ສິດທິພິເສດແມ່ນຫຍັງ

Franchise ແມ່ນຮູບແບບຂອງທຸລະກິດທີ່ franchisor (ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຍີ່ຫໍ້ແລະບໍລິສັດແມ່) ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເປີດສາຂາທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ.

Law & More B.V.