ການຢ່າຮ້າງລ້ຽງດູລູກ

ຖ້າເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຢ່າຮ້າງ, ການລ້ຽງດູເດັກແມ່ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ສຳ ຄັນຂອງການຈັດການດ້ານການເງິນ. ໃນກໍລະນີຂອງການເປັນພໍ່ແມ່ຮ່ວມກັນ, ເດັກນ້ອຍຈະໄປຢູ່ ນຳ ພໍ່ແມ່ແລະພໍ່ແມ່ຮ່ວມກັນ. ທ່ານສາມາດເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູເດັກຮ່ວມກັນ. ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກວາງໄວ້ໃນແຜນການລ້ຽງດູພໍ່ແມ່. ທ່ານຈະຍື່ນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຕໍ່ສານ. ຜູ້ພິພາກສາຈະພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍໃນເວລາຕັດສິນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ. ຕາຕະລາງພິເສດໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ຜູ້ພິພາກສາເອົາລາຍໄດ້ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາຫາກໍ່ໄດ້ກ່ອນການຢ່າຮ້າງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ພິພາກສາ ກຳ ນົດ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູລູກຈະສາມາດຂາດໄດ້. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ. ຄວາມສາມາດຂອງຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍກໍ່ໄດ້ຖືກ ຄຳ ນຶງເຖິງເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ພິພາກສາເຮັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຂັ້ນສຸດທ້າຍແລະບັນທຶກມັນໄວ້. ປະລິມານການ ບຳ ລຸງຮັກສາໄດ້ຖືກປັບຂື້ນທຸກໆປີ.

ແບ່ງ​ປັນ