ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນແມ່ນຫຍັງ

ຜູ້ຖືຫຸ້ນແມ່ນບຸກຄົນຫລືສະຖາບັນ (ລວມທັງບໍລິສັດ) ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫຸ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍຮຸ້ນໃນບໍລິສັດມະຫາຊົນຫຼືເອກະຊົນ. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນແມ່ນການຈັດແຈງລະຫວ່າງຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ອະທິບາຍວິທີການທີ່ບໍລິສັດຄວນ ດຳ ເນີນງານແລະ ກຳ ນົດສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດແລະສິດທິພິເສດແລະການປົກປ້ອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

Law & More B.V.