ສັນຍາແມ່ນຫຍັງ

ສັນຍາທາງກົດ ໝາຍ ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຫຼືຫຼາຍຝ່າຍ. ມັນອາດຈະແມ່ນວາຈາຫລືຂຽນ. ໂດຍປົກກະຕິ, ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ສັນຍາວ່າຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫ້ອີກຝ່າຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອແລກປ່ຽນຜົນປະໂຫຍດ. ສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ຕ້ອງມີຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ, ການຕົກລົງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການພິຈາລະນາ, ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ແລະການຍອມຮັບທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

Law & More B.V.