ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ພັນທະພັນທະກິດຂອງທ່ານ? ຮູບພາບ

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ພັນທະພັນທະກິດຂອງທ່ານ?

Alimony ແມ່ນເງິນອຸດ ໜູນ ໃຫ້ອະດີດຜົວ / ເມຍແລະລູກເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ບຳ ລຸງຮັກສາ. ຜູ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນລ້ຽງດູລູກກໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າເຈົ້າ ໜີ້ ຮັກສາ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າລ້ຽງດູມັກຈະຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນຜູ້ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການ ບຳ ລຸງຮັກສາ. Alimony ແມ່ນ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເປັນປະ ຈຳ. ໃນພາກປະຕິບັດ, ເງີນເດືອນແມ່ນຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນ. ທ່ານເປັນ ໜີ້ ສິນຖ້າທ່ານມີພັນທະໃນການຮັກສາອະດີດຄູ່ຮ່ວມງານຫຼືລູກຂອງທ່ານ. ພັນທະໃນການຮັກສາຕໍ່ຄູ່ຮັກຂອງທ່ານເກີດຂື້ນຖ້າລາວບໍ່ສາມາດສະ ໜອງ ຕົນເອງ. ສະຖານະການອາດຈະກີດຂວາງທ່ານຈາກການຈ່າຍເງິນລ້ຽງດູກັບຜົວຂອງທ່ານ. ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນຕົວຢ່າງວິກິດການ Corona. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະກະ ທຳ ຖ້າທ່ານມີພັນທະໃນການຈ່າຍເງິນລ້ຽງດູເຊິ່ງທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ໄດ້?

ພັນທະ Alimony 1X1_Image

ພັນທະໃນການ ບຳ ລຸງຮັກສາ

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນເປັນເລື່ອງສະຫລາດທີ່ຈະຕິດຕໍ່ເຈົ້າ ໜີ້ ຮັກສາ, ຄູ່ຮັກຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງແລະທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃນການຮັກສາ. ທ່ານສາມາດພະຍາຍາມບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕົກລົງເຫັນດີວ່າທ່ານຈະປະຕິບັດພັນທະໃນພາຍຫຼັງຫຼືວ່າຄ່າລ້ຽງດູລູກຈະຫຼຸດລົງ. ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະມີການບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນເລື່ອງນີ້, ເພາະວ່າທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້, ທ່ານສາມາດໂທຫາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເພື່ອເຮັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີ.

ຖ້າບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນໄດ້, ມັນຄວນຈະຖືກພິສູດວ່າສານພັນທະການຮັກສາໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍສານຫລືບໍ່. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າພັນທະການ ບຳ ລຸງຮັກສາໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍສານ. ຖ້າຫາກວ່າພັນທະດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ເຈົ້າ ໜີ້ ທີ່ຮັກສາຈະບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ງ່າຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວບໍ່ມີສານຕັດສິນບັງຄັບໃຊ້ໂດຍກົງຕາມກົດ ໝາຍ. ອົງການເກັບເງິນ, ເຊັ່ນວ່າ LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhouddsbijdragen), ບໍ່ສາມາດເກັບເງິນໄດ້. ຖ້າພັນທະດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ, ເຈົ້າ ໜີ້ ຮັກສາຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ຜູ້ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການ ບຳ ລຸງຮັກສາຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດລິເລີ່ມການເກັບ ກຳ ເພື່ອຍຶດເອົາຕົວຢ່າງ, ລາຍໄດ້ຫຼືລົດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫລີກລ້ຽງສິ່ງນີ້, ມັນເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະຊອກຫາ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານກົດ ໝາຍ ຈາກທະນາຍຄວາມໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ຕໍ່ມາ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ສາມາດລິເລີ່ມໃນຂັ້ນຕອນການສະຫຼຸບສັງລວມ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຍັງຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຮີບດ່ວນ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ທ່ານຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາຫລຸດຜ່ອນເຈົ້າ ໜີ້ ຮັກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການບັງຄັບໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນຫລັກການ, ຜູ້ພິພາກສາຈະຕ້ອງເຄົາລົບພັນທະໃນການ ບຳ ລຸງຮັກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈໃນການ ບຳ ລຸງຮັກສາ, ອາດຈະມີການລະເມີດກົດ ໝາຍ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນກ່ຽວກັບພັນທະການ ບຳ ລຸງຮັກສາດັ່ງນັ້ນອາດຈະມີຂື້ນໃນກໍລະນີພິເສດ. ວິກິດການ Corona ອາດເປັນສາເຫດ ສຳ ລັບສິ່ງນີ້. ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະມີການປະເມີນຜົນນີ້ໂດຍທະນາຍຄວາມ.

ທ່ານຍັງສາມາດພະຍາຍາມປ່ຽນແປງຄ່ານິຍົມ. ຖ້າທ່ານຄາດຫວັງວ່າບັນຫາທາງດ້ານການເງິນຈະແກ່ຍາວດົນ, ນັ້ນແມ່ນຕົວເລືອກທີ່ແທ້ຈິງ. ຈາກນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນເພື່ອປ່ຽນພັນທະການ ບຳ ລຸງຮັກສາ. ຈຳ ນວນເງິນຄ່າລ້ຽງຊີບສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຖ້າມີ 'ການປ່ຽນແປງສະພາບການ'. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼັງຈາກການຕັດສິນຂອງພັນທະການຮັກສາ.

ການຫວ່າງງານຫຼືການແກ້ໄຂ ໜີ້ ສິນຕາມປົກກະຕິບໍ່ແມ່ນສະຖານະການຖາວອນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ພິພາກສາອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນພັນທະການ ບຳ ລຸງຮັກສາຂອງທ່ານຊົ່ວຄາວ. ຜູ້ພິພາກສາຍັງສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຫຍັງ. ທ່ານເລືອກທີ່ຈະເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ຫລືແມ້ກະທັ້ງຢຸດເຮັດວຽກບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານເອງ. ຈາກນັ້ນຜູ້ພິພາກສາຈະບໍ່ເຫັນດີກັບການປັບປ່ຽນພັນທະຂອງທ່ານໃນການຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູ.

ມັນຍັງອາດຈະແມ່ນກໍລະນີທີ່ທ່ານຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູເດັກແລະ / ຫຼືການຊ່ວຍເຫລືອລ້ຽງດູຜົວຫລືເມຍເມື່ອຜູ້ພິພາກສາບໍ່ເຄີຍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຕາມຫລັກການ, ທ່ານສາມາດຢຸດຫລືຫຼຸດຜ່ອນການຈ່າຍເງິນຄ່າລ້ຽງລູກໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆໂດຍກົງຕໍ່ທ່ານ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າຄູ່ນອນຂອງທ່ານບໍ່ມີຫົວຂໍ້ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ແລະດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ມາດຕະການເກັບເງິນໃດໆແລະຍຶດເອົາລາຍໄດ້ຫລືຊັບສິນຂອງທ່ານ. ສິ່ງທີ່ອະດີດຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໃນກໍລະນີນີ້, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນການຍື່ນ ຄຳ ຮ້ອງ (ຫຼືມີການຂຽນຈົດ ໝາຍ ຮຽກຮ້ອງ) ເພື່ອຂໍໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງການຮັກສາເພື່ອໃຫ້ ສຳ ເລັດ / ຖອນຄືນ.

ໂດຍບໍ່ ຄຳ ນຶງເຖິງພັນທະການ ບຳ ລຸງຮັກສາທີ່ສານໄດ້ຮັບການລົງໂທດ, ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງພວກເຮົາຍັງຄົງ: ຢ່າຢຸດຈ່າຍທັນທີ! ທຳ ອິດໃຫ້ປຶກສາກັບອະດີດຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ. ຖ້າການປຶກສາຫາລືນີ້ບໍ່ ນຳ ໄປສູ່ການແກ້ໄຂ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ດຳ ເນີນຄະດີຕາມກົດ ໝາຍ ກ່ອນສານ.

ທ່ານມີ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບຄ່າລ້ຽງດູລູກຫຼືທ່ານຕ້ອງການສະ ໝັກ, ປ່ຽນແປງຫຼືຢຸດເຊົາການລ້ຽງຄອບຄົວບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນກະລຸນາຕິດຕໍ່ Law & More. ໃນ Law & More ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າການຢ່າຮ້າງແລະເຫດການຕໍ່ໆໄປສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການສ່ວນຕົວ. ຮ່ວມກັນກັບທ່ານແລະອາດຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາສາມາດ ກຳ ນົດສະຖານະການທາງກົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມບົນພື້ນຖານຂອງເອກະສານແລະພະຍາຍາມເບິ່ງວິໄສທັດຫລືຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ (ການຄິດໄລ່ (ການຄິດໄລ່)) ຄ່ານິຍົມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນບັນທຶກ ພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນຂັ້ນຕອນການລ້ຽງດູລູກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ທະນາຍຄວາມທີ່ Law & More ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດ ໝາຍ ຄອບຄົວແລະຍິນດີທີ່ຈະ ນຳ ພາທ່ານ, ອາດຈະຮ່ວມກັບຄູ່ນອນຂອງທ່ານ, ຜ່ານຂະບວນການນີ້.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.