ແມ່ນຫຍັງຄືສັນຍາທີ່ຍົກເລີກໄດ້

ສັນຍາທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເຊິ່ງອາດຈະຖືກປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນທາງກົດ ໝາຍ.

Law & More B.V.