ຖືກປະກາດ

ໃນເວລາທີ່ການແຕ່ງງານໃນຫຍໍ້, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າສະຫະພັນໄດ້ຖືກປະກາດເປັນໂມຄະແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນ, ການແຕ່ງດອງຖືວ່າບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ນີ້ແຕກຕ່າງຈາກການຢ່າຮ້າງໃນທີ່ການຢ່າຮ້າງ ໝາຍ ເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງສະຫະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າການແຕ່ງງານຍັງຖືກຮັບຮູ້ວ່າມີຢູ່. ບໍ່ຄືກັບການຢ່າຮ້າງແລະການເສຍຊີວິດ, ການຍົກເລີກການແຕ່ງດອງເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານບໍ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງກົດ ໝາຍ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການແບ່ງຊັບສິນແລະຄຸ້ມຄອງດູແລເດັກນ້ອຍ.

Law & More B.V.