ການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດແມ່ນຫຍັງ

ການຈັດການຍຸດທະສາດແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງຂອງມັນ. ການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ກຳ ນົດຈຸດປະສົງ, ການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມການແຂ່ງຂັນ, ການວິເຄາະອົງກອນພາຍໃນ, ການປະເມີນຍຸດທະສາດ, ແລະການຮັບປະກັນວ່າການບໍລິຫານຈະວາງຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃນທົ່ວອົງກອນ.

Law & More B.V.