ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຫນອງໃຫ້ກ່ຽວກັບ Law & More B.V. ເວບໄຊທ໌ມີຈຸດປະສົງພຽງຢ່າງດຽວເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ. ບໍ່ມີສິດຫຍັງມາຈາກຂໍ້ມູນນີ້. Law & More B.V. ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບແລະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຍ້ອນເຫດຜົນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນແລະ / ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສະ ໜອງ ໃນເວັບໄຊທ໌້. ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງເຖິງ Law & More B.V. ຜ່ານທາງອີເມລຫຼືແບບຟອມຕິດຕໍ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Law & More B.V. ບໍ່ປອດໄພແລະຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນຄວາມລັບ.

Law & More B.V.