ທະນາຍຄວາມການຄ້າເຮັດຫຍັງ

ໜ້າ ທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມການຄ້າແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງທຸລະ ກຳ ການຄ້າ, ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແກ່ບໍລິສັດກ່ຽວກັບສິດແລະ ໜ້າ ທີ່ທາງກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງ ໜ້າ ທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບໍລິສັດ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ພວກເຂົາຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງກົດ ໝາຍ ສັນຍາ, ກົດ ໝາຍ ພາສີ, ການບັນຊີ, ກົດ ໝາຍ ຫຼັກຊັບ, ການລົ້ມລະລາຍ, ລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການອອກໃບອະນຸຍາດ, ກົດ ໝາຍ ເຂດ, ແລະກົດ ໝາຍ ສະເພາະ ສຳ ລັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກ.

ແບ່ງ​ປັນ