ສັນຍາ quasi ແມ່ນຫຍັງ

ສັນຍາ quasi ແມ່ນສັນຍາທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍສານໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການດັ່ງກ່າວລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ແລະມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້. ສານສ້າງສັນຍາ quasi ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝ່າຍໃດ ໜຶ່ງ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຫຼືໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະຖານະການໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ສົມຄວນເຮັດ.

Law & More B.V.