ການຢ່າຮ້າງພົນລະເຮືອນ

ການຢ່າຮ້າງທາງແພ່ງຍັງຖືກເອີ້ນວ່າການຢ່າຮ້າງຮ່ວມກັນ, ໝາຍ ຄວາມວ່າການຢ່າຮ້າງທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ ຮ່ວມກັນ. ໃນການຢ່າຮ້າງທາງແພ່ງຫຼືຮ່ວມກັນ, ທັງສອງຝ່າຍຈະຮັກສາ ຄຳ ແນະ ນຳ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຍອມຮັບແບບແຜນການຮ່ວມມືແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ, ຫຼືຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ ຈຳ ກັດ ຈຳ ນວນແລະຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. Counsels ແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາຊອກຫາວິທີການສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມແລະການຕັດສິນໃຈຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ນອກສານ.

ແບ່ງ​ປັນ