ທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງແມ່ນຫຍັງ

ທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງ, ຫລືທຸລະກິດສີຂຽວ, ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດຫຼືມີຜົນກະທົບທີ່ດີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທົ່ວໂລກຫຼືທ້ອງຖິ່ນ, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມຫຼືເສດຖະກິດ.

ແບ່ງ​ປັນ