ສັນຍາທີ່ສະແດງອອກແມ່ນຫຍັງ

ສັນຍາທີ່ບົ່ງບອກເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ທັງສອງຝ່າຍຍິນຍອມເຊິ່ງກັນແລະກັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍບໍ່ມີສັນຍາທີ່ເປັນສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

Law & More B.V.