ກົດ ໝາຍ ຄອບຄົວແມ່ນພື້ນທີ່ຂອງກົດ ໝາຍ ທີ່ແກ້ໄຂຄວາມ ສຳ ພັນໃນຄອບຄົວ. ມັນປະກອບມີການສ້າງຄວາມ ສຳ ພັນໃນຄອບຄົວແລະການ ທຳ ລາຍພວກເຂົາ. ກົດ ໝາຍ ຄອບຄົວກ່າວເຖິງການປະຕິບັດງານຂອງການແຕ່ງງານ, ການຢ່າຮ້າງ, ການເກີດ, ການລ້ຽງດູເປັນລູກຫລືສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່.

ແບ່ງ​ປັນ