກຫຼືອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່ຍັງວິທີການຮຸກຮານແລະຄວາມຮຸນແຮງ, ແລະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້ຖືກຈັດການກັບບໍລິສັດ.
 • ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບປະກັນການແຈ້ງ ແລະ ການລົງທະບຽນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພະຍາດທາງອາຊີບ.
 • ນາຍຈ້າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ. ນາຍຈ້າງຍັງສາມາດເອົາປະກັນໄພສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້.
 • ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບປະກັນການພັດທະນາແລະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ. ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພແມ່ນແຜນການດຳເນີນງານລະອຽດທີ່ອະທິບາຍວ່າບໍລິສັດສາມາດກຳຈັດປັດໃຈສ່ຽງແນວໃດ. ດ້ວຍນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ, ທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍວ່າມີການປະຕິບັດທີ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນບໍລິສັດ. ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພລວມເຖິງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ (RI&E), ນະໂຍບາຍການລາພັກເຊົາ, ການບໍລິການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໃນເຮືອນ (BH)V, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ແລະ PAGO.
 • ນາຍຈ້າງຕ້ອງບັນທຶກຄວາມສ່ຽງຂອງພະນັກງານຂອງບໍລິສັດໃນຄັງເກັບຄວາມສ່ຽງແລະການປະເມີນຜົນ (RI&E). ນີ້ຍັງບອກວິທີການປ້ອງກັນພະນັກງານຈາກຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້. ສິນຄ້າຄົງຄັງດັ່ງກ່າວບອກວ່າສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພແມ່ນອັນຕະລາຍໂດຍ, ຕົວຢ່າງ, scaffolding ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ອັນຕະລາຍລະເບີດ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ, ຫຼືເຮັດວຽກຍາວເກີນໄປຢູ່ໃນຈໍພາບ. RI&E ຕ້ອງຖືກສົ່ງໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານອາຊີບ ຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເພື່ອກວດສອບ.
 • ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ RI&E ແມ່ນແຜນການດຳເນີນງານ. ນີ້ກໍານົດສິ່ງທີ່ບໍລິສັດກໍາລັງເຮັດກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫນອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ, ການປ່ຽນເຄື່ອງຈັກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ດີ.
 • ບ່ອນທີ່ຄົນເຮົາເຮັດວຽກ, ການຂາດເຂີນເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍກໍ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້. ພາຍໃນກອບການສືບຕໍ່ທຸລະກິດ, ນາຍຈ້າງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍວິທີການທີ່ບໍ່ມີຍ້ອນການເຈັບປ່ວຍຖືກປະຕິບັດໃນນະໂຍບາຍການພັກເຊົາເຈັບປ່ວຍ. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັກຜ່ອນບໍ່ສະບາຍແມ່ນຫນ້າທີ່ທາງກົດຫມາຍທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງສໍາລັບນາຍຈ້າງແລະຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງຈະແຈ້ງໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ (ມາດຕາ 2.9). ອີງຕາມບົດຄວາມນີ້, arbodienst ແນະນໍາການດໍາເນີນການທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ເປັນລະບົບ, ແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ພຽງພໍແລະນະໂຍບາຍການອອກເຈັບປ່ວຍ. ນາຍ​ທຶນ​ຕ້ອງ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ຖື​ເອົາ​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ພະນັກງານ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ.
 • ຕົວຢ່າງ, ພະນັກງານສຸກເສີນຢູ່ໃນເຮືອນ (ເຈົ້າຫນ້າທີ່ FAFS) ໃຫ້ການປະຖົມພະຍາບານໃນອຸປະຕິເຫດຫຼືໄຟໄຫມ້. ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີພະນັກງານ FAFS ພຽງພໍ. ລາວຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມພິເສດ. ນາຍຈ້າງສາມາດຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນພາຍໃນເຮືອນເອງ. ລາວຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄົນເພື່ອທົດແທນລາວໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ມີ.
 • ນາຍຈ້າງມີພັນທະທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງຫນຶ່ງໃນພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນບໍລິສັດ - ປົກກະຕິແລ້ວນອກເຫນືອຈາກວຽກ 'ປົກກະຕິ' ຂອງພວກເຂົາ - ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດແລະການຂາດວຽກ. ໜ້າທີ່​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ລວມມີ: () ສົມທົບ​ກັນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ RI&E, ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ ​ແລະ ສົມທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນກັບ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ວຽກ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ດີ, ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ ​ແລະ ສົມທົບ​ກັບ​ທ່ານ​ໝໍ​ບໍລິສັດ ​ແລະ ອາຊີບ​ອື່ນໆ. ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄວາມປອດໄພ. ນາຍຈ້າງອາດຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຖ້າບໍລິສັດມີພະນັກງານ 25 ຄົນຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ.
 • ນາຍຈ້າງຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຈ້າງຜ່ານການກວດສຸຂະພາບອາຊີບ (PAGO). ບັງເອີນ, ພະນັກງານບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນເລື່ອງນີ້.

ອົງການກວດກາແຮງງານຂອງເນເທີແລນ

ອົງການກວດກາແຮງງານຂອງເນເທີແລນ (NLA) ກວດກາເປັນປົກກະຕິວ່ານາຍຈ້າງ ແລະລູກຈ້າງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຫຼືບໍ່. ບູລິມະສິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດ, NLA ສາມາດກໍານົດມາດຕະການຕ່າງໆ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຕືອນໄພເຖິງການປັບໄຫມຫຼືແມ້ກະທັ້ງການຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງນະໂຍບາຍສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ

ການມີ ແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ອະທິບາຍໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈ້າງງານທີ່ຍືນຍົງແລະຜົນຜະລິດຂອງພະນັກງານ. ຖ້າພະນັກງານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການເຮັດວຽກ, ລາວສາມາດຖືບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບແລະຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າມັນໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ - ໃນການດໍາເນີນງານແລະເສດຖະກິດ - ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍນີ້.

ຕ້ອງການຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ? ຂອງພວກເຮົາ ທະນາຍຄວາມການຈ້າງງານ ຍິນດີຕອບຄຳຖາມຂອງເຈົ້າ. ພວກເຮົາສາມາດວິເຄາະປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານແລະແນະນໍາທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການຫຼຸດຜ່ອນພວກມັນ. 

Law & More