ການພັດທະນາທຸລະກິດແມ່ນຫຍັງ

ການພັດທະນາທຸລະກິດສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຄືແນວຄວາມຄິດ, ຂໍ້ລິເລີ່ມແລະກິດຈະ ກຳ ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດດີຂື້ນ. ນີ້ປະກອບມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ການເພີ່ມ ກຳ ໄລໂດຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດແລະການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ.

Law & More B.V.