ຈະເຮັດແນວໃດໃນກໍລະນີທີ່ມີການເກັບຕົວຢ່າງສຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ? ຮູບພາບ

ຈະເຮັດແນວໃດໃນກໍລະນີທີ່ມີການເກັບຕົວຢ່າງສຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ?

ການເກັບຕົວຢ່າງສຽງ ຫຼືການເກັບຕົວຢ່າງດົນຕີເປັນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຊິ້ນສ່ວນສຽງຖືກຄັດລອກດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອໃຊ້ພວກມັນ, ມັກຈະຢູ່ໃນຮູບແບບການດັດແກ້, ໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ (ດົນຕີ), ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຊ້ຄອມພິວເຕີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊິ້ນສ່ວນສຽງອາດຈະຂຶ້ນກັບສິດທິຕ່າງໆ, ຍ້ອນວ່າການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອາດຈະຜິດກົດຫມາຍ.

ການເກັບຕົວຢ່າງເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນສຽງທີ່ມີຢູ່. ການປະພັນ, ເນື້ອເພງ, ການສະແດງ ແລະການບັນທຶກສຽງເຫຼົ່ານີ້ອາດມີລິຂະສິດ. ອົງປະກອບແລະເນື້ອເພງສາມາດຖືກປົກປ້ອງໂດຍລິຂະສິດ. ການປະຕິບັດ (ການບັນທຶກ) ສາມາດຖືກປົກປ້ອງໂດຍສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜູ້ສະແດງ, ແລະ phonogram (ການບັນທຶກ) ສາມາດຖືກປົກປ້ອງໂດຍສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດ phonogram. ມາດຕາ 2 ຂອງຄໍາສັ່ງລິຂະສິດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (2001/29) ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຂຽນ, ນັກສະແດງ, ແລະຜູ້ຜະລິດ phonogram ມີສິດຜູກຂາດໃນການແຜ່ພັນ, ເຊິ່ງມາເຖິງສິດທິໃນການອະນຸຍາດຫຼືຫ້າມການແຜ່ພັນຂອງ 'ວັດຖຸທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ຜູ້ຂຽນສາມາດເປັນນັກປະພັນແລະ / ຫຼືຜູ້ຂຽນເນື້ອເພງ, ນັກຮ້ອງແລະ / ຫຼືນັກດົນຕີມັກຈະເປັນນັກສະແດງ (ມາດຕາ 1 ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເພື່ອນບ້ານ (NRA)) ແລະຜູ້ຜະລິດ phonogram ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮັດການບັນທຶກຄັ້ງທໍາອິດ. , ຫຼືວ່າມັນໄດ້ສ້າງແລະຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ (ມາດຕາ 1 ພາຍໃຕ້ d ຂອງ NRA). ເມື່ອນັກສິລະປິນຂຽນ, ປະຕິບັດ, ບັນທຶກ, ແລະປ່ອຍເພງຂອງຕົນເອງພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນເອງ, ພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມັກຄີຢູ່ໃນຄົນດຽວ. ລິຂະສິດ ແລະສິດທິທີ່ຕິດມານັ້ນຢູ່ໃນມືຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ.

ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ຄໍາສັ່ງລິຂະສິດໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ (CA) ແລະ NRA, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ. ພາກທີ 1 ຂອງ CA ປົກປ້ອງສິດການແຜ່ພັນຂອງຜູ້ຂຽນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດໃຊ້ຄຳວ່າ 'ການແຜ່ພັນ' ຫຼາຍກວ່າ 'ການສຳເນົາ', ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດ, ທັງສອງຄຳສັບແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ສິດທິການແຜ່ພັນຂອງນັກສະແດງ ແລະຜູ້ຜະລິດ phonogram ແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍພາກທີ 2 ແລະ 6, ຕາມລໍາດັບຂອງ NRA. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາສັ່ງລິຂະສິດ, ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກໍານົດສິ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍການແຜ່ພັນ (ເຕັມຫຼືບາງສ່ວນ). ໂດຍວິທີການຂອງຕົວຢ່າງ: ພາກທີ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນ ”ການປຸງແຕ່ງອັນໃດທີ່ສົມບູນ ຫຼືບາງສ່ວນ ຫຼືເຮັດແບບຢ່າງໃນຮູບແບບທີ່ປ່ຽນແປງ” ປະກອບເປັນການສືບພັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແຜ່ພັນປະກອບມີຫຼາຍກວ່າສໍາເນົາ 1-on-1, ແຕ່ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າເງື່ອນໄຂໃດຄວນຖືກໃຊ້ເພື່ອປະເມີນກໍລະນີຊາຍແດນ. ການຂາດຄວາມຊັດເຈນນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດການເກັບຕົວຢ່າງສຽງເປັນເວລາດົນນານ. ນັກສິລະປິນທີ່ເປັນຕົວຢ່າງບໍ່ຮູ້ວ່າສິດທິຂອງພວກເຂົາຖືກລະເມີດເວລາໃດ.

ໃນປີ 2019, ສານຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (CJEU) ໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງນີ້ໃນບາງສ່ວນ Pelham ການຕັດສິນ, ປະຕິບັດຕາມຄໍາຖາມເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍ Bundesgerichtshof ເຢຍລະມັນ (BGH) (CJEU 29 ກໍລະກົດ 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624). CJEU ພົບເຫັນວ່າຕົວຢ່າງສາມາດເປັນການແຜ່ພັນຂອງ phonogram, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຍາວຂອງຕົວຢ່າງ (ຂໍ້ 29). ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວຢ່າງໜຶ່ງວິນາທີອາດເປັນການລະເມີດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າ "ບ່ອນທີ່, ໃນການປະຕິບັດສິດເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖອດຂໍ້ຄວາມສຽງຈາກ phonogram ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກໃຫມ່, ໃນຮູບແບບທີ່ປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ກັບຫູ, ການນໍາໃຊ້ດັ່ງກ່າວຄວນຈະຖືກຖືວ່າເປັນ 'ການແຜ່ພັນ'. ໃນຄວາມຫມາຍຂອງມາດຕາ 2(c) ຂອງຄໍາສັ່ງ 2001/29′ (ຂໍ້ 31, ພາກສ່ວນປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ 1). ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກດັດແກ້ໃນແບບທີ່ຊິ້ນສ່ວນສຽງທີ່ຖືກເອົາມາແຕ່ເດີມແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ກັບຫູອີກຕໍ່ໄປ, ມັນບໍ່ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການແຜ່ພັນຂອງ phonogram. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​, ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ສຽງ​ຈາກ​ຜູ້​ຖື​ສິດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​. ຫຼັງຈາກການສົ່ງກັບຄືນຈາກ CJEU, BGH ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນທີ 30 ເດືອນເມສາປີ 2020 ໃນ ໂລຫະ auf Metall IV, ໃນ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຫູ​ສໍາ​ລັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ຮູ້​ໄດ້​: ຫູ​ຂອງ​ຜູ້​ຟັງ​ດົນ​ຕີ​ສະ​ເລ່ຍ (BGH 30 ເມ​ສາ 2020​, I ZR 115/16 (ໂລຫະ auf Metall IV), para. 29). ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາຕັດສິນຂອງ ECJ ແລະ BGH ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດ phonogram, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ສ້າງຢູ່ໃນຄໍາຕັດສິນເຫຼົ່ານີ້ຍັງໃຊ້ກັບການລະເມີດໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງສຽງຂອງລິຂະສິດແລະສິດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລິຂະສິດ ແລະສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງນັກສະແດງມີເກນການປົກປ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ການອຸທອນສິດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດ phonogram ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຂຶ້ນໃນກໍລະນີທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການລະເມີດການເກັບຕົວຢ່າງສຽງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບການປົກປ້ອງລິຂະສິດ, ຊິ້ນສ່ວນສຽງຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດເປັນ 'ການສ້າງທາງປັນຍາຂອງຕົນເອງ'. ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງດັ່ງກ່າວສໍາລັບການປົກປ້ອງສິດທິໃກ້ຄຽງຂອງຜູ້ຜະລິດ phonogram.

ໃນຫຼັກການ, ມັນແມ່ນ, ດັ່ງນັ້ນ, ການລະເມີດສິດທິຂອງການສືບພັນຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ ຕົວຢ່າງ a ສຽງ ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ຮູ້​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ຟັງ​ດົນ​ຕີ​ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາດຕາ 5 ຂອງຄໍາສັ່ງລິຂະສິດປະກອບດ້ວຍຂໍ້ຈໍາກັດແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫຼາຍຕໍ່ກັບສິດທິການຜະລິດພັນໃນມາດຕາ 2 ຂອງຄໍາສັ່ງລິຂະສິດ, ລວມທັງການຍົກເວັ້ນລາຄາແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນສໍາລັບການ parody. ການເກັບຕົວຢ່າງສຽງໃນສະພາບການການຄ້າປົກກະຕິຈະບໍ່ຖືກກວມເອົາໂດຍນີ້, ໃນທັດສະນະຂອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດຫມາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ສຽງ​ຂອງ​ຕົນ​ຖືກ​ເອົາ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຄວນ​ຖາມ​ຕົວ​ເອງ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ຖາມ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

 • ການເກັບຕົວຢ່າງບຸກຄົນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຖືສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ?
 • ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກດັດແກ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຕໍ່ກັບຜູ້ຟັງເພງສະເລ່ຍບໍ?
 • ຕົວຢ່າງແມ່ນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆບໍ?

ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການລະເມີດ, ອາດຈະຖືກປະຕິບັດດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ສົ່ງຈົດໝາຍຮຽກຮ້ອງເພື່ອຢຸດການລະເມີດ.
  • ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ມີເຫດຜົນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ການລະເມີດຢຸດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມເສຍຫາຍແຕ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ການລະເມີດຢຸດເຊົາ.
 • ເຈລະຈາກັບຜູ້ລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາ ແຈ້ງ ຕົວຢ່າງ.
  • ມັນອາດຈະເປັນກໍລະນີທີ່ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ຫຼືຢ່າງຫນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີການຄິດສອງຄັ້ງ, ລະເມີດສິດທິຂອງໃຜຜູ້ຫນຶ່ງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາລະເມີດສາມາດຖືກຟ້ອງຮ້ອງແລະຊັດເຈນວ່າການລະເມີດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຈາກ​ນັ້ນ, ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕໍ່​ລອງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໂດຍ​ຜູ້​ຖື​ສິດ​ສໍາ​ລັບ​ຕົວ​ຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ, ການໃຫ້ເຫດຜົນ, ຄ່າຕອບແທນທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼືຄ່າພາກຫຼວງອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍຜູ້ຖືສິດ. ຂະບວນການຂອງການໃຫ້ແລະການໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຕົວຢ່າງນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ການເກັບກູ້. ໃນໄລຍະປົກກະຕິຂອງເຫດການ, ຂະບວນການນີ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະມີການລະເມີດໃດໆ.
 • ເລີ່ມການດຳເນີນຄະດີທາງແພ່ງໃນສານຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຂໍ້ກ່າວຫາ.
  • ການຮຽກຮ້ອງອາດຈະຖືກຍື່ນຕໍ່ສານໂດຍອີງໃສ່ການລະເມີດລິຂະສິດຫຼືສິດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວຢ່າງ, ມັນອາດຈະອ້າງວ່າອີກຝ່າຍໄດ້ກະທໍາຜິດກົດໝາຍໂດຍການລະເມີດ (ມາດຕາ 3:302 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງໂຮນລັງ), ຄວາມເສຍຫາຍອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງ (ມາດຕາ 27 ຂອງ CA, ມາດຕາ 16 ວັກ 1 ຂອງ NRA) ແລະກໍາໄລ. ອາດຈະຖືກມອບໃຫ້ (ມາດຕາ 27a ຂອງ CA, ມາດຕາ 16 ວັກ 2 ຂອງ ຄຄຊ).

Law & More ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່າງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​, ການ​ເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ແລະ / ຫຼື​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ທາງ​ກົດ​ຫມາຍ​.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຜ່ານໂປແກຼມທ່ອງເວັບທ່ານສາມາດ ຈຳ ກັດ, ບລັອກຫລືເອົາ cookies ອອກຜ່ານການຕັ້ງຄ່າ browser ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເນື້ອຫາແລະອັກສອນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕິດຕາມ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝັງຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາ ດຳ ເນີນການ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
Law & More B.V.