ການປະກັນແມ່ນຫຍັງ

ການປະກັນແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບຸກຄົນໃດ ໜຶ່ງ ຕົກລົງທີ່ຈະຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງບຸກຄົນອື່ນເພື່ອການຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼືຈຸດປະສົງອື່ນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືເອົາຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າມັນຈະຖືກສົ່ງຄືນໃນວັນຕໍ່ມາ.

Law & More B.V.