ການເບິ່ງແຍງເດັກຫຼັງຈາກການຢ່າຮ້າງ

ການເບິ່ງແຍງເດັກລວມທັງ ໜ້າ ທີ່ແລະສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ຈະລ້ຽງດູແລແລະເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍຂອງລາວ. ສິ່ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຫວັດດີພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມປອດໄພແລະການພັດທະນາຂອງເດັກທີ່ຍັງນ້ອຍ. ໃນບ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່ໃຊ້ສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ຮ່ວມກັນຕັດສິນໃຈສະ ໝັກ ຢ່າຮ້າງ, ຕາມຫລັກການແລ້ວ, ພໍ່ແມ່ຈະໃຊ້ສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່ຮ່ວມກັນ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້: ສານອາດຈະຕັດສິນວ່າ ໜຶ່ງ ໃນພໍ່ແມ່ມີ ອຳ ນາດເຕັມຂອງພໍ່ແມ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການຕັດສິນໃຈນີ້, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເດັກແມ່ນ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ວ່າເດັກຈະຖືກກັກຂັງຫລືສູນເສຍລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ (ແລະສະຖານະການດັ່ງກ່າວຄົງຈະບໍ່ດີຂື້ນພຽງພໍໃນໄລຍະສັ້ນ), ຫຼືບ່ອນທີ່ການປ່ຽນແປງການດູແລຮັກສາຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈຳ ເປັນເພື່ອຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງເດັກ.

Law & More B.V.