ແມ່ນຫຍັງຄືສັນຍາທີ່ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້

ສັນຍາທີ່ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນຫຼືທາງປາກເຊິ່ງຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍສານ. ມີເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ສານອາດຈະບໍ່ບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ. ສັນຍາອາດຈະບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ເນື່ອງຈາກຫົວເລື່ອງຂອງພວກເຂົາ, ເພາະວ່າຝ່າຍ ໜຶ່ງ ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອີກຝ່າຍ ໜຶ່ງ ຢ່າງບໍ່ເປັນ ທຳ, ຫຼືຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

Law & More B.V.